Naczelnik Wydziału

Danuta Jeleniewska

ul. Toruńska 174a, pok. 206

tel. 52 582 27 68

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału

Sebastian Kłobuchowski

ul. Toruńska 174a, pok. 208

tel. 52 582 27 50

email: sebastian.klobuchowski@zdmikp.bydgoszcz.pl  

       

Kompetencje i zadania

  1. współuczestnictwo w przygotowywaniu i weryfikacji dokumentacji technicznej dotyczącej budowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowej , mostowej,
  2. planowanie budżetu, koordynacja i prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych, utrzymaniowych i konserwacyjnych obiektów inżynierskich ( mostów, estakad, przepustów),
  3. współpraca z jednostkami komunalnymi i innymi podmiotami w zakresie przebudowy uzbrojenia podziemnego i naziemnego kolidującego z realizowanymi zadaniami.