Kierownik

Katarzyna Oskaldowicz

ul. Toruńska 174a, pok. 05

tel. 52 582 27 36

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

Kompetencje i zadania

  1. prowadzenie badań laboratoryjnych i terenowych,
  2. nadzór technologiczny nad realizowanymi robotami drogowo - mostowymi tj. badania gruntów, kruszyw, mieszanek mineralno-asfaltowych, betonów, prefabrykatów betonowych i innych.