Aktualności

Read more ...Rozpoczynają się roboty budowlane na ulicy Pod Skarpą od ul. Sybiraków do ul. Korfantego. Podpisaliśmy umowę z wykonawcą.
Fragment trasy położony przy nowych budynkach wielorodzinnych wyposażymy w przejścia dla pieszych i chodniki.
Zazielenimy też skwer przy skrzyżowaniu z ul. W. Korfantego.
Prace potrwają 7 miesięcy i będą realizowane etapami.

Read more ...To zadanie to jeden z ostatnich etapów przebudowy całego ciągu łączącego Fordon z Myślęcinkiem (ul. Zamczysko i Pod Skarpą).
W ostatnich latach przebudowaliśmy odcinki trasy pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Sybiraków o łącznej długości 3,6 kilometrów.
Na trasie wprowadziliśmy też elementy poprawiające bezpieczeństwo, o które apelowali mieszkańcy (progi zwalniające, wysepki, rondo na połączeniu z ul. Matki Teresy z Kalkuty, nowe oznakowanie). Nowe ulice i nawierzchnie pozwoliły też w ten rejon miasta skierować autobusy komunikacji miejskiej.

W tym roku przebudujemy ostatni odcinek ul. Pod Skarpą od ul. Sybiraków do ul. W. Korfantego o łącznej długości około 700 metrów.

Zakres inwestycji obejmie ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej, budowę zjazdów do posesji z kostki betonowej oraz chodnika, który powstanie po południowej stronie jezdni.
W ramach zadania pojawi się też peron autobusowy i oświetlenie.

Read more ...Doświetlone zostaną również dwa nowe przejścia dla pieszych na ul. W. Korfantego przy skrzyżowaniu z Pod Skarpą oraz na ul. Pod Skarpą przy skrzyżowaniu z ul. Frydrychowicza.
W ramach prowadzonych prac przewidujemy spory pakiet nasadzeń.
W rejonie skrzyżowania ulic Korfantego i Pod Skarpą posadzimy 40 (brzóz, sosen i świerków) drzew i ponad 500 krzewów (pięciorników, dereni i kosodrzewin).

Read more ...Podpisaliśmy umowę z Wykonawcą robót, którym została firma CZiLL Sp. z o.o.
Wartośc zadania to ponad 4,4 mln zł
Zadanie będzie realizowane przez 7 miesięcy.

W tym tygodniu nastąpi przekazanie placu budowy.
Pierwsze zmiany w ruchu zostaną wprowadzone po "majówce" 

Realizacja zadania by minimalizować utrudnienia będzie podzielona na dwa realizowane po sobie etapy: pierwszy obejmie ponad 300 m odcinek na zachód od ulicy Matki Teresy z Kalkuty, a drugi - 360 m odcinek wschodni. 
Podczas głównych robót kierowcy będą mogli korzystać z sąsiednich ulic zbudowanych w poprzednich latach (m.in. Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty).

O szczegółach zmian w ruchu, informować będziemy na bieżąco na stronie internetowej i kontach społecznościowych ZDMiKP.

Read more ...Po wykonaniu prac w rejonie osiedla Eskulapa do przebudowy pozostanie już tylko ostatnia część trasy od ul. Zamczyska do granicy z gminą Osielsko. Trwa przetarg na wykonanie  dokumentacji projektowej.
Na tym odcinku powstanie też infrastruktura rowerowa, która połączy się z infrastrukturą rowerową w Osielsku. 

Ważne liczby:
• Długość odcinka do przebudowy – 0,7km
• Długość wcześniej wyremontowanych odcinków ul. Zamczysko i Pod Skarpą – 3,6 km
• Liczba dosadzanych drzew – 40 szt.
• Liczba dosadzanych krzewów – 534 szt.

Read more ...Największa inwestycja w Bydgoszczy nabiera kształtów.
Elewacja jednej ze ścian nowego kampusu Akademii Muzycznej, tworzy już efekt falowania a wygląd części ze szkła przypomina klawiaturę fortepianu.
Zapraszamy do wspólnego "przelotu" nad realizowaną inwestycją.

Nowy kampus Akademii Muzycznej wznoszony jest na niemal trzech hektarach w przestrzeni między ul. Kamienną, Gdańską i Chodkiewicza. Budynek ma wysokość blisko 30 metrów.
Elewacja z obudowana jest różnymi odcieniami szkła, która ma przypominać klawiaturę fortepianu z jego czarnymi i białymi klawiszami.

Dodatkowy klimat tworzy staw przy kampusie, który ma być dostępny dla wszystkich bydgoszczan. Wokół niego powstanie bulwar. Zaplanowana została też plenerowa scena koncertowa.

 

W nowej siedzibie bydgoskiej Akademii Muzycznej, znajdzie się kilka sal koncertowych o różnych rozmiarach i przeznaczeniu. Największa z nich pomieści na widowni ponad 400 widzów. W kompleksie będą też oczywiście studencki akademik, stołówka, sale do wykładów, ćwiczeń, zajęć muzycznych oraz sala nagrań.
Prace zakończą się jesienią 2025 roku.

Read more ...Trwa przebudowa schodów łączących ul. Toruńską z Cmentarzem Bohaterów Bydgoszczy.
Zadanie do realizacji wybrali mieszkańcy w trakcie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski.

Schody znajdujące się naprzeciwko Torbydu i są częścią trasy spacerowej, biegnącej przez zrewitalizowany Park Wolności.

Read more ...Schody rozpoczynają się na wysokości ul. Toruńskiej 88. "Stare" stopnie i barierki zostały już zdemontowane. 
Obecnie trwa montaż nowych schodów i krawężników. Docelowo przebudowany zostanie też chodnik prowadzącego od ul. Toruńskiej. 
Wbudowane zostaną także elementy strukturalne ułatwiające orientację osobom niewidomym.
Zamontujemy też nowe balustrady.

Read more ...Praca remontowe zakończą się jeszcze przed wakacjami.
Wykonawcą robót  jest firma Affabre Sp. zo.o.
Wartość zadania to ponad 530 tysięcy złotych.

Przebudowa schodów to kolejny już etap rewitalizacji parku wkomponowanego w Zbocze Bydgoskie W ostatnich latach wzdłuż całego ciągu spacerowego w kierunku ul. Kujawskiej realizowaliśmy szereg innych inwestycji za ok. 2,5 mln zł:

Read more ...• Przebudowa i budowa nowych alei spacerowych
• Budowa ścieżki rowerowej
• Budowa nowego oświetlenia
• Budowa kładki widokowej nad trasą Uniwersytecką
• Dosadzenie drzew i krzewów (łącznie 681 szt.) oraz ziół i roślin kwitnących
• Doposażenie parku w małą infrastrukturę (altanę, mały plac zabaw, ławki, kosze)
• Budowa nowych schodów od strony ul. Kujawskiej

Read more ...Warto wiedzieć
Zespół zieleni na Wzgórzu Wolności jako założenie parkowe powstał w latach 1911-1913, wykorzystując istniejący drzewostan naturalny oraz ciekawe ukształtowanie terenu. Początkowo założenie utrzymane było w stylu leśno-górskim (tatrzańskim).
Jego obszar wynosił 7 ha. Na terenie zespołu (w części wschodniej) Niemcy zbudowali wieżę Bismarcka. Została ona w 1928 roku wysadzona w powietrze.
Po zakończeniu II wojny światowej w miejscu wyburzonej wieży urządzono Cmentarz Bohaterów Bydgoszczy.

Read more ...Podpisaliśmy umowę z wykonawcą, który przeprowadzi remont ul. Łęczyckiej.
Pojawi się nowa nawierzchnia i chodniki. Przebudowane zostaną też wjazdy na posesje.
Dokumentacja jest już gotowa.
Ruszają prace budowlane.

Read more ...Zadanie obejmuje remont ulicy Łęczyckiej na odcinku od ulicy Kamiennej do ulicy Curie-Skłodowskiej oraz od ulicy Curie-Skłodowskiej do ulicy Fordońskiej.
W ramach realizowanych robót wymienione zostaną krawężniki oraz przebudowany zostanie chodnik po stronie zachodniej - w stronę Kamiennej.
Wyremontowane zostaną wjazdy na posesję wzdłuż ulicy Łęczyckiej na odcinku od ulicy Bocznej do ulicy Curie-Skłodowskiej

Wykonawcą robót jest firma STRABAG Sp. z o.o.
Koszt zadania to ponad 7,5 mln zł.
Prace zakończą się jesienią bieżącego roku.

Trwa przygotowanie czasowej organizacji ruchu.
O zmianach będziemy informować w kolejnych komunikatach.

Read more ...Pragniemy zauważyć, że obecnie realizowane zadanie nie obejmuje przebudowy skrzyżowania na ul. Łęczyckiej z Curie-Skłodowskiej oraz chodnika po wschodniej stronie Łęczyckiej.
Docelowo bowiem planowana jest tam budowa ciągu pieszo-rowerowego, który połączy się z trasą rowerowa planowaną też w ciągu ul. Curie - Skłodowskiej.
Dla tego zadania trwają już prace projektowe.

Page 3 of 419