azuryyy-1Przez ostatnie osiem lat utwardziliśmy ponad 50 kilometrów dróg gruntowych w Bydgoszczy. W tym roku kolejnych 30 ulic zyska twardą nawierzchnię.
Cześć z planowanych zadań już zrealizowaliśmy. 

Ulice gruntowe utwardzamy płytami ażurowymi oraz kostką eko.

azuryyy-7Ażury wykorzystujemy przede wszystkim na ulicach o małym natężeniu ruchu. Ekokostkę wybieramy coraz częściej, gdyż pozwala przenosić większe obciążenia ruchu. Warunkiem realizacji zadań z wykorzystaniem obu technologii jest dobre odprowadzenie odprowadzania wody opadowej.

Co ważne, przebudowa ulic gruntowych opiera się nie tylko na utwardzaniu jezdni, ale zazwyczaj obejmuje też wykonanie poboczy, na których organizowane są miejsca postojowe oraz zjazdy do posesji. Część jezdni dedykowaną pieszym wykładamy kostką betonową.

azuryyy-6W realizacji całego przedsięwzięcia oprócz Wieloletniego Programu Utwardzania Ulic Gruntowych pomagają nam też inne rozwiązania m.in. inicjatywy lokalne, program BBO, przedsięwzięcia realizowane we współpracy z prywatnymi inwestorami, pozyskane środki zewnętrzne. 

W pierwszej połowie tego roku, prace skupiały się na dokończeniu ubiegłorocznych zadań na ulicach (zakończone):
• Pokładowej,
• Indyczej,
• Mewiej,
• Masztowej
• Piaski (dodatkowo utwardzone zostało skrzyżowanie z ulicą Szamarzewskiego).

Obecnie prace trwają na ulicach:
• Wodnej,
• Sępiej,
• Gołębiej (obecnie część sanitarną modernizuje spółka MWiK).

W tym roku planujemy przebudować jeszcze kolejnych 8 ulic gruntowych.
Pierwsze prace rozpoczniemy na początku wakacji.
Utwardzona nawierzchnia pojawi się na:

1. ul. Kolibrowa
2. ul. Kilowa
3. ul. Młynarska
4. ul. Iglasta
5. ul. Wieśniacza
6. ul. Krańcowa
7. ul. Czorsztyńska
8. ul. Orzechowa

azuryyy-5Warto pamiętać.
Konieczność wykonywania napraw na istniejących drogach gruntowych, można zawsze zgłaszać poprzez aplikację Dbamy o Bydgoszcz lub bezpośrednio w Wydziale Utrzymania ZDMiKP pod nr tel. 52 582 27 14 lub 15.