Naczelnik Wydziału

Anna Koźlińska

ul. Toruńska 174a, pok. 11

tel. 52 582 27 40

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Zastepca Naczelnika Wydziału

Bożena Łukasik

ul. Toruńska 174a, pok. 11

tel. 52 582 24 50

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..pl

Kompetencje i zadania

  1. pobieranie opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) w Bydgoszczy,
  2. prowadzenie sprzedaży biletów, abonamentów SPP, kart płatniczych oraz przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu nałożonych opłat dodatkowych poprzez własne punkty kasowe,
  3. kontrola i rozliczanie sprzedaży biletów w sieci własnej i obcej oraz utargów uzyskanych bezpośrednio z SPP,
  4. wdrażanie i stosowanie nowoczesnych technologii biletowych – sprzedaż biletów okresowych na elektronicznej karcie, opłaty za przejazd przy pomocy telefonu komórkowego i inne (nadzór, obsługa i rozliczanie systemu Bydgoskiej Karty Miejskiej),
  5. wydawanie identyfikatorów dla osób niepełnosprawnych, parkujących w SPP,
  6. przygotowywanie projektów zmian obowiązującego systemu taryfowego w komunikacji publicznej, w systemie ulg i zwolnień z opłat oraz w Strefie Płatnego Parkowania
  7. rozpatrywanie skarg, reklamacji i odwołań złożonych przez pasażerów z tytułu prowadzonej kontroli biletów oraz od kierowców korzystających z SPP,
  8. dystrybucja informacji pasażerskich w środkach komunikacji publicznej oraz w punktach kasowych (cenniki, wykazy ulg, przepisy porządkowe itp.)