(obowiązuje od 1.05.2014r.)

Szczegółowe zasady korzystania z instrumentu SkyCash określa Regulamin Użytkownika Systemu SkyCash dostępny na stronie www.skycash.com. Akceptując niniejszy Regulamin pasażer akceptuje jednocześnie Regulamin Użytkownika SkyCash.

1. Rejestracja


W celu dokonania zakupu Biletu Telefonicznego użytkownik musi dokonać Rejestracji w Systemie SkyCash (patrz: § 3 regulaminu SkyCash).
Aplikację SkyCash można pobrać na swój telefon komórkowy na jeden z kilku sposobów:
a. pobrać aplikację z serwera SkyCash w ostatnim kroku procesu Rejestracji w systemie SkyCash dokonywanej za pośrednictwem strony www.skycash.com;
b. pobrać aplikację z serwera SkyCash w odpowiedzi na SMS z zaproszeniem do dołączenia do systemu, przesłanym od SkyCash lub innego użytkownika systemu;
c. pobrać aplikację z serwera SkyCash w odpowiedzi na komunikat e-mail z zaproszeniem do dołączenia do systemu przesłanym od SkyCash lub innego użytkownika systemu;
d. pobrać aplikację z serwera SkyCash w odpowiedzi na komunikat reklamowy zawierający:
• link z adresem internetowym do serwera z aplikacją,
• nr SMS, pod który użytkownik wysyła SMS i otrzymuje w odpowiedzi link do aplikacji;
• kod 2D z zakodowanym linkiem do aplikacji, który użytkownik odczytuje za pomocą telefonu komórkowego

Rejestracja wymaga podania następujących danych:
a. Imię i nazwisko użytkownika,
b. Numer swojego telefonu komórkowego,
c. Adres e-mail

2. Doładowanie Konta


W celu dokonania zakupu użytkownik musi zasilić swoje Konto SkyCash środkami pieniężnymi.

3. Zakup biletu


Zarejestrowany użytkownik ma dostęp do aplikacji SkyCash na swoim telefonie. Wybierając w menu Usługi/Bilety, może dokonać zapłaty za przejazd komunikacją miejską organizowaną przez Miasto Bydgoszcz z uwzględnieniem stref biletowych.
Strefa biletowa I obejmuje wszystkie linie w granicach administracyjnych Miasta Bydgoszczy oraz na całej długości trasy linie nr 56, 80. 75, 35N.
Strefa biletowa II obejmuje linie przebiegające przez obszar gmin z którymi Miasto Bydgoszcz zawarło stosowne porozumienie. Dotyczy to linii nr 91, 92, 93, 94 i 99.
W II strefie biletowej pasażer może podróżować tylko na podstawie biletów ważnych w Strefie I i II

Bilet jednorazowy
W celu zakupu biletu jednorazowego użytkownik musi wejść do zakładki Bilety dostępnej poprzez Menu aplikacji, następnie wybrać zakładkę Normalny lub Ulgowy i następnie zakładkę Bilety jednorazowe.

Usługa biletu telefonicznego umożliwia zakup następujących biletów jednorazowych:
• Bilet jednorazowy- ważny na liniach dziennych i nocnych w strefie I i II (Miasto i Gminy),
• Bilet jednorazowy - ważny na liniach dziennych łączonych w systemie przesiadkowym AT w strefie I (Miasto) 60 minut od czasu skasowania.
Użytkownik kupujący Bilet Telefoniczny po wybraniu jednego ze znajdujących się w menu biletów jednorazowych musi wpisać numer boczny pojazdu oraz numer linii komunikacyjnej.
W przypadku przejazdu w systemie przesiadkowym AT użytkownik wpisuje numer boczny pierwszego pojazdu, którym podróżuje oraz numer pierwszej linii komunikacyjnej zgodnie z wybranym połączeniem AT.
Po dokonaniu zakupu Biletu Telefonicznego, użytkownik otrzymuje zwrotną informację o rodzaju wybranego biletu i należnej kwocie.
Zakup biletu potwierdzany jest kodem PIN.
W ostatnim etapie wyświetlana jest strona z potwierdzeniem zakupu biletu.
Na serwerach Skycash generowana jest grafika z kodem 2D będącym potwierdzeniem zakupu biletu. Grafika ta zapisywana jest w pamięci telefonu i może być  wykorzystywana do kontroli biletów.

Bilet czasowy
W celu zakupu biletu czasowego użytkownik musi wejść do zakładki Bilety dostępnej poprzez Menu aplikacji, następnie wybrać zakładkę Normalny lub Ulgowy i następnie zakładkę Bilety czasowe.
Usługa Biletu Telefonicznego umożliwia zakup następujących biletów czasowych:
• Bilet czasowy 1-godzinny – ważny na liniach dziennych i nocnych w strefie I (Miasto),
• Bilet czasowy 24-godzinny – ważny na liniach dziennych i nocnych w strefie I i II (Miasto i Gminy),
• Bilet czasowy 5-dobowy (120-godzinny) – ważny na liniach dziennych i nocnych w strefie I i II (Miasto i Gminy),
• Bilet jednodniowy rodzinny dla obojga lub jednego rodzica z co najmniej jednym dzieckiem w wieku od 4 do 16 lat – ważny na liniach dziennych w strefie I (Miasto) – obowiązuje tylko bilet normalny.
Użytkownik wybiera jeden z dostępnych w menu biletów czasowych i otrzymuje informację o rodzaju wybranego biletu i należnej kwocie.
Zakup biletu potwierdzany jest kodem PIN.
W ostatnim etapie wyświetlana jest strona z potwierdzeniem zakupu biletu.
Na serwerach Skycash generowana jest grafika z kodem 2D będącym potwierdzeniem zakupu biletu. Grafika ta zapisywana jest w pamięci telefonu i jest wykorzystywana do kontroli biletów.
Po upływie czasu ważności danego biletu ulega on deaktywacji w Systemie.

4. Kontrola biletu


Podczas kontroli u użytkownik zobowiązany jest do okazania kontrolerowi Biletu Telefonicznego dostępnego w zakładce Kontrola Biletów aplikacji SkyCash.
Dodatkowo kontrola Biletu Telefonicznego może polegać na weryfikacji danych zawartych w kodzie 2D przy pomocy sprawdzarki kontrolerskiej.
W przypadku biletu jednorazowego weryfikowany jest dodatkowo numer boczny pojazdu oraz numer linii komunikacyjnej wpisywany przez użytkownika przy zakupie biletu.


5. Reklamacje


Użytkownik po stwierdzeniu nieprawidłowości związanej z transakcją dotyczącą zakupu Biletu Telefonicznego, powinien zgłosić reklamację w Centrum Obsługi Klienta w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 174a w godzinach jego urzędowania.
Użytkownik powinien wypełnić druk dotyczący reklamacji biletu telefonicznego, dostępny w COK.
Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia.
W przypadku uznanych przez Mennicę reklamacji dotyczących Biletu Telefonicznego, należna użytkownikowi wartość zostanie przekazana w formie przelewu na jego Konto SkyCash.
W sytuacji braku możliwości złożenia reklamacji w Centrum Obsługi Klienta, pasażer ma możliwość złożenia reklamacji bezpośrednio w systemie SkyCash (patrz: § 7 regulaminu SkyCash).

6. Akceptacja biletu telefonicznego


Bilet Telefoniczny jest akceptowany we wszystkich pojazdach publicznego transportu publicznego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy.