MiejsceInwestorCel i występujące utrudnienia w ruchuPlanowany termin zakończeniaLink
ul. Glinki 17 Prywatnybudowa przyłączy wodociagowego kanalizacji sanitarnej i deszczowej - wystapią lokalne zwężenia jezdni w miejscu prowadzenia prac. Rozpoczęcie prac: 2022-11-29 2022-12-05 więcej...
ul. Smardzowa/Sosnowa MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej - wystąpią lokalne zwężenia jezdni w miejscu prowadzenia prac. Rozpoczęcie prac: 2022-11-08 2022-12-04 więcej...
ul. Królowej Jadwigi (na odcinku od ul. Naruszewicza do mostu Królowej Jadwigi), ul. Naruszewicza Prywatnyrewitalizacja nawierzchni chodnika w związku z budową osiedla mieszkaniowego - Uwaga: chodnik został zamknięty, przejście dla pieszych zostało przesunięte w kierunku ulicy Garbary. Rozpoczęcie prac: 2022-05-23 2024-03-31 więcej...
ul. Grodzka 4 Prywatnyzabezpieczenie budynku przed skutkami katastrofy budowlanej - Uwaga: ulica bez przejazdu w miejscu zabezpieczenia więcej...