Naczelnik Wydziału

Jacek Piotrowski

ul. Redłowska 8, pok. 15

tel. 52 582 27 15

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.          

Zastępca Naczelnika Wydziału

Jacek Bartkowiak

ul. Redłowska 8, pok. 15

tel. 52 582 27 15

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kompetencje i zadania

Drogi twarde i gruntowe:

 

  1. bieżące utrzymanie nawierzchni dróg twardych i chodników (remonty nawierzchni, nakładki),
  2. bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej,
  3. planowanie, organizacja i nadzorowanie robót w zakresie zimowego utrzymania dróg,
  4. bieżące utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych (profilowanie) wykonywane przez obwody drogowe,
  5. bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic, oraz tablic z nazwami ulic,
  6. prowadzenie ewidencji dróg – książki drogi wraz z bieżącą aktualizacją.
  7. Opiniowanie i wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych (prowadzenie rejestru, określenie warunków, nakładanie kar)