Aktualności

Read more ...Dziś (4 kwietnia) przekazany został plac budowy wykonawcy, który przeprowadzi rewitalizacje placu Wolności. To kolejna część Salonu Bydgoszczy, która zyska więcej zieleni oraz przywrócony zostanie jej historyczny wygląd. Ozdobą placu będą stylowe pawilony kwiaciarni, lampy oraz ławki. 

Za realizację inwestycji o wartości 8,4 mln zł odpowiada firma Strabag.
Wykonawca 4 kwietnia przejęła plac budowy.
Inwestycja została podzielona na etapy, które gwarantować mają sprawną realizację zadania przy sprawnym funkcjonowaniu tej części miasta.

Read more ...Eleganckie pawilony kwiaciarni
W pierwszej kolejności przebudowana zostanie część placu przed kościołem.
Ustawione zostaną tam nowe estetyczne pawilony, w których sprzedawane będą kwiaty.
Umowa na ich zaprojektowanie i budowę została podpisana z początkiem roku.
Nowe pawilony kwiatowe ma wyróżniać elegancka architektura dostosowana do charakteru placu, na którem przywróconych zostanie wiele historycznych rozwiązań. 

Read more ...Projekt zakłada też modernizację elewacji szaletu poprzez wymianę istniejących płytek na płytki elewacyjne granitowe groszkowane. Dodatkowo wykonane zostaną trejaże metalowe, montowane nad wejściami do toalety. Mają nawiązywać swą formą do istniejącej balustrady budynku pobliskiej Galerii. Trejaże będą obsadzone pnączami, aby w przyszłości stworzyły zieloną osłonę.
Te etapy prac będą zakończone jeszcze w tym roku.

Read more ...Mała architektura w najlepszym stylu
Na placu stanie też 26 nowych ławek z oparciami zachęcających do odpoczynku. Ustawione będą też 4 komplety stojaków na rowery.
Od strony ul. Piotra Skargi zamontowane zostaną chowane słupki ograniczające wjazd na alejkę w kierunku ul. Gdańskiej.

Przy pomniku staną maszty na flagi o bardziej historycznym wyglądzie.
Specjalne kraty wokół drzew mają zapewnić wygodę pieszym oraz odpowiednie nawodnienie roślin. W części ogrodowej naprzeciw I LO stanie jeszcze na granitowym postumencie sferyczny zegar słoneczny.  Wewnątrz placu stosowane będzie niższe oświetlenie parkowe. Łącznie będzie to 13 stylowych latarni.

Zaprojektowano też dodatkowo iluminację wybranych elementów na terenie placu: frontowa elewacja kościoła, pomnik Wolności oraz frontowa elewacja I Liceum.

Read more ...Docelowo wykonane zostanąteż nasadzenia drzew, krzewów, traw , bylin oraz pnączy.
Projektowane gatunki będą odporne na warunki miejskie, mają małe wymagania glebowe i wilgotnościowe oraz duże walory dekoracyjne.
Kompozycje roślin mają składać się między innymi z formowanych żywopłotów, trzmielin, hortensji, róż, tawuł, kosodrzewin, traw ozdobnych.
Sadzone mają być również cebule krokusów, tulipanów oraz cebulicy syberyjskiej.
Te prace skupiające się na północnej części placu gotowe mają być w I połowie przyszłego roku.

Read more ...Kamienne nawierzchnie
Na placu, wzdłuż ulicy Gdańskiej oraz na placu przed pomnikiem i na przedłużeniu osi ul. Piotra Skargi, projektuje się ujednolicenie nawierzchni poprzez zastosowanie dwóch rodzajów materiałów: płyt granitowych oraz opasek z kostki bazaltowej.
Płyty będą układane w karo.
Chodnik zostanie poszerzony, tak aby w letnie miesiące sąsiadujące restauracje mogły ustawić stoliki na powietrzu.

Na jezdni, wzdłuż północnej pierzei ułożymy kamienną kostkę rzędową, na nowej podbudowie. Na ulicy wyznaczony zostanie kontra pas dla rowerzystów, którzy będą mogli jechać pod prąd. W miejscach przejść dla pieszych zaprojektowano dodatkowo płytki ostrzegawcze i kierunkowe jako elementy informujące dla niepełnosprawnych.
Te prace realizowane będą w ostatniej kolejności.
Ta drogowa część inwestycji realizowana będzie w przyszłym roku.

Read more ...Historia placu w pigułce
Teren placu Wolności był dawniej częścią XVII-wiecznego ogrodu klasztornego sióstr Klarysek, podobnie jak dzisiejszy park Kazimierza Wielkiego.
W 1835 roku bydgoskie Towarzystwo Upiększania Miasta założyło w tym miejscu swoją szkółkę drzew do zadrzewiania ulic i parków. Mały plac miejski wytyczono w 1854 roku.
Po kilku latach powiększono go i efektownie zagospodarowano.

W latach 1872-78 wzniesiono kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła, a w 1877 roku gmach obecnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1.
Z kolei w 1893 r. na środku placu ustawiono pomnik cesarza Wilhelma I na koniu, który istniał do 1920 roku.
W 1904 roku na granicy z Parkiem Kazimierza Wielkiego zbudowano monumentalną fontannę Potop.
W 1945 r. na środku placu stanął pomnik Wolności.

Read more ...Rozpoczęła się wiosenna migracja płazów. W naszym kraju są one pod ścisła ochroną.
Robimy więc wszystko by pomóc im dotrzeć do najbliższych zbiorników wodnych.
Wiosna to też czas wzmożonej aktywności jeży i wiewiórek. O szlakach migracyjnych tych zwierząt, informują w Bydgoszczy specjalne znaki.

Read more ...Chronimy płazy
Wybudzone z hibernacji zwierzęta są bardzo powolne, z trudem pokonują przeszkody terenowe a przekroczenie ruchliwej drogi może być dla nich wręcz niemożliwe. Ochrona płazów staje więc bardzo ważna, szczególnie w okresie wiosennym. Już kilka lat temu wzdłuż ż ul. Łęgnowskiej zbudowaliśmy ogrodzenia uniemożliwiające wejście płazów na jezdnię.

Podobne działania, zrealizowaliśmy również przy ul. Grunwaldzkiej.
Na wysokości schroniska dla zwierząt w rejonie zbiornika wodnego, wykonaliśmy wygrodzenie mające uniemożliwić wejście płazów na jezdnię,
Takie wygrodzenia powstały też strudze Flis. Zamontowane zostały też siatki ochronne na studzienkach kanalizacyjnych oraz zabezpieczone wpusty deszczowe.

Read more ...Powyższe działania mają chronić płazy, będące w naszym kraju pod ścisłą ochroną.
Niestety nadal bardzo dużo płazów ginie wiosną na drogach w czasie wędrówki do zbiorników wodnych.
Z uwagi na malejącą liczbę miejsc rozrodu – stawów, zanieczyszczenie środowiska i coraz więcej przeszkód na trasach migracji liczba płazów spada.
Jest to tendencja obserwowana na całym świecie.

Read more ...Patrz na znaki – jeż idzie
W ostatnich latach w całym mieście ustawiliśmy też dodatkowe oznakowanie, gdzie występują naturalne szlaki migracji zwierząt.
Warto w takich miejscach szczególnie zwolnić.

Nowe oznakowanie ustawiliśmy na kilkunastu ulicach w sąsiedztwie terenów parkowych, które zamieszkują między innymi jeże, wiewiórki czy sarny.
W przypadku kolizji z samochodami zwierzęta najczęściej giną.
Ryzyko kolizji znacznie spada jeśli kierowcy poruszają się z ograniczoną prędkością i zachowują w takich miejscach większą ostrożność.

Takie oznakowanie napotkacie między innymi na ul. Mińskiej na wysokości parku nad Kanałem Bydgoskim oraz na ul. Toruńskiej przy Torbydzie - znaki ostrzegają o jeżach i wiewiórkach.
Ul. Zamczysko pomiędzy Gdańską i Armii Krajowej to naturalny szlak migracji dla jeży. Ten gatunek zwierząt oraz sarny często przekraczają też ulice Gdańską i Jeździecką na wysokości ogrodu botanicznego.

Read more ...Do 31 marca zakończą swoją działalność ogródki zimowe w obrębie Starego Rynku i okolicznych ulic.
Właściciele już składają wnioski o montaż ogródków letnich.
Pierwsze rozstawiane będą już od 1 kwietnia.
W tym roku sezon letni potrwa zdecydowanie dłużej.

Do końca marca restauratorzy mają czas na demontaż ogródków zimowy z obszaru Starego Rynku i pozostałych ulic Bydgoszczy.
Od 1 kwietnia rozstawiane mogą być już pierwsze ogródki letnie na terenie miasta.
Na samej płycie Rynku natomiast parasole, krzesła i stoliki pojawią się w połowie kwietnia.
Już naprawiliśmy i oczyściliśmy parasole w kolorze kremowym, które co roku rozstawiane są w centrum miasta.

Read more ...W tym roku wydłużymy sezon
W poprzednich latach sezon na ogródki letnie kończył się pod koniec września.
W związku jednak z tym, że jesienią coraz dłużej utrzymuje się dobra pogoda, wydłużamy termin działalności ogródków letnich aż do końca października.
Tym samy ogródki zimowe będą rozstawiane dopiero w listopadzie.

Do tej pory w ZDMiKP złożonych został ponad 30 wniosków o podpisanie umowy na dzierżawę terenu pod ogródki letnie na terenie miasta. Co roku wydajemy ponad 70 tego rodzaju umów.

W tym roku opłata za działalność ogródków letnich dla dzierżawców pozostaje bez zmian i wynosi:
- 1 zł za 1m² za dzień dla prowadzących ogródki letnie ze sprzedażą alkoholu
- 0,10 zł za 1m² za działalność ogródków nie prowadzących sprzedaży alkoholu.
Do wskazanej wysokości opłat z tytułu dzierżawy terenu pod ogródki letnie dodany zostanie podatek VAT, płatny zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.

Dzierżawcy nadal mogą występować do ZDMiKP z wnioskiem o dzierżawę.

Read more ...Warto przypomnieć, że standardy estetyczne ogródków sezonowych zostały wypracowane przez Plastyka Miejskiego.
Przy aranżacji ogródka trzeba więc wykorzystać żywe kwiaty. Forma ogródka musi być też maksymalnie lekka i stylistycznie dopasowana do miejsca, szczególnie do historycznej części miasta. Użyte stoliki i krzesła powinny być w charakterze mebli kawiarnianych. Zakazane jest używanie wszelkich plastikowych, nietrwałych i nieestetycznych rozwiązań.
W związku z powyższym, przed wystąpieniem z wnioskiem do ZDMiKP, należy uzyskać pozytywną opinię Plastyka Miejskiego.

Read more ...Budowa nowych mostów (drogowego i tramwajowego) oraz modernizacja starej przeprawy łączącej Bartodzieje z Kapuściskami, to największa inwestycja drogowa w Bydgoszczy.

Wartość zadania - finansowanego ze środków unijnych - to prawie 170 mln zł. 

W jej ramach powstały między innymi dwa mosty (drogowy i tramwajowy) oraz zmodernizowane zostały torowiska w rejonie ulic Toruńskiej, Perłowej i Fordońskiej.
Powstało nowe oświetlenie oraz ciągi piesze i rowerowe.
Przebudowanych zostało kilka skrzyżowań a "stara" przeprawa została wyremontowana.
Nasadzone zostały też liczne drzewa i krzewy.

27 marca udostępniony do ruchu został wyremontowany most drogowy w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego. Włączona została też sygnalizacja świetlna przy skrzyżowaniu z ul. Toruńską.

W kwietniu wykonawca będzie jeszcze prowadził prace wykończeniowe w obrębie zrealizowanej inwestycji. Nie będą one miały jednak większego wpływu na płynność ruchu.

Page 9 of 423