blanki-2W 2024 roku przebudowany zostanie Rybi Rynek.
Zniknie parking a plac stanie się miejscem do spotkań i spacerów. Zasadzimy nowe drzewa, ustawimy ławki i donice.

W ramach inwestycji, wypięknieje też kilka uliczek na Starym Mieście. Część robót jest już realizowana i postępuje szybciej niż zakładaliśmy.

blanki-4W związku z robotami prowadzonymi obecnie na Placu Kościeleckich w pierwszej kolejności wykonujemy prace na uliczkach oddalonych od Starego Rynku.
Dopiero po ich zakończeniu rozpoczną się roboty na Rybim Rynku.
Dzięki temu minimalizujemy utrudnienia a roboty prowadzone na krótkich odcinkach ulic, nie wpływają na płynność ruchu w ścisłym centrum miasta.

blanki-1Obecnie trwają roboty drogowe na ulicach: Przyrzecze (od ul. Farnej do ul. Ku Młynom), Grodzkiej (od ul. Przy Zamczysku w kierunku ul. Bernardyńskiej). Kontynuowane są też prace na ul. Zaułek (od Batorego do ul. Jana Kazimierza) i Pod Blankami (od ul. Długiej do Jana Kazimierza.).

Na ulicach Grodzkiej i Zaułek trwają już prace przy układaniu nawierzchni. Na pozostałych odcinkach realizowane są prace podziemne i roboty przy dolnych warstwach nawierzchni.

Dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym, większość robót nadal może być prowadzona, dlatego wykonawca przygotowuje się już do prac na kolejnych odcinkach ulic.

blanki-8Dopiero po przebudowie wszystkich powyższych ulic (latem bieżącego roku), rozpoczną się prace na Rybim Rynku.
Obecnie znajduje się tam zaplecze budowy.
Docelowo jednak z placu zniknie parking.
Wykonane zostaną nowe chodniki.
Od strony spichrzy, dosadzimy drzewa, które zostaną dodatkowo podświetlone.

blanki-9Przy przystanku tramwaju wodnego powstanie podświetlana róża wiatrów.
Na placu montowane będą też ławki i krzesła zaprojektowane przez studentów Politechniki Bydgoskiej.

Wykonawcą robót jest firma Betpol z Bydgoszczy. Koszt tej ważnej dla miasta inwestycji wynosi ponad 24 mln. 
Prace zakończą się pod koniec roku.

blanki-7Dodatnie temperatury pozwalają realizować też prace przy rewitalizacji placu Kościeleckich.
Obecnie kończy się tam już przebudowa północnej jezdni. Ułożona została podbudowa.
Miejsca postojowe dla autobusów są wykładane kostką kamienną. 
Przy sprzyjających warunkach pogodowych układane będą warstwy bitumiczne.
Zakończenie robót drogowych w tej części placu, pozwoli rozpocząć przebudowę jezdni południowej (od strony gmachu UKW).

blanki-5Wcześniej już wykonano chodniki i odnowiono też centralną część placu. Powstał na niej między innymi nowy ciąg spacerowy na osi wschód-zachód.
Wymieniono też częściowo oświetlenie i ustawiono pierwsze ławki. 
Wiosną planowane są nasadzenia roślin podkreślające osiowy układ skweru.
Wszystkie prace zakończą się latem bieżącego roku.