Naczelnik Wydziału

Tomasz Brzuchalski

ul. Toruńska 174a, pok. 302

tel. 52 582 27 41

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       

Zastępca Naczelnika Wydziału

Tomasz Simiński

ul. Toruńska 174a, pok. 314

tel. 52 582 27 61 (lub 98)

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

kompetencje i zadania

  1. Planowanie transportu zbiorowego (ustalanie zadań przewozowych o charakterze użyteczności publicznej na obszarze działania organizatora, projektowanie układu linii i połączeń komunikacyjnych, w tym przygotowywanie założeń techniczno-eksploatacyjnych dla nowych linii oraz zmian na istniejących liniach w ramach obowiązującego planu transportowego i w sytuacjach szczególnych tj. zabezpieczenia imprez, podczas remontów, awarii itp.)
  2. Organizowanie transportu zbiorowego (badanie i analiza potrzeb przewozowych, określanie standardów dotyczących przystanków, funkcjonowania zintegrowanych węzłów przesiadkowych, systemu informacji pasażerskiej, oznakowania środków transportu, prowadzenie postępowań prowadzących do zawarcia umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego i zawieranie umów)
  3. Zarządzanie transportem zbiorowym (bieżąca obsługa umów przewozowych, opracowywanie i aktualizacja rozkładów jazdy, ocena i kontrola prawidłowości realizacji umów, przeprowadzanie pomiarów parametrów niezbędnych dla prawidłowej organizacji lokalnego transportu zbiorowego, kompleksowa obsługa przewozów tramwajem wodnym i infrastruktury przystankowej, rozpatrywanie skarg, wniosków i interwencji, wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, zaświadczeń potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania publicznego transportu zbiorowego i potwierdzeń zgłoszenia przewozu, uzgadnianie wniosków w sprawie wydawania przez Marszałka województwa zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie zbiorowym, opiniowanie lokalizacji nowych i dyslokacji istniejących przystanków komunikacji miejskiej, wydawanie uzgodnień zasad korzystania z przystanków na terenie miasta Bydgoszczy).