most-1W środę (27 marca) około godziny 23.00 udostępniony do ruchu zostanie drugi most drogowy w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego.
Włączona zostanie też sygnalizacja świetlna przy skrzyżowaniu z ul. Toruńską.
Zdecydowanie usprawni to ruch pomiędzy Bartodziejami i Kapuściskami.

most-3Już od kilku miesięcy można korzystać z nowych mostów nad Brdą – drogowego i tramwajowego.
Budowa nowych mostów, połączona była jednak też z modernizacją „starej" przeprawy wybudowanej w 2000 roku.
Na dojeździe do obiektu ułożono już nową nawierzchnię, naprawiono dylatacje oraz przyczółki, wymieniono łożyska oraz ustawiono bariery energochłonne i poręcze na kapie chodnikowej. Niebawem dokończony zostanie chodnik i droga rowerowa.

Zakończenie prac przy nawierzchni pozwoli Wykonawcy 27 marca w godzinach nocnych, udostępnić obiekt do ruchu.
Zmiany pozwolą też uruchomić sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Toruńską.
Poprawi to bezpieczeństwo i usprawni ruch w tej części miasta.

most-2Do końca kwietnia firma Trakcja S.A. kontynuować będzie jeszcze prace na zachodniej kapie chodnikowej wyremontowanej przeprawy. Do wykonania pozostało ułożenie żywic na ciągu pieszo-rowerowym. W związku z powyższym ruch pieszych nadal będzie poprowadzony mostem po stronie wschodniej.


Kontynuowane będą jeszcze prace pod obiektem oraz roboty porządkowe i wykończeniowe.
Wykonane będą też ostatnie nasadzenia drzew i krzewów. Cały pakiet obejmuje bowiem nasadzenie ponad 360 drzew i 1130 krzewów.

Warto wiedzieć
Budowa nowych mostów oraz modernizacja starej przeprawy łączącej Bartodzieje z Kapuściskami, to obecnie największa inwestycja drogowa w Bydgoszczy o wartości prawie 170 mln zł.  Finansowana jest z wykorzystaniem środków unijnych.

W jej ramach powstały między innymi dwa mosty (drogowy i tramwajowy) oraz zmodernizowane zostały torowiska w rejonie ulic Toruńskiej, Perłowej i Fordońskiej.
Powstało też nowe oświetlenie oraz ciągi piesze i rowerowe. Nasadzone zostały też liczne drzewa i krzewy.

 

Budowa nowych mostów, nie tylko usprawniła ruch pojazdów i pieszych na tym odcinku, ale pozwoliła też uruchomić kolejną linię tramwajową oraz połączyć bezpośrednio Górny Taras z Fordonem.