wiede-1Rozpoczyna się projektowanie i budowa kolejnych przystanków wiedeńskich.
Cztery wyniesione perony na ul. Gdańskiej poprawią bezpieczeństwo i ułatwią podróże osobom z niepełnosprawnościami.
Takie rozwiązanie już wcześniej zastosowaliśmy przy ul. Chodkiewicza i na ul. Focha.

Właśnie podpisaliśmy umowę z wykonawcą robót.

wiede-7Zadanie polega na przebudowie 2 par przystanków tramwajowych na ul. Gdańskiej przy Placu Praw Kobiet oraz Placu Wolności.

Przy pierwszym zadaniu, w związku z niewielką ilością miejsca pomiędzy kamienicami, chodnik zostanie podniesiony do poziomu drzwi tramwajowych.
Przy placu Wolności podniesiona zostanie dodatkowo jezdnia.

W ramach inwestycji ustawione zostaną też nowe wiaty przystankowe.

wiede-99Umowa podpisana
Wykonawca (firma Affabre), wycenił prace na przystanku Praw Kobiet na ponad 961 tysięcy złotych a perony przy placu Wolności na prawie 1,3 mln zł.

W pierwszej kolejności wykonawca opracuje projekt i uzyska niezbędne pozwolenia.
Następnie rozpoczną się prace budowlane, które zakończą się jesienią bieżącego roku.

wie-1Na przystankach wiedeńskich poziom podłogi w tramwaju jest prawie taki sam jak wyniesionej jezdni.
Takie rozwiązanie zdecydowanie ułatwiają wsiadanie do pojazdów komunikacji miejskiej i  poprawiają bezpieczeństwo.
Wyniesiony peron wymusza bowiem zredukowanie prędkości przez kierowców, którzy chcą przejechać przez obszar przystanku.
Takie rozwiązania mamy już wprowadzone na ul. Gdańskiej przy Chodkiewicza oraz na ul. Focha.

Docelowo ulica Gdańska ma zostać wyposażona w przystanki wiedeńskie niemal na całej swojej długości. Jeden taki przystanek planujemy też na ul. Jagiellońskiej przy skrzyżowaniu z ul. 19 marca.