Podstawowe zasady przewozu bagażu i zwierząt

1. Rodzaj bagażu i zwierząt dopuszczonych do przewozu:

 •  przedmioty nie przekraczające wymiarów 90x75x40 cm, lub 10x10 cm z długością do 220 cm, lub przedmioty płaskie 100x90 cm,
 •  wózki dziecięce, wózki inwalidzkie,
 •  rowerki dziecięce, duże rowery, narty, sanki, deski snowbordowe
 •  sztalugi, instrumenty muzyczne,
 •  małe zwierzęta domowe, psy.

2. Sposób przewozu bagażu

 •  przewożone rzeczy i zwierzęta powinny być umieszczone w sposób nieutrudniający przejścia, nienarażający współpasażerów na zanieczyszczenie odzieży lub inne niewygody oraz niezasłaniający widoczności kierującemu pojazdem,
 •  bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach do siedzenia,
 •  bagaż powinien być zabezpieczony przed przemieszczaniem się,
 •  narty powinny być przewożone w pokrowcach;
 •  małe zwierzęta powinny być umieszczone w koszach lub klatkach albo w inny sposób zabezpieczone przed ucieczką lub wyrządzeniem szkody pasażerom,
 •  przewóz psa może odbywać się wyłącznie pod opieką pełnoletniego pasażera oraz pod warunkiem pies jest trzymany na smyczy i ma założony kaganiec. Zasada ta nie dotyczy psów osób niewidomych itp.,

3. W pojazdach nie wolno przewozić:

 •  przedmiotów przekraczających wymiary wymienione w pkt.1 oraz innego bagażu niedopuszczonego do przewozu,
 •  niebezpiecznych ostrych narzędzi, białej broni i innych przedmiotów mogących stwarzać zagrożenie dla współpasażerów,
 •  otwartych pojemników ze smarami, farbami itp.,
 •  przedmiotów cuchnących, łatwopalnych, o właściwościach wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych przedmiotów i materiałów niebezpiecznych,
 •  zwierząt mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa innych pasażerów lub uciążliwych z innych powodów,
 •  nabitej broni, z wyjątkiem broni przewożonej przez osoby , których zasady postępowania określają odrębne przepisy.

4. Przewóz rzeczy i zwierząt wymienionych w pkt 1 jest zwolniony z opłat.
5. Opłata dodatkowa za przewóz niedozwolonego bagażu wynosi 114,00 zł.