hulaj-2Zasady parkowania elektrycznych hulajnóg określa Kodeks drogowy. Zasady są bardzo proste i zwykle wystarczy poświęcić tylko chwilę aby zaparkować pojazd przepisowo.

W ostatnich latach z prawidłowym parkowaniem hulajnóg bywało różnie, dlatego sprawdziliśmy jak to wygląda teraz.

Przez ostatnie miesiące dużo się zmieniło - na lepsze.

Nowe przepisy i kampanie edukacyjne miały przede wszystkim wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa użytkowników oraz uporządkować parkowanie hulajnóg w miastach.
Strażnicy Miejscy konsekwentnie konfiskowali źle zaparkowane pojazdy i nakładali mandaty na użytkowników.

hulajnogi-11Rozpoczęliśmy też współpracę z operatorami, którzy wynajmują mieszkańcom hulajnogi elektryczne na terenie Bydgoszczy. Wyznaczyliśmy między innymi specjalne strefy parkingowe w ścisłym Centrum. Zostały one wyznaczone w aplikacji i tylko w tych strefach użytkownicy mogą pozostawić pojazd.
Większa powszechność tego środka transportu, również wpłynęła na poprawę sytuacji.

hulajnogi-33Nareszcie widać efekty.
Przeprowadziliśmy właśnie kontrole na ulicach miasta, pod względem prawidłowego parkowania hulajnóg.
Z naszych obserwacji wynika, że nie parkujemy już tych popularnych pojazdów na środku chodnika czy drogi rowerowej.
Niemal wszystkie hulajnogi były zaparkowane zgodnie z przepisami.
Jeżeli nawet pojazdy stały nie do końca prawidłowo, to i tak nie utrudniały przejścia pieszym po chodniku lub jazdy po ścieżce rowerowej.

hulajnogi-22Pamiętaj o przepisach
Hulajnogę elektryczną trzeba pozostawiać jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni.
Pojazd musi być ustawiony równolegle do krawędzi chodnika a szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych nie powinna być mniejsza niż 1,5 m.


Pamiętaj też, że kierujący hulajnogą elektryczną musi korzystać z drogi dla rowerów. Możne też wyjątkowo poruszać się chodnikiem, ale w takim przypadku jazda musi odbywa się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, który na chodniku ma zawsze pierwszeństwo.
Zmiany w przepisach zakazują również przewożenia na hulajnodze innych osób a także przedmiotów czy zwierząt.