1. Opłatę za parkowanie można uiścić następująco:

• poprzez zakup biletu w parkomacie (płatność tylko bilonem),
• poprzez system płatności mobilnych MPAY, SKY CASH, EPark, CityParkAPP lub AnyPark,
• poprzez wykupienie w kasach ZDMiKP wybranego abonamentu czasowego:

  • na wskazany pojazd o napędzie hybrydowym - ważnego w wybranej Podstrefie,
  •  na wskazany pojazd mieszkańca zameldowanego w SPP – ważnego w Podstrefie miejsca zameldowania,
  •  na wskazany pojazd mieszkańca zameldowanego w SPP – ważnego na ulicy zameldowania oraz jednej wskazanej przy zakupie ulicy przylegającej do ulicy zameldowania w danej Podstrefie,

• poprzez wykupienie na określony czas zastrzeżonego stanowiska postojowego tzw. „koperty".

2. Uiszczenie opłaty poprzez zakup biletu w parkomacie powinno nastąpić niezwłoczne po zaparkowaniu pojazdu, z góry za cały przewidywany czas postoju.

3. Płacąc komórką za parkowanie należy niezwłocznie wybrać numer uruchamiający naliczanie opłaty w systemie MPAY, SKY CASH, EPARK, CityParkAPP lub AnyPark.

4. Opłatę reguluje się z uwzględnieniem stref cenowych z zastrzeżeniem, że:
• opłaty uiszczone w wysokości obowiązującej w Podstrefie A uprawniają do parkowania w całej Strefie (z wyłączeniem „abonamentu miesięcznego dla pojazdu mieszkańca ważnego na ulicy zameldowania"),
• opłaty uiszczone w wysokości obowiązującej w Podstrefie B uprawniają do parkowania tylko w Podstrefie B.

5. Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty (bilet z parkomatu lub abonament z wykupionym znaczkiem) lub dokument zwalniający z opłat należy umieścić wewnątrz pojazdu za przednią szybą w sposób widoczny umożliwiający swobodne odczytanie treści i stwierdzenie ważności dokumentu.

6. W przypadku regulowania opłaty w systemie płatności mobilnych kierowca powinien umieścić za przednią szybą naklejkę informującą o korzystaniu z wybranego systemu MPAY, SKY CASH, EPARK, CityParkAPP lub AnyPark (dostępna w kasach biletowych).

7. Sposób uregulowania nałożonej opłaty dodatkowej za brak biletu podany jest w zakładce opłaty dodatkowe.