Ceny biletów jednorazowych i czasowych

 

Rodzaj biletów

 

Ważność w strefie biletowej

Cena biletu 

Normalnego

Ulgowego

50%

I. BILETY JEDNORAZOWE – uprawniające do jednego przejazdu

1. Bilet jednorazowy
- ważny na wybranej linii dziennej lub nocnej od momentu skasowania w danym pojeździe do ostatniego przystanku określonego w rozkładzie jazdy

I + II

3,80 zł

1,90 zł

2.Bilet jednorazowy
- ważny na wybranej trasie linii łączonych
w systemie przesiadkowym AT przez 60 minut od momentu skasowania w pierwszym pojeździe
(stosuje się zwykły bilet jednorazowy)

I

3,80 zł

1,90 zł

BILETY CZASOWE– uprawniające do nieograniczonej liczby przejazdów w czasie oznaczonym na bilecie

1. Bilet 20 minutowy

- ważny na wszystkich liniach dziennych
i nocnych przez 20 minut od momentu skasowania w pierwszym pojeździe

I + II

3,00 zł

1,50 zł

2. Bilet godzinny

- ważny na wszystkich liniach dziennych
i nocnych przez 60 minut od momentu skasowania w pierwszym pojeździe

I

4,80 zł

2,40 zł

3. Bilet dobowy
– ważny na wszystkich liniach dziennych
i nocnych przez 24 godziny od momentu skasowania w pierwszym pojeździe

I + II

12,00 zł

6,00 zł

4. Bilet   5 dobowy
– ważny na wszystkich liniach dziennych
i nocnych przez 120 godzin od momentu skasowania w pierwszym pojeździe

I + II

34,00 zł

17,00 zł

5. Bilet 1 dniowy rodzinny1) uprawniający obojga lub jednego rodzica z co najmniej jednym dzieckiem w wieku od 4 do 16 lat do przejazdu wszystkimi liniami dziennymi
- ważny od momentu skasowania w pierwszym pojeździe do ostatniego kursu w danym dniu
(w trakcie kontroli wiek dziecka uczącego się potwierdza się legitymacją szkolną)

I

17,00 zł

1bilet rodzinny dostępny tylko w automatach biletowychw systemie telefonicznej sprzedaży biletów i w punktach sprzedaży biletów okresowych BKM (z wyłączeniem kas ZDMiKP).

 

Podstawa prawna:

UCHWAŁA NR XLV/955/21 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 27 października 2021 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy wraz z późniejszymi zmianami