Aktualności

Read more ...Dziś (7 lutego) rozpoczynają się konsultacje, których celem będzie wybranie optymalnej lokalizacji dla 500 nowych poręczy rowerowych.
Dzięki temu w mieście pojawią się kolejne miejsca, w których będzie można bezpiecznie zaparkować i pozostawić rower.

Ubiegły rok był jednym z najlepszych pod kątem długości nowych tras rowerowych. Powstało ich prawie 10 kilometrów.
Zbudowaliśmy między innymi nowe trasy wzdłuż ul. Smukalskiej, Jeździeckiej, bulwarów nad Brdą, nad Wisłą w Starym Fordonie oraz kontrapasy w Śródmieściu.

Read more ...Teraz planujemy montaż 500 poręczy, przy których będzie można bezpiecznie zaparkować i pozostawić rower.
Stojaki muszą być oczywiście ustawione na terenach należących do miasta.
Nie mogą też pogarszać bezpieczeństwa innych uczestników ruchu.

Czekamy na wasze propozycje dotyczące ich lokalizacji.

Wszystkie zaproponowane miejsca będą oceniane przez Zespół ds. Polityki Rowerowej.

Ankietę niezbędną do wyrażenia swojej opinii można wypełnić TUTAJ
Na Wasze opinie czekamy do 28 lutego br. - do wniosku można dołączać zdjęcia oraz grafiki.

Read more ...Warto wiedzieć
W Bydgoszczy obecnie funkcjonuje 137,5 km dróg rowerowych.
Szereg nowych zadań zlecimy w tym roku.

Więcej informacji na temat inwestycji rowerowych zaplanowanych w 2024 r. znajdziesz - TUTAJ

Read more ...Ogłosiliśmy przetarg na przebudowę schodów łączących ul. Toruńską z Cmentarzem Bohaterów Bydgoszczy.
Zadanie do realizacji wybrali mieszkańcy w trakcie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski.

Schody znajdujące się naprzeciwko Torbydu i są częścią trasy spacerowej, biegnącej przez zrewitalizowany Park Wolności.
Będziemy w nim realizować również kolejne inwestycje.

Read more ...Schody rozpoczynają się na wysokości ul. Toruńskiej 88.
Zakres prac zakłada przebudowę chodnika prowadzącego od ul. Toruńskiej jak i stopni, które zostaną wyłożone betonowymi płytkami.

Wbudowane zostaną także elementy strukturalne ułatwiające orientację osobom niewidomym.
Zamontujemy też nowe balustrady.

Read more ...Chcemy aby prace rozpoczęły się wiosną.
Zajmą około 3 miesięcy.
Obecnie trwa postępowanie, które wyłoni wykonawcę robót.

Zadanie jest kolejnym etapem rewitalizacji parku wkomponowanego w Zbocze Bydgoskie pomiędzy Śródmieściem a Wzgórzem Wolności.
W ostatnich latach wzdłuż całego ciągu spacerowego w kierunku ul. Kujawskiej realizowaliśmy szereg innych inwestycji o wartości ok 2,5 mln zł:

• Przebudowa i budowa nowych alei spacerowych
• Budowa ścieżki rowerowej
• Budowa nowego oświetlenia
• Budowa kładki widokowej nad trasą Uniwersytecką
• Dosadzenie drzew i krzewów (łącznie 681 szt.) oraz ziół i roślin kwitnących
• Doposażenie parku w małą infrastrukturę (altanę, mały plac zabaw, ławki, kosze)
• Budowa nowych schodów od strony ul. Kujawskiej

Read more ...W trakcie ostatniej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy wybrali również do realizacji budowę dużego placu zabaw z drewnianymi konstrukcjami.
Plac zabaw powstanie na wysokości Zielonych Arkad.

Warto wiedzieć
Zespół zieleni na Wzgórzu Wolności jako założenie parkowe powstał w latach 1911-1913, wykorzystując istniejący drzewostan naturalny oraz ciekawe ukształtowanie terenu. Początkowo założenie utrzymane było w stylu leśno-górskim (tatrzańskim).
Jego obszar wynosił 7 ha. Na terenie zespołu (w części wschodniej) Niemcy zbudowali wieżę Bismarcka. Została ona w 1928 roku wysadzona w powietrze.
Po zakończeniu II wojny światowej w miejscu wyburzonej wieży urządzono Cmentarz Bohaterów Bydgoszczy.

Read more ...Dzięki poprawie warunków pogodowych, wykonawca kontynuuje prace remontowe na „starej" przeprawie mostowej.
Wykonywane są też ostatnie odcinki chodników i dróg rowerowych.

Rozpoczęły się pierwsze prace porządkowe i wykończeniowe.
To już ostatni etap robót, po którym będzie można rozpocząć prace odbiorowe.

Read more ...Samochody i tramwaje już od dłuższego czasu jeżdżą nowymi mostami pomiędzy ul. Fordońską i Toruńską.
Obecnie przy dotychczasowej przeprawie mostowej, wykonywane są prace remontowe oraz docelowe najazdy na obiekt od strony ul. Toruńskiej i Fordońskiej.
Układane są warstwy podbudowy a przy sprzyjających warunkach pogodowych i możliwościach technicznych (uruchomienie wytwórni mas bitumicznych) układana będzie docelowa nawierzchnia.
Wykonanie powyższych prac, pozwoli uruchomić sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Toruńską.

Read more ...Na "starej przeprawie" zdemontowane zostały wszystkie bariery i balustrady, które zostaną wymienione na nowe.
Pod mostami wykonywane są natomiast prace ziemne i porządkowe.
Kontynuowana jest też budowa dróg technicznych.

Po drugiej stronie ulicy Fordońskiej (po stronie północnej), trwają roboty gazownicze w obszarze chodnika.

Read more ...Pod koniec ubiegłego roku wykonane zostały zatoki autobusowe i perony przystankowe.
W minionym tygodniu na wszystkich przystankach montowane były natomiast ekrany przeciwbłotne.

W obszarze całej inwestycji wykonywane są też ostatnie prace na ciągach pieszych i rowerowych.
Budowane są też schody prowadzące na nasyp mostu.

Read more ...Na całym terenie zrealizowanej inwestycji prowadzone są prace porządkowe w pasie zieleni.
Przy wyższych temperaturach wymalowane zostanie też docelowe (grubowarstwowe) oznakowanie poziome w obrębie całej zrealizowanej inwestycji.

W minionym tygodniu prace wykończeniowe i porządkowe były też prowadzone w obrębie torowiska ul. Perłowej.
W najbliższych dniach wykonany tam będzie jeszcze montaż oświetlenia peronów tramwajowych.

Zakończenie wszystkich prac (przy sprzyjającej pogodzie) firma Trakcja SA planuje na koniec lutego bieżącego roku.

Read more ...Warto wiedzieć
Inwestycja o wartości prawie 170 mln finansowana jest z wykorzystaniem środków unijnych.
W jej ramach powstały między innymi dwa mosty (drogowy i tramwajowy) oraz zmodernizowane zostały torowiska w rejonie ulic Toruńskiej, Perłowej i Fordońskiej.

Read more ...Na Rybim Rynku zniknie parking, a plac stanie się miejscem do spotkań i spacerów. Zasadzimy nowe drzewa, ustawimy ławki i donice.

W ramach tej inwestycji, wypięknieje też kilka uliczek na Starym Mieście.
Część prac jest już prowadzona. 

Wykonawca przystępuje właśnie do kolejnego etapu robót.

W pierwszej kolejności wykonujemy prace na uliczkach oddalonych od Starego Rynku.
Dopiero po ich zakończeniu rozpoczną się roboty na Rybim Rynku.
Dzięki temu minimalizujemy utrudnienia, a roboty prowadzone na krótkich odcinkach ulic, nie wpływają na płynność ruchu w ścisłym centrum miasta.

Read more ...Obecnie trwają roboty drogowe na ulicach: Przyrzecze (od ul. Farnej do ul. Ku Młynom), Grodzkiej (od ul. Przy Zamczysku w kierunku ul. Bernardyńskiej).
Kontynuowane są też prace na ul. Zaułek (od Batorego do ul. Jana Kazimierza) i Pod Blankami (od ul. Długiej do Jana Kazimierza).
Obecnie trwają prace przy układaniu nawierzchni a dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym, wykonawca może rozpoczać prace na kolejnych odcinkach ulic.

Read more ...Od czwartku 1 lutego rozpoczynają się prace przy wymianie nawierzchni ul. Malczewskiego.
Ulica zostanie zamknięta do ruchu.


W najbliższych dniach rozpoczną się natomiast roboty na kolejnych docinkach ulic:
ul. Przyrzecze od ul. Ku Młynom w kierunku ul. Długiej;
ul. Zaułek od Jana Kazimierza do ul. Podwale;
ul. Pod Blankami od ul. Jana Kazimierza do ul. Długiej;

Read more ...Dopiero po przebudowie wszystkich powyższych ulic (latem bieżącego roku), rozpoczną się prace na Rybim Rynku.
Obecnie znajduje się tam zaplecze budowy. Docelowo jednak z placu zniknie parking.
Wykonane zostaną nowe chodniki.
Od strony spichrzy, dosadzimy drzewa, które zostaną dodatkowo podświetlone.
Na placu zamontowane będą też stylowe ławki i lampy.

Wykonawcą robót jest firma Betpol z Bydgoszczy.
Koszt tej ważnej dla miasta inwestycji wynosi ponad 24 mln.
Wszystkie prace zakończą się pod koniec bieżącego roku.

Page 2 of 414