Aktualności

Read more ...Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie pierwszego odcinka Wielkiej Pętli Fordonu wzdłuż ul. Wierchowej i Geodetów.
Inwestycję do realizacji wybrali mieszkańcy w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.
Podpisaliśmy też umowę na zaprojektowanie kolejnego odcinka tej trasy pomiędzy SP 67 a ul. Tatrzańską.

Wielka Pętla Fordonu to duży projekt, który zakłada docelowo powstanie nowoczesnej trasy pieszo-rowerowej otaczającej wszystkie fordońskie osiedla oraz łączącej wiele istniejących już dróg rowerowych. 
W ostatnich edycjach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego zaprojektowanie i budową kolejnych odcinków trasy zwyciężyły w głosowaniu mieszkańców.

Read more ...W pierwszej kolejności zlecamy prace na kilometrowym odcinku pomiędzy ulicą Tatrzańską i Bora-Komorowskiego.
Ciąg pieszo-rowerowy powstanie wzdłuż ulic Wierchowej i Geodetów. Na skrzyżowaniu z ul. Wyzwolenia zaplanowano bezpieczny przejazd oraz przejście dla pieszych.
W ramach inwestycji przebudowywane będą też zjazdy na teren posesji. Twardą nawierzchnię i wyniesioną formę zyska też skrzyżowanie ulic Tatrzańskiej i Wierchowej.

Prace po podpisaniu umowy zajmą około pół roku.
W pierwszej kolejności realizowane będą na ul. Geodetów.

W sierpniu zleciliśmy natomiast zaprojektowanie odcinka pomiędzy Szkołą Podstawową przy ul. Kromera oraz ul. Wierchową.
Pochłoną one ponad 300 tysięcy złotych.
Dokumentacja i niezbędne pozwolenia zostaną skompletowane do końca 2025 roku.
To najbardziej skomplikowany odcinek trasy wymagający m.in. pozyskania gruntów niebędących własnością miasta.

Na finiszu są natomiast prace związane z odcinkiem trasy w Starym Fordonie, które zostały zlecone w ramach rewitalizacji terenów nad brzegiem Wisły.
Z gotowej promenady pieszo-rowerowej będzie można skorzystać jeszcze tej jesieni.

Miasto posiada także kompletną dokumentację na odcinek pomiędzy osiedlami Szybowników i Tatrzańskim. Zlecenie prac budowlanych zostało wstrzymane ze względu na zawiadomienie byłego członka Rady Osiedla Nowy Fordon o możliwych nieprawidłowościach przy podejmowaniu uchwały przez Radę Osiedla.
Sprawę wyjaśnia Komisja Rewizyjna Rady Miasta.

Read more ...Komfort i bezpieczeństwo
Wielka Pętla Fordonu
tam gdzie jest to możliwe ma posiadać wydzieloną część dla rowerzystów oraz drugą dla pieszych, biegaczy, spacerowiczów.
Jej północna część ma przebiegać u podnóża fordońskiego zbocza tak zwanych górek od osiedla Eskulapa do Tatrzańskiego.
Poprzez ulice Wierchową i Geodetów łączyć ma się z wałem przeciwpowodziowym otaczającym od wschodu Fordon.
W Starym Fordonie w ramach rewitalizacji powstają natomiast odcinki trasy łączące wał wiślany z ulicą Promenada.

Dalej trasa pobiegnie w kierunku Brdyujścia, przekroczy ulicę Fordońską w okolicach ul. Kaliskiego i przez planowany park akademicki na zapleczu kampusu Politechniki Bydgoskiej dotrze do skrzyżowania ulic Akademickiej i Rejewskiego.
Tam połączy się z istniejącą już drogą rowerową wzdłuż ul. Matki Teresy z Kalkuty prowadzącą na osiedle Eskulapa.

Długość całego ringu to ponad 20 kilometrów.
Asfaltowa nawierzchnia ma zapewniać wysoki komfort poruszania się pieszym i rowerzystom. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewniać mają monitoring oraz oświetlenie.
Na trasie rekreacyjnej znajdą się m.in. zadaszone stacje przystankowe wyposażone w ławki, oraz inne elementy małej architektury m.in. stojaki na rowery, tablice informacyjne, śmietniki.

Read more ...Plac zmieni się nie do poznania. Pojawią się dodatkowe drzewa, eleganckie ławkami, krzesłami i stylowe latarnie.
Zadbamy również o iluminacje.

W ramach planowanych robót, poprawimy też estetykę kilku okolicznych ulic.

Właśnie poznaliśmy firmy zainteresowane realizacją tej ważnej inwestycji.

Read more ...Rewitalizacja Rybiego Rynku dopełni zmiany jakie zaszły ostatnio w ścisłym centrum Bydgoszczy.
Przebudowa będzie polegała na wymianie nawierzchni, budowie elementów odwodnienia, nowym zagospodarowaniu istniejących przestrzeni zielonych oraz wyposażeniu palcu w elementy małej architektury.

Po przebudowie Rybi Rynek będzie pełnił funkcje placu przeznaczonego wyłącznie dla ruchu pieszego.
W ramach zadania przebudowane zostaną też okoliczne uliczki w centrum Miasta.
Prace mają potrwać około roku.

Do przetargu zgłosiły się 4 firmy zainteresowane realizacją tej inwestycji.
Zaproponowane kwoty od ponad 27 mln zł do prawie 32 mln zł.
Jako zamawiający zamierzaliśmy przeznaczyć na to zadanie 22 mln. 791 tys zł

Szczegółowe zestawienie ofert [pdf]

Teraz rozpocznie się etap sprawdzania wszystkich przedłożonych ofert.

Read more ...Rybi Rynek wypięknieje
Z placu ma zniknąć parking, gdyż pozwala no to wielopoziomowym obiekt przy ul. Grudziądzkiej.
W rogach placu od strony spichrzy, dosadzimy też drzewa, które zostaną dodatkowo podświetlone.
Wybrane zostały lipy i platany, które już zdobią rynek od strony zabytkowego pałacyku Lloyda.
Przy przystanku tramwaju wodnego powstanie podświetlana róża wiatrów.
Montowane będą też ławki i krzesła zaprojektowane przez studentów wzornictwa Politechniki Bydgoskiej.

Read more ...Ulica Grodzka na obszarze objętym opracowaniem zachowa swój dotychczasowy charakter z wyłączeniem możliwości parkowania pojazdów.
Zaplanowaliśmy jednak więcej powierzchni przeznaczonych dla ruchu pieszego. 
Na chodnikach stosowane mają być granitowe płyty z kamiennymi opaskami.
Na jezdniach typowa dla Starego Miasta kostka kamienna.

Read more ...Nie tylko Rybi Rynek
W ramach prac przebudowany zostanie także odcinek ul. Przy Zamczysku od Grodzkiej do rewitalizowanego placu Kościeleckich oraz Malczewskiego/Grodzka (od Starego Rynku do Mostowej).

Zlecimy też prace na ulicach Przyrzecze, Zaułek, Jana Kazimierza, Malczewskiego i Pod Blankami.

Read more ...Wystrój przypomni o historii
Po zakończeniu drogowej części inwestycji na Rybim Rynku, na który właśnie trwa przetarg, chcielibyśmy docelowo wprowadzić dodatkowe elementy, które mają nawiązywać m.in. do historii tego zakątka Bydgoszczy oraz eksponować jego walory.

Planowane jest między innymi umieszczenie przy nabrzeżu żurawia przypominającego o dawnym porcie oraz rzeźby kobiety sprzedającej śledzie.
Zmienić ma się również forma samego przystanku tramwaju wodnego, tak by nawiązywał do strefy staromiejskiej.
Iluminację zyska również budynek spichrzy.
To również rozwiązania rekomendowane przez ekspertów od estetyki.

Read more ...Ogłosiliśmy przetarg na projekt przebudowy ul. Nakielskiej od ul. J. Bronikowskiego do Lisiej.
Dokumentacja powstanie w ciągu dwóch lat.
Po niej zlecimy budowę, na którą zdobyliśmy już duże dofinansowanie unijne - ponad 6 mln euro.


Ulica Nakielska to jedna z najdłuższych bydgoskich ulic.
Dystans od ronda przy ul. Łochowskiej do ronda Grunwaldzkiego to prawie 5,5 kilometra.
Komunikuje kilka bydgoskich osiedli: Wilczak, Jary, Miedzyń i Prądy z centrum miasta oraz z węzłem „Bydgoszcz - Miedzyń" na obwodnicy. Z ulicy każdego dnia korzysta również wielu mieszkańców podmiejskich gmin, m.in. Białe Błota.

Read more ...Modernizacja ważnej ulicy będzie odbywała się w etapach.
Przygotowanie dokumentacji na wszystkie odcinki poprzedziliśmy szerokimi konsultacjami społecznymi oraz uzgodnieniami.
W pierwszej kolejności zamawiamy dokumentację dla odcinka od ul. J. Bronikowskiego do Lisiej.

Wcześniej opracowaliśmy dla tego odcinka koncepcję.
Zakłada ona między innymi budowę od podstaw nowej jednojezdniowej ulicy z 4 pasami ruchu (dwa środkowe jako buspasy), chodnikami, drogą rowerową i rondem turbinowym na wysokości ul. Bronikowskiego.

Projektant na opracowanie wszystkich materiałów oraz zdobycie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej będzie miał niecałe dwa lata.
Następnie zlecone będą mogły zostać prace budowalne.

Read more ...Wykonawca (firma TRAKCJA S.A.) kontynuuje prace przy budowie mostu drogowego i tramwajowego nad Brdą.
Jeszcze we wrześniu przeprowadzone zostaną próby obciążeniowe obu obiektów.
To będzie etap robót, po którym rozpoczną się przygotowania do uruchomienia ruchu na nowych mostach.
Pierwsze tramwaje przejadą po nowym obiekcie jeszcze w tym roku.

Na całej długości mostu tramwajowego ułożone zostało torowisko i zamontowane słupy trakcyjne.
Do zamontowania pozostała już tylko sieć trakcyjna.
W ostatnim tygodniu wykonane zostały najazdy na most drogowy i tramwajowy od strony ul. Fordońskiej i Kazimierza Wielkiego.
Ułożone zostały też na tych odcinkach betonowe płyty, w których zamontowane zostaną tory tramwajowe.

Read more ...Wykonawca betonuje rozjazdy na ul. Toruńskiej w kierunku mostu.
Na płycie mostu drogowego, która została zabetonowana, wykonane zostały chodniki, odpływy wody i ustawiono krawężniki.
Rozpoczęły się przygotowania do układania nawierzchni na samej jezdni.
Prowadzone są też dalsze prace na dojazdach do obiektu od strony południowej.

Na ul. Fordońskiej kontynuowane są roboty kanalizacyjne na południowej jezdni(od strony rzeki).

Read more ...W ramach budowy mostów nad Brdą wykonywane jest też nowe torowisko na wysokości ul. Perłowej.
Na tym zadaniu wykonane zostały chodniki, nawierzchnia południowej jezdni ul. Toruńskiej, uliczek dojazdowych (ul. Spokojna, ul. Łuczniczki. ul. Koralowa) i zatoki autobusowej.
Zakończono betonowanie części rozjazdów od strony ul. Perłowej.

Read more ...Obecnie kontynuowane są prace przy podbudowie jezdni i torowiska ul. Toruńskiej od strony ogródków działkowych (strona północna).
Na wykonanych odcinkach układane jest już przyszłe torowisko.

Page 10 of 408