plac-1Dziś (4 kwietnia) przekazany został plac budowy wykonawcy, który przeprowadzi rewitalizacje placu Wolności. To kolejna część Salonu Bydgoszczy, która zyska więcej zieleni oraz przywrócony zostanie jej historyczny wygląd. Ozdobą placu będą stylowe pawilony kwiaciarni, lampy oraz ławki. 

Za realizację inwestycji o wartości 8,4 mln zł odpowiada firma Strabag.
Wykonawca 4 kwietnia przejęła plac budowy.
Inwestycja została podzielona na etapy, które gwarantować mają sprawną realizację zadania przy sprawnym funkcjonowaniu tej części miasta.

plac-3Eleganckie pawilony kwiaciarni
W pierwszej kolejności przebudowana zostanie część placu przed kościołem.
Ustawione zostaną tam nowe estetyczne pawilony, w których sprzedawane będą kwiaty.
Umowa na ich zaprojektowanie i budowę została podpisana z początkiem roku.
Nowe pawilony kwiatowe ma wyróżniać elegancka architektura dostosowana do charakteru placu, na którem przywróconych zostanie wiele historycznych rozwiązań. 

plac-4Projekt zakłada też modernizację elewacji szaletu poprzez wymianę istniejących płytek na płytki elewacyjne granitowe groszkowane. Dodatkowo wykonane zostaną trejaże metalowe, montowane nad wejściami do toalety. Mają nawiązywać swą formą do istniejącej balustrady budynku pobliskiej Galerii. Trejaże będą obsadzone pnączami, aby w przyszłości stworzyły zieloną osłonę.
Te etapy prac będą zakończone jeszcze w tym roku.

plac-55Mała architektura w najlepszym stylu
Na placu stanie też 26 nowych ławek z oparciami zachęcających do odpoczynku. Ustawione będą też 4 komplety stojaków na rowery.
Od strony ul. Piotra Skargi zamontowane zostaną chowane słupki ograniczające wjazd na alejkę w kierunku ul. Gdańskiej.

Przy pomniku staną maszty na flagi o bardziej historycznym wyglądzie.
Specjalne kraty wokół drzew mają zapewnić wygodę pieszym oraz odpowiednie nawodnienie roślin. W części ogrodowej naprzeciw I LO stanie jeszcze na granitowym postumencie sferyczny zegar słoneczny.  Wewnątrz placu stosowane będzie niższe oświetlenie parkowe. Łącznie będzie to 13 stylowych latarni.

Zaprojektowano też dodatkowo iluminację wybranych elementów na terenie placu: frontowa elewacja kościoła, pomnik Wolności oraz frontowa elewacja I Liceum.

plac-66Docelowo wykonane zostanąteż nasadzenia drzew, krzewów, traw , bylin oraz pnączy.
Projektowane gatunki będą odporne na warunki miejskie, mają małe wymagania glebowe i wilgotnościowe oraz duże walory dekoracyjne.
Kompozycje roślin mają składać się między innymi z formowanych żywopłotów, trzmielin, hortensji, róż, tawuł, kosodrzewin, traw ozdobnych.
Sadzone mają być również cebule krokusów, tulipanów oraz cebulicy syberyjskiej.
Te prace skupiające się na północnej części placu gotowe mają być w I połowie przyszłego roku.

plac-77Kamienne nawierzchnie
Na placu, wzdłuż ulicy Gdańskiej oraz na placu przed pomnikiem i na przedłużeniu osi ul. Piotra Skargi, projektuje się ujednolicenie nawierzchni poprzez zastosowanie dwóch rodzajów materiałów: płyt granitowych oraz opasek z kostki bazaltowej.
Płyty będą układane w karo.
Chodnik zostanie poszerzony, tak aby w letnie miesiące sąsiadujące restauracje mogły ustawić stoliki na powietrzu.

Na jezdni, wzdłuż północnej pierzei ułożymy kamienną kostkę rzędową, na nowej podbudowie. Na ulicy wyznaczony zostanie kontra pas dla rowerzystów, którzy będą mogli jechać pod prąd. W miejscach przejść dla pieszych zaprojektowano dodatkowo płytki ostrzegawcze i kierunkowe jako elementy informujące dla niepełnosprawnych.
Te prace realizowane będą w ostatniej kolejności.
Ta drogowa część inwestycji realizowana będzie w przyszłym roku.

plac-2Historia placu w pigułce
Teren placu Wolności był dawniej częścią XVII-wiecznego ogrodu klasztornego sióstr Klarysek, podobnie jak dzisiejszy park Kazimierza Wielkiego.
W 1835 roku bydgoskie Towarzystwo Upiększania Miasta założyło w tym miejscu swoją szkółkę drzew do zadrzewiania ulic i parków. Mały plac miejski wytyczono w 1854 roku.
Po kilku latach powiększono go i efektownie zagospodarowano.

W latach 1872-78 wzniesiono kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła, a w 1877 roku gmach obecnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1.
Z kolei w 1893 r. na środku placu ustawiono pomnik cesarza Wilhelma I na koniu, który istniał do 1920 roku.
W 1904 roku na granicy z Parkiem Kazimierza Wielkiego zbudowano monumentalną fontannę Potop.
W 1945 r. na środku placu stanął pomnik Wolności.