Naczelnik Wydziału

Katarzyna Bołka

ul. Toruńska 174a, pok. 211

tel. 52 582 27 24

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

 

Zastępca Naczelnika Wydziału

 Andrzej Kuś

 ul. Toruńska 174a, pok. 212

tel. 52 582 27 92

email: andrzej.kus@zdmikp.bydgoszcz.pl 

Kompetencje i zadania

  1. wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego (sieci, tymczasowe obiekty budowlane, reklamy, miejsca na prawach wyłączności),
  2. wydawanie zezwoleń i naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót budowlano-montażowych, obiektów lub stoisk handlowych, na prowadzenie letnich ogródków, umieszczanie reklam oraz za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności,
  3. wydawanie zezwoleń na użytkowanie gruntów w pasie drogowym,
  4. nadzór nad wywiązywaniem się stron z warunków określonych w wydanych zezwoleniach na zajęcie pasa drogowego oraz dokonywanie odbiorów po ich zakończeniu,
  5. przygotowywanie i przekazywanie do Ubezpieczyciela dokumentacji dotyczącej zgłaszanych szkód komunikacyjnych.