Naczelnik Wydziału

Dorota Boroń

ul. Toruńska 174a, pok. 304

tel. 52 582 27 84

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       

Zastępca Naczelnika Wydziału

Katarzyna Bałażyk

ul. Toruńska 174a, pok. 305

tel. 52 582 27 35

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kompetencje i zadania

- w zakresie inżynierii ruchu:

 1. prowadzenie zadań związanych z wprowadzaniem organizacji ruchu na drogach publicznych oraz wewnętrznych zarządzanych przez ZDMiKP, w tym opiniowanie projektów organizacji ruchu,
 2. kontrola wykonania projektów organizacji ruchu,
 3. prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu, we współpracy z właściwym organem
 4. planowanie, przygotowanie i nadzorowanie prac, dotyczących budowy i modernizacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drodze oraz zgodności tych urządzeń                             z zatwierdzoną organizacją ruchu,
 5. wykonywanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu,
 6. realizacja programu rozwoju dróg rowerowych,
 7. gromadzenie danych, inicjowanie oraz prowadzenie badań i analiz w zakresie bezpieczeństwa ruchu,
 8. gromadzenie danych o sieci drogowej dla celów planistycznych i statystycznych,
 9. udział w planowaniu układów komunikacyjnych,
 10. udział w weryfikacji projektów budowy, rozbudowy i przebudowy układu transportowego miasta, w zakresie inżynierii ruchu,
 11. sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych,
 12. zbieranie, ocena i wykorzystanie danych, materiałów i informacji dotyczących inżynierii ruchu,
 13. wydawanie opinii do decyzji administracyjnych na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (zawody sportowe, rajdy, zgromadzenia, inne),
 14. współpraca w zakresie opiniowania wniosków o zajęcie pasa drogowego, w tym                  w zakresie lokalizacji reklam,
 15. prowadzenie analiz i statystyki wykorzystania miejsc parkingowych,
 16. przekazywanie danych dla aktualizacji ewidencji dróg,
 17. planowanie i wdrażanie rozwoju Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego, przy współpracy z innymi podmiotami i wydziałami ZDMiKP,
 18. kontrola prawidłowości funkcjonowania systemu sterowania ruchem,
 19. kontrola prawidłowości projektów sygnalizacji świetlnej wdrażanych w ramach Centrum,
 20. przygotowywanie wdrożeń, dla kolejnych obszarów miasta w zakresie ITS,
 21. prowadzenie analiz ruchu i mikrostymulacji ruchu,
 22. wdrażanie on-line zmian w sygnalizacjach świetlnych,
 23. rozbudowa systemów sterowania ruchem w zakresie funkcjonalnym oraz terytorialnym,
 24. udział w przygotowywaniu i weryfikacji dokumentacji budowy, rozbudowy i przebudowy urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz systemów sterowania ruchem i sieci teletechnicznej,
 25. udział w tworzeniu planów rzeczowo - finansowych rocznych i wieloletnich) w zakresie budowy, rozbudowy i przebudowy urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz systemów sterowania ruchem i sieci teletechnicznej.”

   - w zakresie zarządzania ruchem (ITS) :

 

 1. kontrola prawidłowości funkcjonowania systemu sterowania ruchem,
 2. kontrola prawidłowości projektów sygnalizacji świetlnej wdrażanych w ramach Centrum,
 3. przygotowywanie wdrożeń, dla kolejnych obszarów miasta w zakresie ITS,
 4. prowadzenie analiz ruchu i mikrostymulacji ruchu,
 5. wdrażanie on-line zmian w sygnalizacjach świetlnych,
 6. rozbudowa systemów sterowania ruchem w zakresie funkcjonalnym oraz terytorialnym,
 7. udział w przygotowywaniu i weryfikacji dokumentacji budowy, rozbudowy i przebudowy urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz systemów sterowania ruchem i sieci teletechnicznej,
 8. udział w tworzeniu planów rzeczowo - finansowych rocznych i wieloletnich) w zakresie budowy, rozbudowy i przebudowy urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz systemów sterowania ruchem i sieci teletechnicznej.”