Aktualności

Read more ...Zasady parkowania elektrycznych hulajnóg określa Kodeks drogowy. Zasady są bardzo proste i zwykle wystarczy poświęcić tylko chwilę aby zaparkować pojazd przepisowo.

W ostatnich latach z prawidłowym parkowaniem hulajnóg bywało różnie, dlatego sprawdziliśmy jak to wygląda teraz.

Przez ostatnie miesiące dużo się zmieniło - na lepsze.

Nowe przepisy i kampanie edukacyjne miały przede wszystkim wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa użytkowników oraz uporządkować parkowanie hulajnóg w miastach.
Strażnicy Miejscy konsekwentnie konfiskowali źle zaparkowane pojazdy i nakładali mandaty na użytkowników.

Read more ...Rozpoczęliśmy też współpracę z operatorami, którzy wynajmują mieszkańcom hulajnogi elektryczne na terenie Bydgoszczy. Wyznaczyliśmy między innymi specjalne strefy parkingowe w ścisłym Centrum. Zostały one wyznaczone w aplikacji i tylko w tych strefach użytkownicy mogą pozostawić pojazd.
Większa powszechność tego środka transportu, również wpłynęła na poprawę sytuacji.

Read more ...Nareszcie widać efekty.
Przeprowadziliśmy właśnie kontrole na ulicach miasta, pod względem prawidłowego parkowania hulajnóg.
Z naszych obserwacji wynika, że nie parkujemy już tych popularnych pojazdów na środku chodnika czy drogi rowerowej.
Niemal wszystkie hulajnogi były zaparkowane zgodnie z przepisami.
Jeżeli nawet pojazdy stały nie do końca prawidłowo, to i tak nie utrudniały przejścia pieszym po chodniku lub jazdy po ścieżce rowerowej.

Read more ...Pamiętaj o przepisach
Hulajnogę elektryczną trzeba pozostawiać jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni.
Pojazd musi być ustawiony równolegle do krawędzi chodnika a szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych nie powinna być mniejsza niż 1,5 m.


Pamiętaj też, że kierujący hulajnogą elektryczną musi korzystać z drogi dla rowerów. Możne też wyjątkowo poruszać się chodnikiem, ale w takim przypadku jazda musi odbywa się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, który na chodniku ma zawsze pierwszeństwo.
Zmiany w przepisach zakazują również przewożenia na hulajnodze innych osób a także przedmiotów czy zwierząt.

Read more ...Przez ostatnie osiem lat utwardziliśmy ponad 50 kilometrów dróg gruntowych w Bydgoszczy. W tym roku kolejnych 30 ulic zyska twardą nawierzchnię.
Cześć z planowanych zadań już zrealizowaliśmy. 

Ulice gruntowe utwardzamy płytami ażurowymi oraz kostką eko.

Read more ...Ażury wykorzystujemy przede wszystkim na ulicach o małym natężeniu ruchu. Ekokostkę wybieramy coraz częściej, gdyż pozwala przenosić większe obciążenia ruchu. Warunkiem realizacji zadań z wykorzystaniem obu technologii jest dobre odprowadzenie odprowadzania wody opadowej.

Co ważne, przebudowa ulic gruntowych opiera się nie tylko na utwardzaniu jezdni, ale zazwyczaj obejmuje też wykonanie poboczy, na których organizowane są miejsca postojowe oraz zjazdy do posesji. Część jezdni dedykowaną pieszym wykładamy kostką betonową.

Read more ...W realizacji całego przedsięwzięcia oprócz Wieloletniego Programu Utwardzania Ulic Gruntowych pomagają nam też inne rozwiązania m.in. inicjatywy lokalne, program BBO, przedsięwzięcia realizowane we współpracy z prywatnymi inwestorami, pozyskane środki zewnętrzne. 

W pierwszej połowie tego roku, prace skupiały się na dokończeniu ubiegłorocznych zadań na ulicach (zakończone):
• Pokładowej,
• Indyczej,
• Mewiej,
• Masztowej
• Piaski (dodatkowo utwardzone zostało skrzyżowanie z ulicą Szamarzewskiego).

Obecnie prace trwają na ulicach:
• Wodnej,
• Sępiej,
• Gołębiej (obecnie część sanitarną modernizuje spółka MWiK).

W tym roku planujemy przebudować jeszcze kolejnych 8 ulic gruntowych.
Pierwsze prace rozpoczniemy na początku wakacji.
Utwardzona nawierzchnia pojawi się na:

1. ul. Kolibrowa
2. ul. Kilowa
3. ul. Młynarska
4. ul. Iglasta
5. ul. Wieśniacza
6. ul. Krańcowa
7. ul. Czorsztyńska
8. ul. Orzechowa

Read more ...Warto pamiętać.
Konieczność wykonywania napraw na istniejących drogach gruntowych, można zawsze zgłaszać poprzez aplikację Dbamy o Bydgoszcz lub bezpośrednio w Wydziale Utrzymania ZDMiKP pod nr tel. 52 582 27 14 lub 15.

Read more ...Branża taksówkarska zmienia się. Postoje taksówek w mieście, są coraz rzadziej wykorzystywane, dlatego cześć z nich chcemy przekształcić w miejsca parkingowe dla mieszkańców. Właśnie zakończyliśmy konsultacje z korporacjami taksówkarskimi. Część postojów taxi zniknie. Pojawi się też kila nowych.

Skrócimy lub zlikwidujemy ponad 90 miejsc postojowych dla pojazdów TAXI.
Na terenie Bydgoszczy podobnie jak w innych miastach muszą być zachowane miejsca postojowe do przewozu osób. Postoje taxi, których mamy w mieście ok. 60, zajmują zazwyczaj od 3 do nawet 7 miejsc postojowych. W sumie więc w cały mieście mamy ponad 360 miejsc postojowych dla taksówek. 

Read more ...W ostatnim czasie coraz więcej osób zgłaszało nam jednak, że wiele postojów taxi jest nieużywana i stoi pusta. To niewątpliwie efekty zmian w branży taksówkarskiej, w której większość taksówek zamawiana jest poprzez aplikacje. Puste miejsca postojowe dla taksówek, budzą niezadowolenie mieszkańców, dla których brakuje miejsc parkingowych na osiedlach.

Pierwsze kontrole za nami
Przez tydzień i o różnych porach dnia kontrolowaliśmy wybrane postoje taxi. Okazało się, że na kilkumiejscowym postoju, parkowała tylko jedna taksówka albo miejsca pozostawały puste przez cały dzień Postanowiliśmy więc przeprowadzić zmiany i dużą reorganizację miejsc postojowych taxi w całej Bydgoszczy.

Read more ...Konsultacje zakończone
Dwukrotnie spotykaliśmy się z przedstawicielami bydgoskich korporacji taksówkarskich i poprosiliśmy o wskazanie miejsc postojowych, które możemy zlikwidować lub skrócić.
Prosiliśmy też o ewentualne wskazanie nowych lokalizacji, które są teraz bardziej potrzebne.
W efekcie rozmów aż 94 miejsca postojowe taxi zostaną skrócenie lub zlikwidowane
Powstanie też 7 nowych postojów TAXI.

Skrócimy miejsca postojowe m.in.: ul. 11 listopada ul. Chełmińska, ul. Czackiego, ul. Czerkaska, ul. Fierldorfa „Nila" ul. Konopnickiej, ul. Łukasiewicza, ul. Modrakowa, ul. Morska. ul. Szarych Szergów, ul. Traugutta, ul. Tucholska.

Zlikwidujemy postoje taxi na: ul. Gersona, ul. Kijowska, ul. Mierosławskiego, ul. Nakielska/Wiśniowa, ul. Pelplińska, ul. Płocka, ul. Opławiec – Biwakowa

Nowe postoje powstaną: Pętla Błonie, ul. Gimnazjalna, ul. Jana Styki, ul. Kolbego, ul. Koronowska, ul. Wyżyny, ul. 19 marca 1981

Kolejnym krokiem dla powyższych uzgodnień, będzie przygotowanie projektów stałej organizacji ruchu, a następnie wyniesienie planowanych zmian w terenie.
Prace projektowe planujemy przeprowadzić jeszcze w tym roku.

Read more ...Rozpoczynamy budowę dodatkowych miejsc postojowych w sąsiedztwie pętli autobusowej na Błoniu.
To kolejny parking, który powstanie w tej części osiedla.
Zadanie do realizacji wybrali mieszkańcy w czasie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski.


Nowe miejsca postojowe powstaną pomiędzy pętlą a ulicą S. Okrzei na wysokości pawilonu handlowego.
Lokalizacja nie będzie w żaden sposób utrudniać manewrów autobusów.
W ramach zadania utworzymy 14 stanowisk postojowych, w tym jedno dedykowane osobom z niepełnosprawnościami.
Teren został przekazany już wykonawcy. Prace potrwają 4 miesiące.

W poprzednich latach na Błoniu zbudowaliśmy kilka innych parkingów, na których parkować może ponad 200 pojazdów.
Miejsca postojowe powstały w następujących lokalizacjach:
• przy ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich
• przy ul. L. Waryńskiego
• w rejonie ul. R. Abrahama
• przy ul. W. Broniewskiego
• przy ul. A. Madalińskiego

Read more ...Warto wiedzieć
Przypominamy, że na stronie www.bdgbo.pl do 30 czerwca trwa zgłaszanie zadań do kolejnej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.
Bydgoski Budżet Obywatelski to szczególna forma konsultacji społecznych.
Mieszkańcy w głosowaniu bezpośrednio wybierają zadania, które trafią do realizacji w kolejnym roku.
Na ten cel miasto zabezpiecza w 2024 roku 16 mln zł.
Więcej praktycznych informacji jak zgłosić zadania do kolejnej edycji znajduje się TUTAJ

Page 4 of 424