Aktualności

Read more ...W tym roku po raz pierwszy opublikowaliśmy dla bydgoskich rowerzystów mapę wszystkich dróg rowerowych w mieście.
Mapa pomaga zaplanować weekendową wycieczkę, znaleźć optymalną trasę przejazdu przez miasto czy też odkryć w nim nowe miejsca, do których można dotrzeć jednośladem. Zapraszamy do odbioru map rowerowych. Dostępne ostatnie sztuki.


Read more ...Wszyscy rowerzyści poruszający się po Bydgoszczy mogą skorzystać z bezpłatnej mapy prezentującej wszystkie trasy dostępne dla jednośladów.
To praktyczny przewodnik po miejskiej infrastrukturze przeznaczonej dla rowerzystów.

Mapę przygotowaliśmy wspólnie z Urzędem Miasta i bydgoskimi rowerzystami. 

Dostępna jest bezpłatnie, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej

Read more ...Mapa zawiera szczegółowy plan Bydgoszczy, uwzględniający istniejące drogi rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, pasy i kontrapasy rowerowe.
Zaznaczyliśmy również ważniejsze przejazdy rowerowe, lokalizacje samoobsługowych stacji naprawy rowerów oraz Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego

Na rewersie umieściliśmy natomiast poradnik dla rowerzysty. Opisane zostały w nim różnice pomiędzy kontrapasem a pasem rowerowy, cechy śluz rowerowych a także przydatne informacje dotyczące aplikacji Aktywne Miasta.

Mapa rowerowa Bydgoszczy w wersji papierowej jest dostępna w siedzibie ZDMiKP przy ul. Toruńskiej 174a, w Bydgoskim Centrum Informacji na Stefana Batorego 2 oraz w Biurze Promocji i Współpracy z Zagranicą.

Mapa w wersji elektronicznej dostępna - TUTAJ

Read more ...W Bydgoszczy mamy ponad 100 obiektów inżynierskich. Nieodzownym elementem są ich okresowe remonty i naprawy. Na bieżąco prowadzimy prace utrzymaniowe oraz inwestujemy w budowę nowych przepraw mostowych. Nasze działania mają na celu zachowanie ciągłości ruchu, a przede wszystkich bezpieczeństwo użytkowników dróg.
Właśnie ogłosiliśmy przetarg na dokumentację dla nowego mostu Pomorskiego. Planujemy też przebudować dwa pobliskie ronda.

Read more ...Most Pomorski został zaprojektowany blisko 60 lat temu, zgodnie z ówcześnie obowiązującymi normami. Niestety od jego wybudowania, niesamowicie wzrosło natężenie ruchu oraz obciążenia samego obiektu. Pojawiły się dużo cięższe samochody i tramwaje.
W latach 2004-2005 most został zmodernizowany. Objęliśmy go też dodatkową kontrolą okresową.

Niestety jesienią 2022 roku na jednej z pięciu belek nośnych wykryliśmy zarysowanie. Natychmiast wprowadziliśmy ograniczenie prędkości w ruchu tramwajów i pojazdów, a także zakaz wjazdu na most ciężarówek o masie powyżej 10 ton (z wyjątkiem autobusów komunikacji miejskiej).

Teraz ogłosiliśmy przetarg na przygotowanie wstępnej dokumentacji dla nowej przeprawy, dostosowanej do obecnych natężeń ruchu.
W ramach tego zadania planujemy też rozbudować rondo Fordońskie i Toruńskie.


Read more ...Nowy most ...
Obecny 80-metrowy obiekt może zostać zastąpiony przez trzy rodzaje przepraw. Projektanci mają zaproponować wariant z jednym mostem, dwoma lub trzema (dwa drogowe i tramwajowy). Nowe konstrukcje mają być dłuższe niż obecna. Zakładamy też likwidację tunelu prowadzącego na parking centrum handlowego.

Na nowych mostach pojawią się trzy pasy ruchu w każdą stronę, z czego skrajne będą buspasami. Pojawią się też ciągi pieszo-rowerowe.

Samo torowisko na moście będzie mogło służyć jako objazd dla pojazdów uprzywilejowanych czy kierowców w razie wypadku czy awarii.

Read more ...... plus 2 ronda
Przygotowywana koncepcja ma obejmować też przebudowę ronda Fordońskiego.
Wykonawca ma zaprojektować tam dodatkowe wyprowadzenie linii tramwajowej w ulicę Wyszyńskiego.
Na wszystkich wlotach pojawią się też nowe przystanki autobusowe. 

Zadaniem projektanta będzie też stworzenie nowej wizji ronda Toruńskiego w dwóch wariantach: z pozostawieniem torowiska do Babiej Wsi albo z torowiskiem w pasie Toruńskiej.

Read more ...Wykonana przez projektantów koncepcja zostanie poddana pod szerokie konsultacje społeczne.

Zamówienie obejmuje –w ramach prawa opcji– też możliwość przygotowania szczegółowej dokumentacji projektowej. To właśnie po jej przygotowaniu, będzie można przystąpić do prac budowlanych.

Wstępna dokumentacja nowego łącznika północnej i południowej części Bydgoszczy ma powstać w 10 miesięcy od podpisania umowy. Po 15 miesiącach inwestycja ma posiadać decyzje środowiskową.
Prace się oczywiście wydłużą w momencie gdy uruchomimy prawo opcji.

Read more ...Historia mostu Pomorskiego
Most Pomorski został zaprojektowany przez wybitnego polskiego projektanta Maksymiliana Wolffa (Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Gdańsku), a wybudowany w latach 1967-1970 przez Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych. To trzyprzęsłowa konstrukcja o długości niespełna 80 m w formie dwóch wsporników połączonych nad rzeką wspólnym przegubem, podobnie jak w Moście Bernardyńskim.

Budowa tego obiektu to była pierwszą w Polsce realizacją metodą montażu nawisowego, czyli montażu przęsła z gotowych prefabrykatów dostawianych wspornikowo do już wcześniej zmontowanych, a tym samym trwale zapisała się w historii budowy polskich mostów, co do dzisiaj jest często przypominane przez autorytety z tej dziedziny.

Read more ...Oddany do użytku w 1970 roku (a przebudowany w latach 2004-2005) most Pomorski jest uszkodzony. Jesienią 2022 roku na jednej z pięciu belek nośnych wykryto zarysowanie. Natychmiast wprowadzono ograniczenie prędkości w ruchu tramwajów i pojazdów, a także zakaz wjazdu na most ciężarówek o masie powyżej 10 ton (z wyjątkiem autobusów komunikacji miejskiej). Wysłużona przeprawa, która do czasu otwarcia S5 przyjmowała na siebie tranzytowy ruch towarowy, wymaga przebudowy.

Read more ...Trwają zaawansowane prace na uliczkach śródmieścia. Większość robót została już wykonana.

Obecnie kontynuowane są prace na Rybim Rynku. Plac stanie się miejscem do spotkań i spacerów.
Zasadzimy nowe drzewa, ustawimy ławki i stylowe lampy.
To kolejny etap rewitalizacji Salonu Bydgoszczy.

Read more ...Od końca ubiegłego roku prowadzimy remont uliczek śródmieścia. Większość tych prac została już zakończona.
Nawierzchnie zostały wymienione na ulicach: Przyrzecze, Zaułek i Malczewskiego. Zakończone zostały też prace na 3 odcinkach ul. Grodzkiej - przy ul. Bernardyńskiej, ul. Mostowej oraz Teatrze Kameralnym.
Obecnie wykonawca realizuje roboty na wysokości banku.

Większość prac została też zrealizowana na ul. Pod Blankami (wykonanie 90 %) Obecnie prowadzone są robót na odcinku od Jana Kazimierza do ul. Długiej. Zakończenie prac planujemy jeszcze w tym miesiącu.

Read more ...5 sierpnia natomiast wykonawca rozpocznie roboty na ul. Jana Kazimierza od Wałów Jagiellońskich w kierunku ul. Długiej. 

Po wakacjach planowane są natomiast prace na ul. Przy Zamczysku. Docelowo ulica zostanie zawężona a chodnik znacznie poszerzony.


Wykonawca prowadzi też obecnie zaawansowane prace na Rybim Rynku. Zrealizowane zostały prace energetyczne i ziemne. Obecnie montowane są już krawężniki w centralnej części placu. Rozpoczynają się też pierwsze prace przy układaniu docelowej nawierzchni (kostka kamienna)

Read more ...Będzie pięknie
Przebudowa Rybiego Rynku, zupełnie zmieni jego oblicze. Plac będzie przeznaczony wyłącznie dla ruchu pieszego. W rogach placu od strony spichrzy, dosadzimy drzewa, które zostaną dodatkowo podświetlone.
Przy przystanku tramwaju wodnego powstanie podświetlana róża wiatrów.
Montowane będą też stylowe ławki i oświetlenie.

Read more ...Po zakończeniu drogowej części inwestycji na Rybim Rynku, chcielibyśmy docelowo wprowadzić też dodatkowe elementy, które mają nawiązywać m.in. do historii tego zakątka Bydgoszczy oraz eksponować jego walory.
Planowane jest między innymi umieszczenie przy nabrzeżu żurawia przypominającego o dawnym porcie. Nad tym projektem pracują już studenci Politechniki Bydgoskiej.
Nad rzeką docelowo stanie też rzeźby kobiety sprzedającej śledzie a budynek spichrzy zyska dodatkową Iluminację.

Read more ...Wykonawcą przebudowy uliczek i Rybiego Rynku jest firma Betpol z Bydgoszczy.
Koszt tej ważnej dla miasta inwestycji wynosi ponad 24 mln.
Wszystkie prace zakończą się pod koniec bieżącego roku.

Read more ...Zamawiamy dokumentację projektową niezbędną do przebudowy ronda Jagiellonów. Projekt uwzględni szereg rozwiązań wypracowanych w trakcie konsultacji społecznych, m.in. rynny dla rowerów czy zmiany poprawiające bezpieczeństwo. Przebudowa ronda to jeden z elementów pakietu działań, związanych z poprawą dostępności transportu publicznego dla osób z niepełnosprawnościami oraz starszych.

Read more ...W pierwszej kolejności opracowana została koncepcja nowych rozwiązań. Była ona przedmiotem szerokich konsultacji społecznych. W ich trakcie wprowadzonych zostało wiele ważnych zmian proponowanych przez mieszkańców.

Teraz zlecamy wykonanie dokumentacji projektowej. Projektant będzie zobowiązany m.in. do przygotowania projektu budowlanego, projektów wykonawczych, kosztorysów i z uzyskania wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych. Wstępnie zakładamy, że kompletną dokumentacją Miasto będzie dysponować do końca 2026 roku.

Read more ...Rozwiązania wypracowane z mieszkańcami
Koncepcja, która jest podstawą dla prac projektowych zakłada się wykonanie ośmiu wind.
Kabiny mają umożliwiać także swobodny transport rowerów czy wózków dziecięcych.
Po konsultacjach projektant uwzględnił część uwag mieszkańców.

Read more ...W ramach inwestycji wybudowane zostaną łagodne zjazdy (pochylnie bez schodów) na dwóch przeciwległych ćwiartkach skrzyżowania: północny-wschód (przy Banku Pocztowym) oraz południowy-zachód (budynki pocztowe). Poprawi to komfort poruszania się na ważnym kierunku i będzie stanowiło alternatywę dla wind w sytuacjach kryzysowych. 

Zdecydowanie odrzucone zostały pomysły zakładające jakiekolwiek wyburzenia w celu wygospodarowania terenu na dodatkową infrastrukturę. Dla bezpieczeństwa skorygowane zostaną jezdnie na wszystkich wlotach i wylotach skrzyżowania. Na każdym dojeździe do ronda wytyczone będą po trzy pasy ruchu.

Read more ...Projektowane są dodatkowe wyjścia w postaci schodów i wind na perony tramwajowe po wschodniej stronie skrzyżowania – to rozwiązanie od początku zakładał projektant. Ułatwi to w przyszłości wprowadzanie zmian w siatce połączeń na przykład kursowanie linii od strony dworca PKS w kierunku Szwederowa. Wszystkie schody zostaną po konsultacjach wyposażone w tak zwane rynny dla rowerów.

Nad schodami prowadzącymi do przejścia podziemnego zaplanowano zadaszenia ze szklanymi okładzinami i załamaniami konstrukcji. Na peronach tramwajowych, założono proste rozwiązania z częściowym zadaszeniem w postaci zieleni.

Read more ...Przewiduje się remont istniejących schodów oraz samego przejścia podziemnego wraz ze zmianą zagospodarowania jego przestrzeni. Obszar skrzyżowania zostanie uporządkowany architektonicznie oraz uzupełniony o elementy zieleni.
Po konsultacjach zielony obszar skrzyżowania będzie jeszcze większy.

Konsultacje pozwoliły też rozwiać wiele wątpliwości dotyczących innych kwestii podnoszonych przez mieszkańców.
Projektant podkreślał, że zielone torowisko w tak ważnym węźle zamiast zabudowy z płyt to pomysł utrudniający przejazd m.in. służbom ratunkowym.

Nowością będzie wyznaczenie pasów dla rowerzystów wzdłuż ul. Jagiellońskiej. 
W ocenie ekspertów przy braku możliwości ich funkcjonalnego połączenia to lepsze rozwiązania niż fragmenty wydzielonych dróg bez przejazdów. Decydujący głos w tej sprawie oddaliśmy Zespołowi ds. Polityki Rowerowej, który analizował również to rozwiązanie pod kątem bezpieczeństwa.

Read more ...Warto podkreślić, że projektanci po uzgodnieniach i rozmowach z organizacjami społecznymi oraz przedstawicielami miejskich wydziałów, już na wstępnym etapie rozszerzyli zakres opracowania. Umożliwi to na przykład połączenie nowej infrastruktury na rondzie ze zrealizowanymi lub trwającymi zadaniami wokół tego węzła komunikacyjnego - np. dowiązanie się do traktu spacerowego w kierunku bulwarów.

Read more ...Dokładnie analizowany był także pomysł wyznaczenia przejść naziemnych. Przy obecnych przepisach wymagałoby to zastosowania sygnalizacji świetlnej, co przy braku rozbudowanej trasy WZ mogłoby istotnie utrudnić ruch w centrum. W konsultacjach projektanci jednocześnie spotykali się z propozycjami budowy przejść naziemnych jak i głosami krytykującymi takie rozwiązanie.

Projektanci podkreślali również, że należy mieć na uwadze, że wokół placu Teatralnego i na ul. Gdańskiej (plac Praw Kobiet) powstają kolejne przystanki wiedeńskie, które jeszcze bardziej poprawią komunikacyjną dostępność analizowanego obszaru, bez konieczności korzystania z wind. Bydgoszcz zdecydowała się również na całkowitą wymianę taboru tramwajowego.

Read more ...Pomogą nam unijne fundusze
Na prace projektowe i budowlane planujemy wykorzystać między innymi Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).

Wartość unijnego dofinansowania na ten cel szacowana jest na ponad 40 mln zł.

Page 1 of 423