Aktualności komunikacyjne

Read more ...W dobie coraz większej liczby pojazdów, sukcesywnie wprowadzamy zmiany, które mają poprawić bezpieczeństwo pieszych i upłynnić ruch w centrum miasta. Na bydgoskich osiedlach pojawiły się już skrzyżowania równorzędne, pasy rowerowe czy kontraruch rowerowy. 
W ostatnim czasie wprowadziliśmy też przejścia sugerowane. 

Read more ...To nowe rozwiązanie do którego musimy się nie tylko przyzwyczaić, ale którego musimy się też nauczyć.


10 kwietnia wraz z bydgoskimi Policjantami przeprowadziliśmy akcję edukacyjną na jednym z takich skrzyżowań, aby informować pieszych o wprowadzonych rozwiązaniach. 

Zwracaliśmy uwagę pieszych na obowiązek zatrzymania się i zachowania ostrożności w trakcie przekraczania jezdni. Często bowiem zapominamy, że na przejściach sugerowanych, pieszy nie ma pierwszeństwa przed nadjeżdżającym pojazdem !

Wierzymy, że podobnie jak w innych miastach, przejścia sugerowane staną się u nas równie popularne i mieszkańcy z czasem się do nich przyzwyczają. Te rozwiązania ułatwia bowiem komunikację wewnątrz osiedlową i wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo.

Read more ...Przejście sugerowane jest to nieoznakowane ale dostosowane technicznie miejsce, które umożliwia pieszym przekraczanie jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska.
Należy jednak pamiętać, że nie jest to przejście dla pieszych, dlatego nie mamy tu znaków informujących o przejściu czy „zebr" wymalowanych na jezdni.

Takie rozwiązania wprowadziliśmy w ostatnim czasie, szczególnie na ulicach jednokierunkowych, gdzie nie ma ruchu tranzytowego czy autobusowego, a prędkość dozwolona wynosi zaledwie  30km/h
Przejścia sugerowane, które  można stosować częściej niż przejścia dla pieszych, pozwalają na większą swobodę w poruszaniu się pieszych. Takie rozwiązanie wymusza też na pieszych zachowanie większej ostrożności w trakcie przekraczania jezdni.

Do tej pory przejścia sugerowane wprowadziliśmy w 42 lokalizacjach m.in: na ul. Pestalozziego, ul.Łużyckiej, ul. Sportowej, ul. Rejtana czy Placu Piastowskim.
Standardowe przejścia dla pieszych pozostawiliśmy jednak w obrębie szkół.

Read more ...To nie nowość
Sugerowane przejścia dla pieszych są bardzo często stosowane na drogach krajowych oraz w innych polskich miastach jak: Gdańsk, Warszawa czy Szczecin.
Z badań wynika, że na przejściach sygerowanych dochodzi do dwa razy mniejszej liczby wypadków, niż na standardowych „zebrach". Pieszy przechodząc na drugą stronę jezdni zmuszony jest bowiem zachować większą ostrożność i podstawowe zasady bezpieczeństwa.

Read more ...Same przejścia dla pieszych wcale nie zwiększają bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu. 
Jak wynika z ostatnich statystyk policyjnych, rośnie liczba zabitych i rannych wśród niechronionych użytkowników ruchu. To właśnie piesi coraz czeście wchodzą na jezdnie, nie zachowując ostrożności lub spoglądając w telefon.

Pamiętaj:
- zachowaj ostrożność na oznakowanych przejściach dla pieszych oraz przejściach sugerowanych.
- przejście sugerowane pozwala przejść na drugą stronę TYLKO po upewnieniu, że nie nadjeżdża żaden pojazd
- NIE MASZ PIERWSZEŃSTWA przed pojazdem !
- przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, jest dozwolone tylko jeżeli odległość od przejścia przekracza 100 m

 

W związku z zakończeniem prac w ciągu ulicy Bałtyckiej od dnia 21.02.24r. linia numer 60 wraca do obsługi przystanków: Bałtycka/Głowackiego, Skłodowskiej-Curie/Bałtycka, Bałtycka/Skłodowskiej-Curie, Skłodowskiej-Curie/Gajowa.

W związku z przejezdnością ulic B. Głowackiego i Bałtyckiej w nocy z 23 na 24 lutego linia nr 33N powróci do ich obsługi wskazanego rejonu. Tym samym od dnia 23.02.24r. do obsługi wskazanych ulic powrócą linie 55, 71, 77.

 

Read more ...W marcu wprowadzimy pakiet oczekiwanych zmian w komunikacji miejskiej.

Wzmocnimy linię nr 10, tramwaje do Fordonu i na górny taras będą kursować w równych odstępach, na wielu skrzyżowaniach tramwaje zyskają priorytetowy przejazd.
Zmiany wprowadzimy wraz zakończeniem prac na moście Pomorskim.

- Wsłuchujemy się w opinie Pasażerów – podkreśla zastępca prezydenta Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz. – Zdajemy sobie sprawę, że część tramwajów do Fordonu, mimo uruchomienia linii nr 11, jest jeszcze przepełniona. Dlatego od grudnia pracowaliśmy nad pakietem zmian m.in. w obsłudze relacji Centrum-Fordon i poprawie obsługi osiedla Leśnego.

Zależy nam, by wszystkie usprawnienia wprowadzić jednym rozkładem jazdy. Dlatego powiązaliśmy wszystkie zmiany z planowanym na marzec, zakończeniem naprawy nasypu przy moście Pomorskim.

Read more ...Rozkłady do koordynacji. Tramwaj do Fordonu co około 5 minut
W ciągu ostatnich dwóch miesięcy dokonaliśmy dokładnej analizy czasów przejazdu i poziomu napełnień w tramwajach.
Na ich podstawie przygotowywane zostaną nowe rozkłady jazdy.

Wybrane zostały priorytetowe kierunki, gdzie tramwaje w godzinach szczytu, z założenia, będą kursować w równych odstępach:

• Rondo Jagiellonów – Jagiellońska - Fordon (co ok. 4-6 min. w szczycie)
• Fordon – Jagiellońska- Rondo Jagiellonów (co ok. 4-6 min. w szczycie)
• Rondo Jagiellonów-Kujawska – Węzeł Szarych Szeregów (co ok. 6-8 min. w szczycie)
• Węzeł Szarych Szeregów- Kujawska - Rondo Jagiellonów (co ok. 5-8 min. w szczycie)
• Rondo Jagiellonów- Garbary (co ok. 4-7 min. w szczycie)
• Garbary-Rondo Jagiellonów (co ok. 4-6 min. w szczycie)

Oznacza to, że w rozkładach jazdy na priorytetowych kierunkach znikną kilkunastominutowe przerwy pomiędzy odjazdami, nawet w godzinach szczytu (np. w drodze z Fordonu do ronda Jagiellonów nawet 11 minut). To był jeden z powodów przepełnień na wybranych kursach.

Po zmianach na tym priorytetowym kierunku, z którego korzysta najwięcej pasażerów (linie nr 3,5,10) tramwaje będą pojawiać się co około 5 minut.

Do koordynacji wybrane zostały kierunki, na których podróżuje najwięcej pasażerów.
Dlatego na górnym tarasie tramwaje w równych odstępach będą poruszać się od węzła Szarych Szeregów w stronę centrum, a nie z pętli na Glinkach i Kapuściskach.
Udało się jednak również na tych pętlach ograniczyć przerwy pomiędzy kursami tramwajów w kierunku ronda Jagiellonów.

Read more ...Skoordynowane będą też m.in. odjazdy:
• linii nr 7 i 11 z Fordonu w kierunku węzła Szarych Szeregów oraz w przeciwnym kierunku (co 9-11 min w szczycie)
• linii nr 2 i 10 z Lasu Gdańskiego w kierunku ronda Jagiellonów (co 9-11 min w szczycie)
• linie nr 2 i 8 z Kapuściska w stronę Centrum (co 9-11 min w szczycie)

Obecnie trwa weryfikacja szczegółowych rozkładów jazdy.

Read more ...Wzmocnienie linii tramwajowej nr 10
W dni powszednie wydłużone zostanie funkcjonowanie linii nr 10 łączącej Fordon z Lasem Gdańskim.
Tramwaje będą kursować także po godzinie 19. Odjazdy z pętli w Lesie Gdańskim będą skoordynowane z linią nr 2.
Znacznie poprawi to obsługę osiedla Leśnego.
O wprowadzenie tej zmiany apelowali m.in. pracownicy i pacjenci Wojskowego Szpitala Klinicznego oraz Rada Osiedla Leśne.

Read more ...Priorytet na kolejnych skrzyżowaniach
Na kolejnych 8 skrzyżowaniach wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu sygnalizacji nadając priorytet pojazdom komunikacji szynowej.

Oznacza to, że tramwaje szybciej przejadą w następujących miejscach:
• Fordońska / Bałtycka – prace programowe zakończone, trwają testy,
• Fordońska / Fabryczna – prace programowe zakończone, trwają testy,
• Królowej Jadwigi / Dworcowa – prace programowe zakończone, trwają testy,
• Gdańska / Mickiewicza – prace programowe zakończone,
• Dworcowa / Sobieskiego – trwają prace programowe,
• Sułkowskiego / Chodkiewicza – trwają prace programowe,
• Wojska Polskiego / Ujejskiego – trwają prace programowe,
• Toruńska / Spokojna – trwają prace programowe.

W przypadku części skrzyżowań analizowane są jeszcze skutki wprowadzenia zmiana dla pozostałych uczestników ruchu (samochodów, rowerzystów i pieszych), które zadecydują o możliwości włączeniu wysokiego priorytetu dla tramwajów.

Read more ...Tramwaje wrócą na most Pomorski
W marcu tramwaje wrócą też na most Pomorski.
Będzie to możliwe po zakończeniu trwającej naprawy nasypu prowadzącego na most od strony ronda Fordońskiego. To oznacza skrócenie czasu przejazdu linii nr 4, 6 i 8. Rondo Toruńskie ponownie będzie pełnić funkcję ważnego węzła przesiadkowego.

Zakończenie prac wodociągowych na ulicach miasta, umożliwi natomiast przywrócenie standardowych tras dla linii autobusowych:
• nr 61 (przez ul. Ugory-I. Skorupki)
• nr 52, 59, 60, 64 (przez Staszica-3 Maja)
• nr 71 i 77 (przez al. Mickiewicza)
• nr 55 (przez ul. I. Skorupki)
• nr 57 (przez ul. Stawową)

Otwarcie powyższych ulic pozwoli też ograniczyć część opóźnień odnotowywanych w godzinach szczytu. Po zakończeniu tych prac weryfikowane będą czasy przejazdu i napełnienia autobusów.

Na ul. I. Skorupki dobudowane zostały też nowe perony przystankowe na wysokości ul. Jordanowskiej.

Linia międzygminna 40 do Ostromecko
Z początkiem marca zacznie funkcjonować w formule całorocznej linia podmiejska nr 40 łącząca pętlę Przylesie między innymi z Ostromeckiem.
Funkcjonowanie linii w obszarze podmiejskim finansować będzie gmina Dąbrowa Chełmińska.
Gmina bierze pod uwagę możliwość rozszerzenia komunikacji podmiejskiej na swoim terenie po dodatkowych analizach i konsultacjach z mieszkańcami.

Read more ...Zabytki zniknęły z linii MZK
Spółka MZK powierzyła na ponad 2 miesiące obsługę 3 kursów Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Transportu Publicznego w Bydgoszczy, które wykorzystywało tabor zabytkowy.
Zabytki już niknęły z bydgoskich ulic a Miejskie Zakłady Komunikacyjne realizują wszystkie kursy autobusowe własnym taborem niskopodłogowym.

Wcześniej - od 1 stycznia 2024 roku 3 kursy przekazane zostały do spółki Mobilis.

Wprowadzone zmiany pozwalają obecnie realizować wszystkie zaplanowane kursy wynikające z rozkładów.
MZK dysponują też niezbędną rezerwą pojazdów i kierowców na wypadek zdarzeń losowych.

Mimo dostaw nowego taboru tramwajowego, nie będą jeszcze likwidowane starsze składy ("Konstale").

Dodatkowo Miejskie Zakłady Komunikacyjne w 2023 roku sfinansowały szkolenia 45 kandydatów na kierowców, z czego 25 osób jest jeszcze w trakcie szkolenia.
Pozwoli to płynnie zastępować kierowców przechodzących na emeryturę lub zmieniających pracę.
Spółka rozpoczęła też wprowadzanie zmian, które umożliwią otwarcie na nowe formy zatrudnienia (B2B i umowy cywilno- prawne) oraz w przyszłości zatrudnianie obcokrajowców.
Obecnie spółka MZK zatrudnia 380 kierowców i 178 motorniczych.

Read more ...Zmiany dobrze przygotowane
Zmiany są możliwe dzięki zabezpieczeniu przez Miasto dodatkowych środków.
W budżecie na 2024 roku wzrosły wydatki na transport publiczny (o 17 procent do kwoty ponad 267 mln zł).

Zaplanowaliśmy też zwiększenie pracy przewozowej, której wielkość ma wynieść 18 mln wozokilometrów (w ubiegłym roku było to 17,7 mln wzkm).

By jak najlepiej wykorzystać te pieniądze rozmawiamy z przewoźnikami i przedstawicielami Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Transportu Publicznego.
Nowe rozkłady jazdy będą jeszcze dodatkowo weryfikowane przez jego członków.

W najbliższych latach stawiamy na dalszy rozwój komunikacji publicznej:
• Budowę linii tramwajowej na Szwederowo
Rozbudowę pętli Las Gdański
Przebudowę węzła rondo Jagiellonów i budowę przystanków wiedeńskich
Modernizację zajezdni MZK
Jesteśmy w trakcie wymiany całej floty tramwajowej na nowoczesne "niskopodłogowce".

Do 2025 roku odbierzemy wszystkie z 40 zamówionych składów. 10 sztuk już kursuje. W tym roku wyjedzie na trasy kolejnych ponad 20 składów. Łącznie Bydgoszcz będzie dysponować 75 składami.
Przypomianmy, że nadal można składać propozycje dla patronów nowych bydgoskich tramwajów.
Wiecęj na ten temat piszemy TUTAJ

Page 7 of 244