Aktualności

Read more ...Rozpoczyna się projektowanie i budowa kolejnych przystanków wiedeńskich.
Cztery wyniesione perony na ul. Gdańskiej poprawią bezpieczeństwo i ułatwią podróże osobom z niepełnosprawnościami.
Takie rozwiązanie już wcześniej zastosowaliśmy przy ul. Chodkiewicza i na ul. Focha.

Właśnie podpisaliśmy umowę z wykonawcą robót.

Read more ...Zadanie polega na przebudowie 2 par przystanków tramwajowych na ul. Gdańskiej przy Placu Praw Kobiet oraz Placu Wolności.

Przy pierwszym zadaniu, w związku z niewielką ilością miejsca pomiędzy kamienicami, chodnik zostanie podniesiony do poziomu drzwi tramwajowych.
Przy placu Wolności podniesiona zostanie dodatkowo jezdnia.

W ramach inwestycji ustawione zostaną też nowe wiaty przystankowe.

Read more ...Umowa podpisana
Wykonawca (firma Affabre), wycenił prace na przystanku Praw Kobiet na ponad 961 tysięcy złotych a perony przy placu Wolności na prawie 1,3 mln zł.

W pierwszej kolejności wykonawca opracuje projekt i uzyska niezbędne pozwolenia.
Następnie rozpoczną się prace budowlane, które zakończą się jesienią bieżącego roku.

Read more ...Na przystankach wiedeńskich poziom podłogi w tramwaju jest prawie taki sam jak wyniesionej jezdni.
Takie rozwiązanie zdecydowanie ułatwiają wsiadanie do pojazdów komunikacji miejskiej i  poprawiają bezpieczeństwo.
Wyniesiony peron wymusza bowiem zredukowanie prędkości przez kierowców, którzy chcą przejechać przez obszar przystanku.
Takie rozwiązania mamy już wprowadzone na ul. Gdańskiej przy Chodkiewicza oraz na ul. Focha.

Docelowo ulica Gdańska ma zostać wyposażona w przystanki wiedeńskie niemal na całej swojej długości. Jeden taki przystanek planujemy też na ul. Jagiellońskiej przy skrzyżowaniu z ul. 19 marca.

Projektanci opracowali wstępną dokumentację nowej drogi rowerowej wzdłuż ulicy Glinki, które połączy istniejące trasy na Wyżynach z Bydgoskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym.
W poniedziałek (8 kwietnia) rozpoczynają się konsultacje społeczne.
To najlepszy moment na zgłoszenie uwag oraz zapoznanie się z proponowanymi rozwiązaniami.

Swoje wnioski można zgłosić na karcie konsultacyjnej na stronie www.bydgoszcz.pl/rowery

Rower staje się coraz popularniejszym środkiem transportu, dlatego konsekwentnie rozbudowujemy rowerową infrastrukturę.
Zleciliśmy inwestycje związane między innymi z budową rowerowych dróg w ramach Wielkiej Pętli Fordonu oraz przy przebudowie bulwarów. Prowadzimy szereg zadań związanych z projektami nowych tras.
Jedną z nich jest droga rowerowa wzdłuż ul. Glinki, na odcinku od ul. Dąbrowa do wjazdu do Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

Koncepcja opracowana przez projektantów zakłada poprowadzenie drogi rowerowej oraz chodnika po północnej stronie ul. Glinki, na odcinku od Dąbrowy do pętli autobusowej.
Skrzyżowanie z ul. Rysią i Białogardzką będą wyposażone z każdej strony w przejazdy rowerowe oraz przejścia dla pieszych. Następnie trasa przejdzie na stronę południową.

Od ul. Dąbrowa do budynków przy skrzyżowaniu z ul. Szpitalną trasa będzie miała formę wydzielonej drogi dla rowerów oraz ścieżki dla pieszych. Na odcinku od ul. Szpitalnej do parkingu przy firmie Polon Alfa trasa otrzyma formę szerokiej, 3-metrowej ścieżki pieszo-rowerowej.

Końcowy odcinek zlokalizowany przed wjazdem na teren BPPT będzie wydzieloną drogą dla rowerów. Cała trasa z asfaltową nawierzchnią liczyć będzie około 2 kilometrów długości. Połączy wcześniej wybudowane drogi rowerowe na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego oraz II etapu budowy Trasy Uniwersyteckiej. W ten sposób powstanie kompletne rowerowe połączenie Centrum z BPPT.

Konsultacje odbywają się w terminie 8 - 29 kwietnia br.
Skierowane są do wszystkich mieszkańców Bydgoszczy.
To najlepszy moment na zgłoszenie swoich uwag oraz zapoznanie się z proponowanymi rozwiązaniami.

Opinie można wyrażać za pomocą karty konsultacyjnej (w wersji elektronicznej dostępnej na stronie www.bydgoszcz.pl/rowery lub przekazać na adres ZDMiKP (ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz).

Pliki do pobrania z proponowanymi rozwiązaniami projektowymi znajdują się poniżej:
MAPKA 1 
MAPKA 2
MAPKA 3

SYNTEZA
ZARZĄDZENIE

Przypominamy, że najświeższe informacje o inwestycjach drogowych i zmianach w komunikacji miejskiej a także ciekawe zdjęcia i filmy, znajdziesz na naszej stronie internetowej oraz kontach społecznościowych ZDMiKP - Facebook, Instagram, Twitter oraz YouTube.

Serdecznie ZAPRASZAMY

Read more ...Dziś (4 kwietnia) przekazany został plac budowy wykonawcy, który przeprowadzi rewitalizacje placu Wolności. To kolejna część Salonu Bydgoszczy, która zyska więcej zieleni oraz przywrócony zostanie jej historyczny wygląd. Ozdobą placu będą stylowe pawilony kwiaciarni, lampy oraz ławki. 

Za realizację inwestycji o wartości 8,4 mln zł odpowiada firma Strabag.
Wykonawca 4 kwietnia przejęła plac budowy.
Inwestycja została podzielona na etapy, które gwarantować mają sprawną realizację zadania przy sprawnym funkcjonowaniu tej części miasta.

Read more ...Eleganckie pawilony kwiaciarni
W pierwszej kolejności przebudowana zostanie część placu przed kościołem.
Ustawione zostaną tam nowe estetyczne pawilony, w których sprzedawane będą kwiaty.
Umowa na ich zaprojektowanie i budowę została podpisana z początkiem roku.
Nowe pawilony kwiatowe ma wyróżniać elegancka architektura dostosowana do charakteru placu, na którem przywróconych zostanie wiele historycznych rozwiązań. 

Read more ...Projekt zakłada też modernizację elewacji szaletu poprzez wymianę istniejących płytek na płytki elewacyjne granitowe groszkowane. Dodatkowo wykonane zostaną trejaże metalowe, montowane nad wejściami do toalety. Mają nawiązywać swą formą do istniejącej balustrady budynku pobliskiej Galerii. Trejaże będą obsadzone pnączami, aby w przyszłości stworzyły zieloną osłonę.
Te etapy prac będą zakończone jeszcze w tym roku.

Read more ...Mała architektura w najlepszym stylu
Na placu stanie też 26 nowych ławek z oparciami zachęcających do odpoczynku. Ustawione będą też 4 komplety stojaków na rowery.
Od strony ul. Piotra Skargi zamontowane zostaną chowane słupki ograniczające wjazd na alejkę w kierunku ul. Gdańskiej.

Przy pomniku staną maszty na flagi o bardziej historycznym wyglądzie.
Specjalne kraty wokół drzew mają zapewnić wygodę pieszym oraz odpowiednie nawodnienie roślin. W części ogrodowej naprzeciw I LO stanie jeszcze na granitowym postumencie sferyczny zegar słoneczny.  Wewnątrz placu stosowane będzie niższe oświetlenie parkowe. Łącznie będzie to 13 stylowych latarni.

Zaprojektowano też dodatkowo iluminację wybranych elementów na terenie placu: frontowa elewacja kościoła, pomnik Wolności oraz frontowa elewacja I Liceum.

Read more ...Docelowo wykonane zostanąteż nasadzenia drzew, krzewów, traw , bylin oraz pnączy.
Projektowane gatunki będą odporne na warunki miejskie, mają małe wymagania glebowe i wilgotnościowe oraz duże walory dekoracyjne.
Kompozycje roślin mają składać się między innymi z formowanych żywopłotów, trzmielin, hortensji, róż, tawuł, kosodrzewin, traw ozdobnych.
Sadzone mają być również cebule krokusów, tulipanów oraz cebulicy syberyjskiej.
Te prace skupiające się na północnej części placu gotowe mają być w I połowie przyszłego roku.

Read more ...Kamienne nawierzchnie
Na placu, wzdłuż ulicy Gdańskiej oraz na placu przed pomnikiem i na przedłużeniu osi ul. Piotra Skargi, projektuje się ujednolicenie nawierzchni poprzez zastosowanie dwóch rodzajów materiałów: płyt granitowych oraz opasek z kostki bazaltowej.
Płyty będą układane w karo.
Chodnik zostanie poszerzony, tak aby w letnie miesiące sąsiadujące restauracje mogły ustawić stoliki na powietrzu.

Na jezdni, wzdłuż północnej pierzei ułożymy kamienną kostkę rzędową, na nowej podbudowie. Na ulicy wyznaczony zostanie kontra pas dla rowerzystów, którzy będą mogli jechać pod prąd. W miejscach przejść dla pieszych zaprojektowano dodatkowo płytki ostrzegawcze i kierunkowe jako elementy informujące dla niepełnosprawnych.
Te prace realizowane będą w ostatniej kolejności.
Ta drogowa część inwestycji realizowana będzie w przyszłym roku.

Read more ...Historia placu w pigułce
Teren placu Wolności był dawniej częścią XVII-wiecznego ogrodu klasztornego sióstr Klarysek, podobnie jak dzisiejszy park Kazimierza Wielkiego.
W 1835 roku bydgoskie Towarzystwo Upiększania Miasta założyło w tym miejscu swoją szkółkę drzew do zadrzewiania ulic i parków. Mały plac miejski wytyczono w 1854 roku.
Po kilku latach powiększono go i efektownie zagospodarowano.

W latach 1872-78 wzniesiono kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła, a w 1877 roku gmach obecnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1.
Z kolei w 1893 r. na środku placu ustawiono pomnik cesarza Wilhelma I na koniu, który istniał do 1920 roku.
W 1904 roku na granicy z Parkiem Kazimierza Wielkiego zbudowano monumentalną fontannę Potop.
W 1945 r. na środku placu stanął pomnik Wolności.

Page 7 of 422