Aktualności

Read more ...Polska Unia Mobilności Aktywnej stworzyła ankietę w której mieszkańcy oceniają warunki korzystania z rowerów w danym mieście.
Jednym z miast, które przystąpiło do ankiety jest Bydgoszcz.

Badania klimatu rowerowego prowadzone są co dwa lata.
W założeniu pomysłodawców to użytkownicy rowerów są ekspertami w zakresie infrastruktury rowerowej w danym mieście.

Ankieta zawiera 27 pytań podzielonych na pięć obszarów tematycznych, a także pytania dodatkowe.

Obszary tematyczne to: rower i klimat ruchu drogowego, wartościowanie korzystania z rowerów, bezpieczeństwo osób korzystających z rowerów, komfort jazdy oraz infrastruktura i sieć udogodnień do jazdy rowerem.
Ankietę wypełnić można do końca 2022 roku na stronie rowerowyklimat.pl.

Ogłoszenie wyników Badania Klimatu Rowerowego 2022 nastąpi podczas konferencji Samorządy Przyjazne Życiu, która odbędzie się w maju 2023 r. w Poznaniu.

Read more ...Przypomnijmy, że w Bydgoszczy długość dróg rowerowych wynosi ponad 120 km.
Obecnie w mieście realizowanych jest kilka inwestycji rowerowych. Nowa ścieżka rowerowa powstaje przy ul. Smukalskiej. Trwają też zaawansowane prace przy budowie drogi rowerowej wzdłuż ulicy Jeździeckiej. 
W 2023 roku zlecimy prace projektowo-budowlane trasy rowerowej łączącej Śródmieście z osiedlem Bartodzieje.

Read more ...We wrześniu zleciliśmy też zaprojektowanie 7 km ważnych ścieżek, które poprawią spójność sieci rowerowych dróg na terenie miasta. W miejscach gdzie, nie ma możliwości wybudowania drogi dla rowerów powstają kontraruchy i kontrapasy.

W Bydgoszczy nie brakuje również imprez skierowanych do rowerzystów.
Przejazdy rowerowe organizują m.in. Masa Krytyczna, Stowarzyszenie Rowerowa Brzoza, TKKF Gryf, czy Rowerowe Błonie. Miasto jest też organizatorem ogólnopolskich zmagań o tytuł Rowerowej Stolicy Polski.

Read more ...Jeszcze przed zimą planujemy przeprowadzić dodatkowe remonty chodników.

To już kolejne zadania w tym zakresie realizowane w naszym mieście.
Łącznie wydamy w tym roku na remonty i budowy chodników ponad 2,5 mln zł.

Podpisaliśmy umowę z wykonawcą, który do połowy grudnia przebuduje 6 zniszczonych chodników na bydgoskich osiedlach.
Poprawi to zdecydowanie bezpieczeństwo pieszych.
Część prac zleciliśmy z myślą o ułatwieniach dla osób z niepełnosprawnościami.

Wykonawcą dodatkowych robót zostało konsorcjum firm w składzie: BPRD sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowemu AFFABRE i Zakład Usług Drogowych REN-DROG s.c.
Zadanie pochłonie ponad 500 tysięcy złotych.

Lista chodników do przebudowy:
• ul. Grunwaldzka – wzdłuż posesji nr 1-9,
• ul. Grunwaldzka jezdnia serwisowa – wzdłuż posesji nr 10-12 (trzy miejsca dla osób z niepełnosprawnościami),
• al. Powstańców Wielkopolskich – na wysokości budynku z nr 13,
• ul. Dolina – wzdłuż posesji nr 14-16,
• ul. Graniczna – wzdłuż posesji nr 17-22,
• ul. L. Mierosławskiego – na wysokości budynku z nr 23.

Read more ...Szereg prac zrealizowanych
To już kolejne remonty chodników realizowane w tym roku.
Od maja prowadziliśmy prace przy drobnych remontach i naprawach chodników, które mieszkańcy zgłosili poprzez aplikację Dbamy o Bydgoszcz.
To jedna z najprostszych metod sygnalizowania wszelkich usterek związanych z miejską infrastrukturą.

Za blisko 1,5 mln zł prace prowadziliśmy m.in. przy:
• zatoce autobusowej na ul. Bernardyńskiej przy rondzie Jagiellonów
• ul. Krętej - pusty plac po kwiaciarniach
• schodach łączących Wały Jagiellońskie z ul. Pod Blankami
• ul. Jagiellońskiej przy Pałacu Młodzieży
• ul. Toruńskiej
• przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Nakielskiej i Wrocławskiej
• ul. Śniadeckich

Read more ...Nowe ulice w parze z chodnikiem
Trwają nadal prace przy przebudowie chodników na ul. Grudziądzkiej i Jagiellońskiej (na wysokości ul. Kolberga).
Szereg nowych ciągów pieszo-rowerowych powstanie też przy okazji dużych inwestycji drogowych.
Piesi już korzystają z części nowej infrastruktury, która powstaje w ramach rewitalizacji Starego Fordonu.

W ciąg pieszo-rowerowy wyposażone zostały też rozbudowywane ul. Smukalska, ul. Chemiczna oraz wiadukt na ul. Wojska Polskiego. Warto wspomnieć, że część inwestycji dla pieszych zrealizujemy w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski. Do realizacji wybrane zostały m.in. projekty związane z rewitalizacją ulicy Piotra Skargi oraz wymianą chodników przy ul. 16 Pułku Ułanów Wlkp.

Read more ...W październiku zakończyła się umowa na obsługę Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego (BRA). Mimo trudnej sytuacji w tej branży, chcemy aby rower miejski funkcjonował jeszcze w przyszłym roku.
Ogłosiliśmy właśnie przetarg na wybór wykonawcy, który będzie utrzymywał i obsługiwał rower miejski w 2023 roku.
W nowym sezonie wydłużamy jednak bezpłatne przejazdy do 30 minut.


Biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą, jesteśmy zmuszeni przełożyć budowę nowego systemu BRA na następne lata.
Tym samym w 2023 roku skorzystamy po raz ostatni z systemu pomostowego.
Oznacza to, że umowa zostałaby podpisana na jeden sezon a usługa oparta byłaby wyłącznie na istniejących stacjach i rowerach.

Read more ...Pomimo większej liczby dróg rowerowych w mieście, system BRA tak jak inne tego typu systemy w kraju, co roku traci użytkowników.

Mając więc na uwadze spadającą liczbę wypożyczeń, trudną sytuację tej branży w innych miastach Polski oraz problemy z produkcją komponentów do takich systemów rowerowych wprowadziliśmy jednoroczny system pomostowy.

Obecnie rowery BRA są składowane w naszych magazynach, a my ogłosiliśmy przetarg na wyłonienie operatora systemu BRA na 2023 rok.
Przed nowym sezonem cały dotychczasowy sprzęt zostanie poddany przeglądom i niezbędnym naprawom. Jest on mniej wyeksploatowany niż zakładano z uwagi na mniejszą liczbę wypożyczeń.

W nowym sezonie dla użytkowników planujemy jednak wydłużyć okres darmowego wypożyczenia z obecnych 20 do 30 minut.
Dzięki temu rowerem miejskim będzie można za darmo pokonywać znacznie dłuższe dystanse.

Read more ...Podsumowanie 2022 roku
Do dyspozycji użytkownicy mieli 400 jednośladów.
Liczba wypożyczeń była na podobnym poziomie, jak w ubiegłym roku.
Wynosiła 6 tysięcy użytkowników i ponad 54 tysiące wypożyczeń.
Średni czas jazdy rowerem BRA to 24 minuty dziennie.
System BRA w tym roku obsługiwała firma Homeport Polska Sp. zo.o z Warszawy, która realizowała usługę za kwotę 1,45 mln zł.

Read more ...W Bydgoszczy mamy ponad 100 obiektów mostowych.Na bieżąco prowadzimy prace remontowe i utrzymaniowe.
Rozpoczęliśmy przygotowania do gruntownej przebudowy 4 ważnych obiektów. Ogłosiliśmy przetarg na projekty budowlane. Posiadanie dokumentacji, często ułatwia uzyskanie zewnętrznego dofinansowania, od którego coraz częściej uzależnione są miejskie inwestycje.

Aktualne postępowanie przetargowe dotyczy przygotowania dokumentacji dla:
• przeprawy w ciągu ul. Biwakowej nad Brdą w Smukale – zależy nam na budowie nowego obiekt wraz z budową dróg dla rowerzystów, które połączą się z powstającą infrastrukturą rowerową w rejonie pętli autobusowej.
mostu w ciągu ul. Toruńskiej pomiędzy Torem Regatowym i dawnym Portem Drzewnym – planowana jest budowa nowego obiektu wraz z chodnikiem i trasą rowerową w formie wspólnego ciągu pieszo-rowerowego.
• wiaduktu przy stacji Bydgoszcz Fordon - kapitalny remont obiektu równoległego do wiaduktu kolejowego wraz z przebudową konstrukcji i budową nowych schodów.
• budowy nowej kładki przez strugę Flis – zadanie zaplanowane w rejonie ul. Kanarkowej (Flisy). Planowany jest obiekt dla pieszych, o który wielokrotnie wnioskowali mieszkańcy Rada Osiedla.

Po wyborze wykonawców rozpoczną się prace nad dokumentacją, które potrwają około roku.
Przygotowanie dokumentacji jest często oceniane podczas ubiegania się o zewnętrzne dofinansowanie. Skraca też czas przystąpienia do właściwych prac budowlanych.

Read more ...Trwają także prace nad dokumentacją niezbędną do przebudowy mostów „Solidarności".
Obecnie prace prowadzone są przy budowie wiaduktu w ciągu AK, nowych mostów nad Brdą oraz przy remoncie czterech bydgoskich kładek dla pieszych.
Trwają też prace nad projektem nowej kładki w ciągu ul. Fordońskiej nad magistralą węglową (w ramach rozbudowy infrastruktury rowerowej).

Page 8 of 373