Inne

Kierownik zespołu

Bogumił Bieliński

ul. Toruńska 174a, pok. 201

tel. 52 582 27 71

tel. kom. 608 370 295

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 

Kompetencje i zadania

 

 1. opiniowanie i uzgadnianie wykonania (przebudowy) zjazdu na drogi publiczne
  i wewnętrzne w zarządzie ZDMiKP,
 2. opiniowanie i uzgadnianie wykonania lub usytuowanie obiektów budowlanych przy drodze w odległości mniejszej niż podana w ustawie o drogach publicznych i prawie budowlanym,
 3. opiniowanie, w trybie współdziałania z Wydziałem Administracji Budowalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy, wykonania przebudowy lub remontu budynków, obiektów i urządzeń projektowanych przy pasie drogowym,
 4. opiniowanie ogrodzeń posesji na granicy przylegającej do pasa drogowego,
 5. przygotowywanie, opiniowanie i procedowanie porozumień i umów na realizacje Inwestycji drogowych dla inwestorów zewnętrznych realizujących inwestycje niedrogowe,
 6. wydawanie opinii dotyczących obsługi komunikacyjnej działek, budowli i planowanych inwestycji niedrogowych i ich dostępności do drogi publicznej,
 7. nadzór nad wywiązywaniem się stron z warunków określonych w wydanych decyzjach,
 8. wydawanie informacji publicznych na tematy związane z działalnością Zespołu.
 9. opiniowanie, w trybie współdziałania z Wydziałem Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy, projektów podziałów działek przyległych do pasa drogowego, w zakresie ich dostępu do drogi,
 10. wydawanie zaświadczeń o dostępie do drogi publicznej.

 

 

Mirosław  Gzella

ul. Toruńska 174a, pok. 117

tel. 52 582 27 44

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kompetencje i zadania:

Do zadań Służby BHP należy wykonywanie zadań określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.)

 

Kierownik Zespołu

Dariusz Michałek

ul. Toruńska 180

tel. 52 582 24 06

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kompetencje i zadania:

                

 1. Zapewnienie funkcjonowania Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) dla transportu publicznego i płatnego parkowania oraz sygnalizacji świetlnej,
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa, rozwoju oraz utrzymania w ciągłości pracy systemów  teleinformatycznych.

 

 

 

Naczelnik Wydziału

Andrzej Graczyk

tel. 52 582 24 07

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kompetencje i zadania:

                     1.  Organizowanie i prowadzenie kontroli biletowej na liniach komunikacji miejskiej wraz z                      wystawianiem wezwań o nałożeniu opłaty dodatkowej,

                     2. Organizowanie i prowadzenie systemu kontroli uiszczania opłat za parkowanie przez                          wszystkich użytkowników SPP wraz z wystawianiem zawiadomień o nałożeniu opłaty                        dodatkowej,

                              3. Prowadzenie kontroli zewnętrznej funkcjonowania Roweru Miejskiego,

                 4. Nadzór nad realizacją usług związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem systemu                          Park & Ride, w tym wyposażenia i utrzymania parkingów i infrastruktury systemu                               naprowadzania na parkingi,

                 5. Prowadzenie i nadzorowanie punktów odpraw kontrolerów SPP i kontrolerów biletów,

                 6. Rozliczanie kontrolerów z wykonanych zadań, sprzętu i wyposażenia,

                 7. Kontrola i nadzór nad zewnętrzną infrastrukturą techniczną wyposażenia Strefy Płatnego                  Parkowania,

               8. Kontrola i nadzór nad prawidłowością funkcjonowania infrastruktury sprzedaży                                  i kasowania biletów w transporcie publicznym.

 

Page 1 of 11