Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o dostępie do dorgi publicznej powinien zawierać:
  • Pismo przewodnie (podanie)
  • Dowód opłaty za wydanie zaświadczenia

Opłaty:

 • W chwili obecnej opłata wynosi 17 zł.

Opłatę należy uiszczać na konto:
Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

Jednostka odpowiedzialna:

 • Wydział Zarządzania Pasem Drogowym, Sekcja Obsługi Inwestora Zewnętrznego ZDMiKP ul Toruńska 174a Bydgoszcz, tel: 52 582 27 71
Attachments:
Download this file (wniosek o zaświadczenie.doc)wniosek o zaświadczenie.doc[ ]39 kB