MiejsceInwestorCel i występujące utrudnienia w ruchuPlanowany termin zakończeniaLink
ul. Grunwaldzka - ul. Łowiskowa Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczybudowa zbiornika retencyjnego 2023-12-11 więcej...
ul. Grunwaldzka - ul. Skośna Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczybudowa zbiornika retencyjnego 2023-12-11 więcej...
ul. Grunwaldzka - ul. Zimorodkowa Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczybudowa zbiornika retencyjnego 2023-12-11 więcej...
ul. 11 Listopada Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczybudowa zbiornika retencyjnego 2023-11-15 więcej...
ul. Fordońska - ul. Bałtycka - ul. Lęborska Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczybudowa zbiornika retencyjnego 2023-12-12 więcej...
ul. Kolbego Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczybudowa zbiornika retencyjnego 2023-12-11 więcej...
ul. 11 Listopada (przy skrzyżowaniu z ul. Gdańską) MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - Uwaga: prace będą prowadzone na południowej jezdni, pasie zieleni i ciągu pieszym. Uwaga: południowa jezdnia oraz łącznik zostaną zamknięte. W drugim etapie tj. od 2023-10-16 prace będą prowadzone dodatkowo na fragmencie północnej jezdni która zostanie również zamknięta. Na ul. 11 Listopada od łącznika ul. Gdańskiej do ul. Jodłowej wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Odcinek od ulicy Gdańskiej do łącznika ul. Gdańskiej pozostanie jednokierunkowy - z odwróceniem kierunku ruchu w kierunku łącznika ul. Gdańskiej. Rozpoczęcie prac: 2023-09-13 2023-11-15 więcej...
ul. Gołębia (za skrzyżowaniem z ul. Piękną do ul. Gnieźnieńskiej) MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - Uwaga: skrzyżowanie ulic Gnieźnieńska/Gołębia bez przejazdu oraz ul. Gołębia od skrzyżowania z ul. Gnieźnieńska do skrzyżowania z ul. Piękną bez przejazdu. Rozpoczęcie prac: 2023-09-11 2023-12-11 więcej...
ul. Nakielska (na wysokośc nr 117) MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - prace prowadzone etapowo, początkowo zostanie wykonana nawierzchnia tymczasowa, następnie tj. od 2023-09-20 jezdnia zostanie zwężona, zostanie wprowadzony ruch wahadłowy kierowany przy użyciu sygnalizacji świetlnej. Rozpoczęcie prac: 2023-09-05 2023-12-11 więcej...
ul. Ugory (na wysokości nr 2) MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - Uwaga: ulica bez przejazdu w miejscu prowadzenia prac. Rozpoczęcie prac: 2023-09-11 2023-12-12 więcej...
ul. Staszica, Paderewskiego, Kopernika (rejon skrzyżowania) MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - Uwaga: ulica bez przejazdu w miejscu prowadzenia prac - wyznaczono objazdy, od 20230-09-07 zamknięty zostanie ruch na odcinku ul. Paderewskiego od ul. Mickiewicza do ul. Staszica ze skrzyzowaniem włącznie Rozpoczęcie prac: 2023-09-01 2023-12-10 więcej...
ul. Stawowa (za ul. Lotników) MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - Uwaga: ulica bez przejazdu w miejscu prowadzenia prac - wyznaczono objazd, w związku z pracami zostanie zamkniety odcinek miejsc postojowych wzdłuż ul. Stawowej. Rozpoczęcie prac: 2023-09-01 2023-12-12 więcej...
ul. Mazowiecka (na odcinku od ul. Sowińskiego do ul. Wileńskiej) MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - Uwaga: ulica bez przejazdu w miejscu prowadzenia prac - zamknięcie wjazdu od strony ul. Fredry, na odcinku ul. Mazowieckiej zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy, zalecany objazd ul. Śniadeckich i ul. Sienkiewicza, wystąpią utrudniena w ruchu pieszych porzez zamknięcia i zawężenia części chodników. Rozpoczęcie prac: 2023-08-16 2023-11-30 więcej...
ul. Markwarta MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - prace prowadzone etapowo, początkowo zostanie wykonana nawierzchnia tymczasowa, następnie tj. od 2023-08-28 jezdnia zostanie zwężona, ruch będzie prowadzony po jezdni tymczasowej. Rozpoczęcie prac: 2023-08-11 2023-11-30 więcej...
ul. Spichlerna/Rybi Rynek MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - Uwaga: ulica bez przejazdu w miejscu prowadzenia prac, wyznaczono tymczasowy wjazd od strony ul. Grodzkiej. Rozpoczęcie prac: 2023-08-16 2023-09-30 więcej...
ul. Szymanowskiego (pomiędzy ul. Sportową a ul. Ogińskiego) MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - prace prowadzone etapami: początkowo w pasie zieleni, nastepnie prace będą prowadzone na jezdni (zostanie zwężona z wykorzystaniem nawierzchni tymczasowej oraz zostanie zlikwidowana część miejsc postojowych) oraz części chodnika (przejście drugą stroną ulicy). W kolejnym etapie zostanie zamknięta częśc skrzyżowania ul. Sportowej z ul. Chopina - wjazd od ul. Sportowej zostanie prawostronnie zajęty, w celu umożliwienia przejazdu zostanie założona nawierzchnia tymczasowa. W ostatnim etapie prace będą prowadzone w pasie zieleni oraz na części chodnika. Rozpoczęcie prac: 2023-08-04 2023-11-30 więcej...
ul. Jagiellońska i ul. Krakowska MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - prace prowadzone etapami w których nastąpi zamknięciem północnej jezdni ul. Jagiellońskiej w związku z pracami w obrębie skrzyżowania z ul. Chopina, następnie zamknięcie ul. Krakowskiej (od przejścia dla pieszych do końca ulicy) oraz bulwaru, zamkniecie ul. Krakowskiej (od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do przejścia dla pieszych - łącznie) oraz zawężenie południowej jezdni ul. Jagiellońskiej (z wyznaczeniem tymczasowej jezdni) oraz zamknięcie chodnika na ul. Krakowskiej. Rozpoczęcie prac: 2023-08-07 2023-12-10 więcej...
ul. Kościuszki (od nr 46 do 62) MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - prace prowadzone etapami, jezdnia w miejscu prowadzenia prac zostanie zawężona (wraz z likwidacją części miejsc postojowych). Rozpoczęcie prac: 2023-08-03 2023-10-21 więcej...
ul. Koszalińska, Braniewska, Pucka, Bałtycka MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - Uwaga: ulice bez przejazdu w miejscu prowadzenia prac. Prace prowadzone etapami: poczatkowo na ul. Puckiej i Braniewskiej, nastepnie na ul. Koszalińskiej i na zakończenie w rejonie skrzyżowania Bałtycka/Braniewska. W związku z pracami wyznaczono objazdy. Rozpoczęcie prac: 2023-07-24 2023-12-01 więcej...
ul. Stary Port (przy ul. Pocztowej) MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - Uwaga: ulica bez przejazdu w miejscu prowadzenia prac, na ul. Pocztowej zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy. Rozpoczęcie prac: 2023-08-01 2023-09-30 więcej...
ul. Filarecka 15-21 MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - prace prowadzone w 2 etapach: w pasie zieleni oraz na jezdni. W czasie prac na jezdni przejazd ulicą Filarecką przy posesji 15-21 nie będzie możliwy. Rozpoczęcie prac: 2023-09-12 2023-11-15 więcej...
Al. Ossolińskich (odcinek pomiędzy ul. Sienki a ul. Szymanowskiego oraz przy ul. Kopernika) MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - prace prowadzone etapami, początkowo zostanie zamknięta dla ruch jezdnia pomiędzy ul. Sienki a ul. Szymanowskiego - wyznaczono objazd przez ul. Ogińskiego i ul. Powstańców Wlkp., nastepnie prace będą prowadzone na jezdni przy ul. Kopernika - zamknięta część drogi zostanie zamieniona na jezdnie dwukierunkową dla pojazdów budowy i pojazdów dojeżdżających do posesji. Rozpoczęcie prac: 2023-09-01 2023-11-30 więcej...
ul. Powstańców Wielkopolskich i ul. Gajowa (rejon skrzyżowania) MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - prace prowadzone w 2 etapach: w etapie 1 zostanie zamknięta ul. Powstanców Wielkopolskich z wyznaczeniem objazdu do ul. Gajowej, w etapie 2 (planowane rozpoczęcie: od 2023-11-01) zostanie zamknięta ul. Gajowa wraz z wyznaczeniem objazdu, dodatkowo wystąpią utrudnienia w ruchu pieszym spowodowane miejcowym zamknięciem chodników. Rozpoczęcie prac: 2023-08-01 2023-11-14 więcej...
Al. Mickiewicza (przy ul. Gdańskiej oraz pomiędzy ul. 20 styczna 1920 r. i ul. Paderewskiego) MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - Uwaga: w związku z pracami zostanie zamknięty odcinek jezdni południowej, na przejeździe pomiedzy jezdniami al Mickiewicza zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy aby zapewnić wyjazd z al. Mickiewicza, ul. 20 Stycznia 1920r. i ul. Słowackiego, w godzimach nocnych tj. od 23:30 do 03:30 możliwe jest czasowe wstrzymanie ruchu pojazdów i pieszych na odcinku jezdni północnej Al. Mickiewicza pomiedzy ul. 20 Stycznia 1920r. i ul. Paderewskiego na czas ustawienia dźwigu pod montaż prefabrykatów zbiornika (ruch kierowany przez sygnalistę). Rozpoczęcie prac: 2023-07-18 2023-12-11 więcej...
ul. Słowackiego (przy ul. Gdańskiej) MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - Uwaga: ulica bez przejazdu w miejscu prowadzenia prac, na części południowej jezdni Al. Mickiewicza oraz na ul. Słowackiego i części ul. 20 Stycznia 1920r. zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy. Rozpoczęcie prac: 2023-07-18 2023-12-11 więcej...
rejon Placu Kościeleckich Miasto Bydgoszczprace związane z przebudową Placu Kościeleckich (wraz z przebudową kanalizacji deszczowej) - prace podzielono na etapy: przebudowę części północnej oraz przebudowę części południowo-zachodniej. Podczas przebudowy części północnej w związku z jej zamknięciem zostanie wprowadzona zmiana jezdni południowej na drogę dwukierunkową. Podczas przebudowy części południowo-zachodniej zostanie zamknięta południowa jezdnia Placu Kościeleckich, część ul. Przy Zamczysku oraz południowego chodnika Placu Kościeleckich. Celem zachowania możliwości wyjazdu z obszaru Starego Miasta zostanie wyznaczona na skrzyżowaniu ul. Przy Zamczysku i Placu Kościeleckich strefa udostepniona do ruchu - część północna - łuk. Rozpoczęcie prac: 2023-07-17 2024-06-30 więcej...
ul. Witebska i ul. Odrzańska (w rejonie skrzyżowania) MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - wystąpią lokalne zwężenia jezdni w miejscu prowadzenia prac. Rozpoczęcie prac: 2023-07-20 2023-10-31 więcej...
ul. Kordeckiego (rejon zatoki parkingowej, przy ul. Dolina i Placu Poznańskim)) MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - Uwaga: dostęp do miejsc parkingowych na końcu ulicy zostanie zamknięty. Rozpoczęcie prac: 2023-07-18 2023-10-31 więcej...
ul. Wielorybia (rejon ul. Głębinowej i ul. Muszlowej) MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.budowa urządzeń kanalizacji deszczowej, adaptacja zbiornika wodnego - prace prowadzone na jezdni i chodniku - Uwaga: ulica Wielorybia przed skrzyżowaniem z ul. Głębinową i Muszlową zostanie zamknięta. Rozpoczęcie prac: 2023-07-31 2023-11-30 więcej...
ul. Muszlowa (na wysokości ul. Pstrągowej) MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.budowa urządzeń kanalizacji deszczowej, adaptacja zbiornika wodnego - prace prowadzone na jezdni i chodniku - Uwaga: ulica Muszlowa na wysokości ul. Pstrągowej zostanie zamknięta. Rozpoczęcie prac: 2023-07-11 2023-11-30 więcej...
ul. Grobla (od skrzyżowania z ul. Brandta do skrzyżowania z ul. Gersona) MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.przebudowa kanalizacji deszczowej - prace prowadzone etapami, Uwaga: ulica bez przejazdu w miejcu prowadzenia prac, w rejonie skrzyżowań wystapią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2023-06-26 2023-09-30 więcej...
rejon skrzyżowania ulic Podgórna-Nowodworska-Ugory-Leszczyńskiego-Orla MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - Uwaga: ulica ul. Podgórna bez przejazdu przy skrzyżowaniu z ul. Nowodworską i ul. Orlą, zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy w celu obsługi posesji. W drugim etapie prace będą prowadzone na ul. Orlej i ul. Nowodworskiej, przy skrzyżowaniu Podgórna-Nowodworska-Ugory-Leszczyńskiego-Orla - zostanie zamknięty fragment skrzyżowania. W związu z pracami nastapi zmiana trasy autobusu komunikacji miejskiej. Planowane rozpoczecie prac w tym etapie: 2023-09-11. Rozpoczęcie prac: 2023-06-26 2023-12-11 więcej...
ul. Stawowa w rejonie posesji nr 1 i 1c wraz z łącznikiem MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - prace prowadzone w 2 etapach: w pierwszym etapie prace będą prowadzone na jezdni - Uwaga: ul. Stawowa bez przejazdu w miejscu prowadzenia prac, w drugim etapie prace będą prowadzone na łaczniku ul. Stawowej i chodniku. Rozpoczęcie prac: 2023-06-26 2023-12-11 więcej...
ul. Gnieźnieńska (odcinek od ul. Fałata do ul. Jaskółczej i ul. Gołębia (skrzyżowanie z ul. Gnieźnieńską) MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - prace prowadzone etapami: w pierwszym etapie prace będą prowadzone na skrzyżowaniu ulic Gnieźnieńska/Gołębia - Uwaga: skrzyżowanie bez przejazdu, następnie prace będą prowadzone na ul. Gnieźnieńskiej na odcinku od ul. Fałata do ul. Gołębiej, nastepnie na odcinku od ul. Gołebiej do ul. Jaskółczej (Uwaga: ulica bez przejazdu w miejscu prowadzenia prac). Rozpoczęcie prac: 2023-06-26 2023-12-11 więcej...
ul. Wały Jagiellońskie (w pasie zieleni pomiędzy ul. Jana Kazimierza a ul. Trybunalską) MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - prace prowadzone w pasie zieleni pomiędzy jezdniami, wystąpią lokalne utrudnienia w ruchu związane z obsługą budowy. Rozpoczęcie prac: 2023-06-26 2023-11-15 więcej...
ul. Wyszogrodzkiej (rejon parkingu) MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - na czas prowadzenia prac parking zostanie zamknięty. Rozpoczęcie prac: 2023-06-26 2023-11-30 więcej...
rejon parkingu pomiędzy ul. Grudziądzką i ul. Poznańską MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - Uwaga: prace prowadzone w rejonie parkingu który zostanie zamknięty, dodatkowo wystapią utrudznienia ruchu pieszego ze względu na zmniejszenie szerokości chodnika. Rozpoczęcie prac: 2023-07-10 2023-10-31 więcej...
ul. Kormoranów (na wysokości ul. Borsuczej i Szpakowej) MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.przebudowa kanalizacji deszczowej - prace prowadzone etapami, wystąpią lokalne utrudnienia w ruchu, od 2023-07-04 do 2023-09-26 ulica bez przejazdu w miejcu prowadzenia prac. Rozpoczęcie prac: 2023-06-26 2023-10-30 więcej...
ul. Rekinowa (od zakończenia drogi do ul. Jeziornej) MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.przebudowa kanalizacji deszczowej - prace prowadzone etapami, wystąpią lokalne utrudnienia w ruchu. Rozpoczęcie prac: 2023-06-19 2023-09-19 więcej...
ul. Skargi/Reja MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.przebudowa kanalizacji deszczowej - Uwaga: ulica bez przejazdu w miejscu prowadzenia prac - wprowadzono objazdy, na ul. Reja od strony ul. Krasińskiego zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy. Rozpoczęcie prac: 2020-06-14 2023-10-31 więcej...
ul. Polanka od ul. Połczyńskiej do ul. Swarzewskiej MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.przebudowa kanalizacji deszczowej - Uwaga: ulica bez przejazdu w miejscu prowadzenia prac. Rozpoczęcie prac: 2023-06-01 2023-11-01 więcej...
ul. Sułkowskiego/Dwernickiego MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.przebudowa kanalizacji deszczowej - prace prowadzone w chodniku i zieleni oraz obrębie skrzyżowania ul. Sułkowskiego i ul. Dwernickiego, Uwaga: ul. Dwrenickiego bez przejazdu w miejscu prowadzenia prac. Rozpoczęcie prac: 2023-06-12 2023-10-31 więcej...
Plac Weyssenhoffa (rejon wyspy centralnej, przy wyspie kanalizującej i na wlotach) MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.budowa urządzeń kanalizacji deszczowej - prace prowadzone etapami w rejonie wyspy centralnej - w celu umożliwenia wjazdu pojazdów obsługujących budowę wykonano tymczasowy zjazd, wystąpią lokalne zwężenia jezdni i chodnika oraz zamknięcie części pasa ruchu dla rowerów. Rozpoczęcie prac: 2023-06-01 2023-12-11 więcej...
ul. Wyszyńskiego (pomiędzy ul. Chodkiewicza a ul. Fordońską/Jagiellońską), rejon ronda Fordońskiego i ul. Jagiellońskiej MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.przebudowa kanalizacji deszczowej - prace prowadzone etapami w pasie zieleni, wystąpią lokalne zwężenia jezdni w miejscu prowadzenia prac (czasowe zamkniecia pasa ruchu). Od 2023-07-17 w rejonie ronda Fordońskiego prace w obrębie drogi dla pieszych i rowerzystów która zostanie zamknięta (z wprowadzeniem obejścia). Uwaga: na czas rozładunku materiałów w obrębie drogi dla pieszych i rowerów w północno-zachodniej części ronda Fordońskiego wystąpią czasowe wstrzymania ruchu przez sygnalistę. Rozpoczęcie prac: 2023-05-22 2023-10-31 więcej...
ul. Królowej Jadwigi (na odcinku od ul. Naruszewicza do mostu Królowej Jadwigi), ul. Naruszewicza Prywatnyrewitalizacja nawierzchni chodnika w związku z budową osiedla mieszkaniowego - Uwaga: chodnik został zamknięty, przejście dla pieszych zostało przesunięte w kierunku ulicy Garbary. Rozpoczęcie prac: 2022-05-23 2024-03-31 więcej...
ul. Grodzka 4 Prywatnyzabezpieczenie budynku przed skutkami katastrofy budowlanej - Uwaga: ulica bez przejazdu w miejscu zabezpieczenia więcej...