zajezdnia-22Zakupiliśmy 40 nowoczesnych tramwajów.
Wraz z wymianą taboru, niezbędna jest też rozbudowa istniejącej zajezdni tramwajowej.

Podpisaliśmy umowę na przebudowę obiektu przy ul. Toruńskiej i dostosowanie go do serwisu nowoczesnych składów.
Inwestycja pomoże również ograniczyć hałas na bydgoskich ulicach.

Dodatkowo w lutym rozpoczniemy plebiscyt, w którym zapytamy mieszkańców o propozycje patronów dla nowych bydgoskich tramwajów.

zajezdnia-33Duży zakres prac
W przetargu na I etap modernizacji zajezdni najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Mirbud, z którą 1 lutego br. podpisana została umowa o wartości 96,7 mln zł.
Prace budowlane zajmą około 26 miesięcy.
Po odbiorach będą objęte 7-letnią gwarancją.

Głównym celem inwestycji jest podniesienie konkurencyjności miasta, poprzez rozbudowę infrastruktury transportu publicznego oraz umożliwienie pełnej obsługi tramwajów niskopodłogowych wraz z wymianą wyeksploatowanej infrastruktury technicznej.

zajezdnia-2Inwestycja obejmuje: rozbiórkę budynków dyspozytorni, działu eksploatacji, sieci trakcyjnej i torowisk.
Na ich miejscu wybudowane zostaną nowoczesne budynki służb eksploatacyjnych, portierni oraz zasilania zajezdni tramwajowej, myjni tramwajów z proekologicznym wyposażeniem. 
Powstanie też infrastruktura związana z funkcjonowaniem zajezdni m.in. nowy układ torowo-sieciowy oraz drogowy, parkingi, urządzenia sterowania zwrotnicami, monitoring, kanalizacja itd. 

Warto podkreślić, że modernizacja i budowa infrastruktury technicznej, a w szczególności obiektu tokarki podtorowej, zapewniającej automatyzację procesów reprofilacji obręczy kół tramwajów, wpłynie docelowo na ograniczenie hałasu komunikacyjnego i drgań na trasach tramwajowych.

zajezdni-1Tramwaje cały czas w ruchu
Podczas wykonywania robót budowlanych, zapewnione zostanie ciągłe funkcjonowanie wszystkich obiektów zajezdni oraz przejezdność głównych szlaków komunikacyjnych, w tym wykonywanie zadań przewozowych na liniach tramwajowych.

W tym celu wykonywanie robót budowlanych na obiektach oraz robót na torowiskach tramwajowych zostało podzielone na podzadania, aby nie sparaliżować pracy zajezdni i nie zaburzyć przewozów pasażerskich na liniach tramwajowych.

zajezdnia-11Trochę historii
Zajezdnia przy ul. Toruńskiej została wybudowana w latach 1956-59.
Rozwiązała problem postoju i serwisu pojazdów sprowadzonych po wybudowaniu linii „Brda" w 1953 roku.
Tymczasowo pełniła również rolę zajezdni autobusowej.
W latach 80. XX wieku obiekt przebudowywano pod kątem dostarczanych do Bydgoszczy wagonów 805Na z „Konstalu".

pesa-1Bydgoszcz stawia na tramwaje. Wybierz dla nich nazwę!
W ciągu ostatniej dekady zakupiliśmy 33 nowe tramwaje. Obsługują one między innymi nowe torowiska do Fordonu, dworca kolejowego oraz wzdłuż ul. Kujawskiej.
Obecnie w trakcie realizacji jest zamówienie na 40 kolejnych pojazdów (10 już kursuje po Bydgoszczy).

W związku z dostawami kolejnych tramwajów, jeszcze w lutym ogłosimy konkurs na patronów nowych pojazdów.