W dniu 03.09.2021 r. Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, zgodnie z art. 23 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.), zamieszcza w poniższym pliku Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 1 - Wersja nr 10, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.09.2021 nr 2021_BZP 00000791_10_P (aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.08.2021 nr 2021/BZP 00000791/09/P).

Attachments:
Download this file (2021_BZP 00000791_10_P.pdf)2021_BZP 00000791_10_P.pdf[ ]72 kB