Aktualności

Read more ...Rozpoczyna się głosowanie na Bydgoski Budżet Obywatelski. Mieszkańcy decydują, które z projektów trafią do realizacji. Na zadania przeznaczonych zostało 16 mln zł.

Co roku w ramach BBO realizujemy wiele zadań drogowych.
Powstają nowe parkingi, utwardzamy ażurami ulice osiedlowe, powstają drogi rowerowe, doświetlamy przejścia dla pieszych i remontujem chodniki.

Głosowanie elektroniczne na stronie www.bydgoszcz.pl/BBO zajmuje tylko kilka minut i potrwa do 15 grudnia.
Głosując wybieramy, aż 4 pomysły w różnych kategoriach: projekty osiedlowe, ponadosiedlowe, mikroprojekty osiedlowe i projekty społeczne.

Główna kategoria projektów to pomysły osiedlowe.
W Bydgoszczy znajdują się większe i mniejsze osiedla. Kwoty zostały rozdzielone proporcjonalnie biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców.
Wśród najpopularniejszych propozycji są: projekty „zielone" i ekologiczne, rewitalizacja skwerów, alejek i parków, unowocześnianie i budowa nowych placów zabaw oraz innych form rekreacji np. street workout.

Drugą kategorią są zadania ponadosiedlowe.
W tym roku zadań o charakterze ogólnomiejskim jest 20. Wśród propozycji znajdziemy m.in. te o charakterze rekreacyjnym, sportowym, a także rewitalizacje terenów zielonych i propozycje ekologicznych rozwiązań w mieście.
Im większa kwota na zadanie, tym efekt jest bardziej spektakularny.

Jednak Bydgoski Budżet Obywatelski jest także po to, żeby integrować bydgoszczan. Taką rolę spełniają inwestycje z najmłodszej kategorii, która jest w Programie od zeszłego roku – Małe projekty społeczne. Wartość zadania to kilkadziesiąt tysięcy złotych, dzięki którym możemy zorganizować projekty dedykowane m.in. dzieciom, młodzieży i seniorom. Tematyka i forma są dowolne. Mogą to być warsztaty, festyn, koncert, spotkanie. W tym roku wybieramy spośród 83 propozycji.

Read more ...Prace nad BBO trwają cały rok.
Najpierw mieszkańcy zgłaszali swoje pomysły Po intensywnych pracach przygotowawczych, w które włączyły się również rady osiedla oraz członkowie Rady ds. Partycypacji Społecznej przychodzi czas na głosowanie.

Głosowanie odbywa się do 15 grudnia do północy, za pośrednictwem strony: www.bydgoszcz.pl/bbo. Głosowanie zajmuje kilka minut.
Głosować może każdy mieszkaniec Bydgoszczy.
Wyniki poznamy do 10 stycznia 2022 roku.

Read more ...Szwederowo z centrum połączy zielone torowisko.
Ogłosiliśmy przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej dla nowej linii tramwajowej z ronda Kujawskiego do pętli tramwajowej przy ul. Bielickiej (z wyprowadzeniem torowiska w kierunku ul. Pięknej). Docelowo planowane jest wydłużenie torowiska aż do ronda Grunwaldzkiego.

W ramach tego zadania planujemy też przebudowę pętli tramwajowej Las Gdański,
przy której powstaną m.in. dodatkowe perony i ekologiczne wiaty z roślinami na dachach. Te rozwiązania wybraliśmy do realizacji po szerokich konsultacjach z mieszkańcami.

Ulice Solskiego, Piękna, Szubińska i Kruszwicka to jeden z korytarzy transportowych od wielu lat rezerwowany pod nową linię tramwajową.
Po analizie wielokryterialnej, której towarzyszyły konsultacje społeczne zadanie polegające na budowie torowiska w tej części miasta uznane zostało za jeden z priorytetów.

Read more ...Dwutorowa linia tramwajowa o długości 3,4 km pozwoli na lepsze skomunikowanie licznie zamieszkałych osiedli Szwederowo, Górzyskowo oraz części Błonia z centralną częścią miasta. Będzie to także alternatywna trasa pomiędzy Górnym Tarasem, a Śródmieściem.
Ze względu na potężną skalę przedsięwzięcia realizować będziemy je etapami.

W pierwszej kolejności przygotujemy dokumentację dla budowy odcinka o długości 1,5 km torowiska od ronda Kujawskiego do pętli tramwajowej przy ul. Bielickiej. Ważną częścią tej inwestycji będzie dostosowanie ciągu ulic Solskiego do przekroju dwujezdniowego, z obustronnymi chodnikami, drogami rowerowymi, infrastruktura dla komunikacji publicznej, zgodnego z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ogłosiliśmy przetarg na przygotowanie dokumentacji dla tego zadania.
Przygotowanie kompletnej dokumentacji wraz z decyzją środowiskową i decyzją ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) zajmie wykonawcy około dwudziestu miesięcy.
W ramach zadania chcemy też zaprojektować przebudowę pętli tramwajowej w Myślęcinku przy ul. Rekreacyjnej.
Tramwajową inwestycję wstępnie planujemy zrealizować po uzyskaniu funduszy europejskich na perspektywę 2021-27.

Read more ...Przebudowa ul. Solskiego na Szwederowie
Ulica Solskiego w stanie istniejącym jest na części odcinka ulicą dwujezdniową, dwupasową, na części jednojezdniową. Tramwaje pojadą w pasie rozdzielającym jezdnie obsługujące przeciwne kierunki ruchu. Zależy nam, by było to pierwsze zielone torowisko w Bydgoszczy, na którym będzie mógł rosnąć trawnik lub rozchodniki.
W ramach inwestycji powstaną ciągi pieszo-rowerowe, przejścia dla pieszych oraz nowe przystanki autobusowe i tramwajowe dostosowane do osób z niepełnosprawnościami.

Przebudowana zostanie też cała podziemna infrastruktura oraz fragmenty ulic dojazdowych do nowej trasy.
Pętla tramwajowa zostanie zlokalizowana na placu po północno-zachodniej stronie skrzyżowanie ulicy Solskiego i Bielickiej.
Część terenu zajmują obecnie blaszane garaże.

Read more ...„Las Gdański" z zielonymi wiatami
Rozbudowa sieci tramwajowej w Bydgoszczy wymaga też zmian na pętli w Lesie Gdańskim.
Realizacja inwestycji usprawni ruch tramwajów poprzez wyposażenie pętli w dodatkowy tor peronowy dla osób wysiadających oraz dodatkowy tor peronowy dla wsiadających do pojazdów komunikacji zbiorowej.
Zaprojektowane zostaną wiaty przystankowe zgodne ze standardami stosowanymi w Bydgoszczy.

Projektanci, będą musieli uwzględnić w swoich opracowaniach zastosowanie zielonych wiat z wkomponowaną roślinnością.
Planowane są też nowe ławki i ogrodzenia.
Oba zadania mają uwzględniać liczne nasadzenia drzew i krzewów.

Read more ...Postawiliśmy na tramwaje
W ciągu ostatniej dekady bydgoska sieć tramwajowa jest stale unowocześniana i rozbudowywana.
Udało się zwiększyć długość torowisk z 28 do 41 kilometrów.
Powstały nowe połączenia na dworzec, do Fordonu oraz wzdłuż ul. Kujawskiej.
W budowie jest nowy most tramwajowy spinający ulice Toruńską z Fordońską.

W przyszłości planowane jest też połączenie Bielaw z rondem Fordońskim oraz pętli przy ul. Rycerskiej z ulicą Gdańską.
W ostatnich latach udało się również wymienić dużą część taboru. Obecnie po Bydgoszczy kursuje 35 nowoczesnych składów z Pesy. Zamówiliśmy kolejne 10 sztuk.

Read more ...Wkrótce rozpoczniemy przebudowę 11 przejść dla pieszych. Poprawimy bezpieczeństwo na ulicach w pobliżu bydgoskich szkół.
Przejścia otrzymają wyniesioną formę lub doposażymy je w wysepki umożliwiające przekraczanie ruchliwych jezdni w etapach.

To już kolejny pakiet zadań realizowanych z myślą o podniesieniu bezpieczeństwa pieszych.

Złożyliśmy wniosek o dodatkowe środki z funduszy unijnych w konkursie „Bezpieczny Pieszy".
Bydgoski wniosek zajął pierwsze miejsce i otrzymał maksymalny – 85-procentowy pułap europejskiego dofinansowania, czyli ponad 320 tysięcy złotych.

Read more ...Te pieniądze wraz z wkładem własnym miasta pozwolą przebudować kolejnych 11 przejść dla pieszych przy bydgoskich szkołach.

Większość z nich zostanie przebudowana i otrzyma formę wyniesioną.
Wymuszają one wolniejszą i ostrożniejszą jazdę.
Dwa przejścia na ulicy Glinki zostaną natomiast wyposażone w tak zwane azyle, czyli wysepki umożliwiające pieszym przekraczanie ruchliwej jezdni w etapach.

Lista zadań do realizacji:

• ul. Sielska – na wysokości ul. Szybowcowej oraz Przy Tartaku – wyniesienie 2 przejść
• ul. Wielorybia – na wysokości budynków 37-39 – wyznaczenie wraz z wyniesieniem przejścia
• ul. Graniczna - przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 - wyniesienie przejścia
• ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila" - przy Szkole Podstawowej nr 17 - wyniesienie przejścia
• ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila" - przy Zespole Szkół nr 5 - wyniesienie przejścia
• ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila" - przy Szkole Podstawowej im. Misji Pokojowych ONZ z oddziałami sportowymi - wyniesienie przejścia
• ul. Goszczyńskiego – przy Szkole Podstawowej nr 63 - wyniesienie przejścia
• ul. Sandomierska – przy bloku nr 29 - wyniesienie przejścia
• ul. Glinki – przy skrzyżowaniu z bp M. Kozala - doposażenie w azyl
• ul. Glinki – na wysokości drukarni Abedik - doposażenie w azyl

Zadanie w liczbach:
• Wartość projektu – 377 tys. zł
• Unijne dofinansowanie – 320 tys. zł
• Liczba przejść dla pieszych do przebudowy – 11 szt.

Read more ...W tym roku w Bydgoszczy zrealizowaliśmy też kilka innych dużych projektów związanych z bezpieczeństwem pieszych.
To między innymi:
• Doświetlenie 30 przejść
• Budowa chodników
• Budowa 2 kolejnych przystanków wiedeńskich
• Dostosowywanie istniejących przejść do aktualnych standardów i wymogów
• Montaż 3 nowych sygnalizacji

Read more ...W Bydgoszczy mamy ponad 100 obiektów inżynierskich. Nieodzownym elementem są ich okresowe remonty i naprawy. Na bieżąco prowadzimy prace utrzymaniowe oraz inwestujemy w budowę kolejnych, zupełnie nowych przepraw mostowych. Nasze działania mają na celu zachowanie ciągłości ruchu, a przede wszystkich bezpieczeństwo użytkowników dróg.

Dzięki systematycznym przeglądom jesteśmy na bieżąco z planem napraw kolejnych obiektów.
Jeszcze w grudniu br. planujemy wprowadzić pierwsze zmiany w organizacji ruchu na moście Pomorskim. 
W kolejnym etapie prowadzone będą dalsze analizy i prace naprawcze pomiędzy rondem Fordońskim i Toruńskim.

Read more ...Aby bezpiecznie przeprowadzić prace i zmniejszyć drgania, zaplanowaliśmy wprowadzenie drobnych ograniczeń w ruchu na samym moście Pomorskim.

Będą one polegały na ograniczeniu prędkości dla tramwajów do 10 km/h (na samym obiekcie) oraz zmniejszeniu prędkości dla samochodów o masie całkowitej do 10 ton do 20 km/h.
Pojazdy o masie powyżej 10 ton (z wyjątkiem autobusów komunikacji miejskiej) nie będą mogły wjechać na most i będą kierowane na sąsiednie przeprawy mostowe.

Przyczyną zmian jest konieczność dokładnego zdiagnozowania zarysowania jednej z 5 belek nośnych tego mostu, która może świadczyć o wyeksploatowaniu danego elementu obiektu mostowego.
Aby zdiagnozować przyczyny tego zarysowania i dokładnie sprawdzić elementy wysłużonego obiektu, poprosiliśmy w tej sprawie o konsultację merytoryczną prof. Arkadiusza Madaja z Politechniki Poznańskiej.
Nasza współpraca z tak wybitnymi naukowcami, zawsze gwarantuje odpowiedni poziom prac utrzymaniowych na obiektach mostowych.

Zgodnie z wstępna oceną Profesora należy zaprojektować i wykonać doraźną naprawę umożliwiającą dalszą eksploatację tego już blisko 60-letniego obiektu.
W międzyczasie opracujemy plan dalszego postępowania, w tym monitorowania i analizę możliwości jak najszybszego przywrócenia mostu do pełnej sprawności.
Przedmiotowe prace będą prawdopodobnie prowadzone tylko pod obiektem i nie będę dodatkowo utrudniać ruchu pojazdów, pieszych i rowerzystów na samym moście.

Read more ...Most Pomorski pod dużym obiciążeniem
Obiekt, który stanął w ciągu ul. Szerokiej (dzisiaj Al. Kardynała Wyszyńskiego) został zaprojektowany blisko 60 lat temu, zgodnie z ówcześnie obowiązującymi normami i prognozami ruchu.

Przez większość swojego istnienia prowadziła tędy główna trasa tranzytowa przez Bydgoszcz (droga krajowa nr 5). Od jego wybudowania niesamowicie wzrosło natężenie ruchu pojazdów oraz obciążenia samego obiektu.  Pojawiły się nowe i dużo cięższe samochody ciężarowe oraz nowoczesne ale cięższe tramwaje.

W latach 2004-2005, wraz z całym układem komunikacyjnym, most został zmodernizowany – torowisko tramwajowe znalazło się na środku, pomiędzy jezdniami. Został również wzmocniony doraźnie taśmami z włókien węglowych.
W 2010 roku na moście zainstalowakiśmy punkty obserwacji geodezyjnej i objęliśmy go dodatkową kontrolą okresową.

Historia mostu Pomorskiego
Most Pomorski został zaprojektowany przez wybitnego polskiego projektanta Maksymiliana Wolffa (Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Gdańsku), a wybudowany w latach 1967-1970 przez Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych. To trzyprzęsłowa konstrukcja o długości niespełna 80 m w formie dwóch wsporników połączonych nad rzeką wspólnym przegubem, podobnie jak w Moście Bernardyńskim.

Budowa tego obiektu to była pierwszą w Polsce realizacją metodą montażu nawisowego, czyli montażu przęsła z gotowych prefabrykatów dostawianych wspornikowo do już wcześniej zmontowanych, a tym samym trwale zapisała się w historii budowy polskich mostów, co do dzisiaj jest często przypominane przez autorytety z tej dziedziny.

Page 7 of 373