swiatla-2Kończy się montaż sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych na al. Powstańców Wielkopolskich przy ogrodzie botanicznym.
W tej części miasta w tym roku zrealizowano wiele innych zadań poprawiających bezpieczeństwo pieszych.
Z początkiem grudnia zacznie też działać sygnalizacja na Czyżkówku na ulicy Nad Torem na wysokości szkoły podstawowej.
Wkrótce prace rozpoczną się również na ul. Toruńskiej w Łęgnowie Wsi.

swiatla-1Na al. Powstańców Wielkopolskich sygnalizację świetlną wzbudzaną przyciskami zainstalowaliśmy na istniejącym przejściu dla pieszych pomiędzy ogrodem botanicznym i budynkami UKW.
Ustawienie sygnalizatorów pozwoliło też przenieść istniejące lampy doświetlenia wertykalnego.
Zostały one zainstalowane po północnej stronie skrzyżowania Pelplińska / Witkiewicza / Taterników.

Nowa sygnalizacja świetlna działa obecnie w systemie pulsacyjnym.
Wkrótce zostanie włączany pełny program.

osoolinskichOstatnio w tej części miasta zrealizowaliśmy szereg innych zadań poprawiających bezpieczeństwo i wygodę pieszych:
- przebudowaliśmy skrzyżowanie Powstańców Wielkopolskich z ul. Niemcewicza – ograniczyliśmy jezdnie przeznaczając więcej miejsca na zaaranżowanie estetycznego placu dla pieszych z ławkami i zielenią.
- zrewitalizowaliśmy al. Ossolińskich na całej długości – przebudowana została m.in. ciąg dla pieszych pomiędzy jezdniami oraz wytyczyliśmy pasy ruchu dla rowerów.
- doświetliliśmy przejścia dla pieszych na al. Powstańców Wielkopolskich przy budynku policji oraz na wysokości bloku nr 42
- przebudowaliśmy chodniki na al. Powstańców Wielkopolskich przy skrzyżowaniu z ul. Lelewela. Wkrótce zakończą się prace przy budowie drogi rowerowej przy stadionie Polonii.
- skorygowaliśmy liczbę pasów ruchu na ul. M. Ogińskiego przy skrzyżowaniu z ul. Berwińskiego zgodnie z wytycznymi i ekspertów od bezpieczeństwa ruchu i rekomendacjami Ministerstwa Infrastruktury.

csm pw1 271ef1dad9Konsekwentnie poprawiamy bezpieczeństwo pieszych również w wielu punktach miasta.
W przyszłym tygodniu włączona zostanie sygnalizacja przy ul. Nad Torem na wysokości szkoły podstawowej.
Istniejące lampy doświetlenia przejść dla pieszych z tego miejsca przenieśliśmy na ul. Wiśniową przy Nakielskiej.
Zleciliśmy także budowę sygnalizacji świetlnej w Łęgnowie Wsi przy skrzyżowaniu z ul. Plątnowską.

Razem dla bezpieczeństwa
Wszystkie tego typu zadania są analizowane są przez zespół do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu. W jego skład wchodzą przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej, Centrum Zarządzania Kryzysowego, Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej oraz przedstawiciele środowiska pieszych, transportu publicznego i rowerzystów.