W dniu 29.11.2023 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieorganicznego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy infrastruktury rowerowej w ciągu ulic: Krasińskiego, Markwarta, Sieńki, Moniuszki, Skłodowskiej-Curie i Łęczyckiej w Bydgoszczy", Nr sprawy 051/2023.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 29.11.2023 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr publikacji ogłoszenia: 00727148-2023, numer wydania Dz.U. S: 231/2023 w dniu 30.11.2023 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/838024

ID postępwoania: 838024