Aktualności

Read more ...W poniedziałek (09.10) około południa otwieramy przejazd łącznicą pod nowymi wiaduktami na al. Armii Krajowej.
Przeprowadziliśmy tam gruntowny remont nawierzchni i rozbudowaliśmy istniejące chodniki.
Otwarcie przejazdu znacznie ułatwi dojazd do osiedla Leśnego i zwiększy bezpieczeństwo kierowców zawracających w kierunku miasta.


Read more ...Od miesiąca kierowcy mogą korzystać z nowego wiaduktu w ciągu al. Armii Krajowej. 
Nowa łukowa konstrukcja jest dostosowana do obecnych natężeń ruchu na tym odcinku.
W ostatnim czasie dokończyliśmy prace przy chodniku, schodach i nasypach.
Wykonaliśmy też prace pod obiektem, co pozwala udostępnić tą trasę do ruchu.

Read more ...Dodatkowo poszerzyliśmy chodnik pod wiaduktami do rozmiarów umożliwiających w przyszłości, utworzenie tam ciągu pieszo-rowerowego.
Wymieniliśmy też nawierzchnię na jezdni a także oświetlenie w rejonie wiaduktu i na sporym odcinku ul. Modrzewiowej.

Zdecydowanie usprawni to dojazd do osiedla Leśnego i pozwoli zlikwidować tzw. "zawrotkę" oraz zwężenie jezdni przy obiekcie,

Read more ...Obecnie pod obiektem na betonowych przyczółkach, malowane jest wielkie graffiti z elementami przyrody. Będzie to atrakcyjny element przestrzeni, która po wyburzeniu starych konstrukcji zyskała bardziej przyjazny wymiar.
Jesienią w obrębie zrealizowanej inwestycji, nasadzonych zostanie jeszcze ponad 200 drzew i krzewów.

Koszt całej budowy to 29 mln zł.
Wykonawcą robót jest firma Mostostal Kielce.

Read more ...Budowa nowego obiektu rozpoczęła się w sierpniu ubiegłego roku.
Nowy wiadukt, podobnie jak sąsiedni, ma najwyższą nośność, jaką przewidują aktualne normy budowlane dla obiektów inżynierskich. 
Zachowane zostały dwa pasy ruchu dla samochodów, natomiast zlikwidowany został nieużywany pas awaryjny, a odzyskane w ten sposób miejsce przeznaczyliśmy na chodnik i drogę rowerową.

Wybudowaliśmy też nasypy i nowe schody po obu stronach torów kolejowych, które wraz z ciągami rowerowymi dają możliwość przemieszczania w wielu kierunkach pomiędzy Lasem Gdańskim a Osiedlem Leśnym i Bartodziejami.

Read more ...Na wiadukcie ułożony został asfalt lany gwarantujący najlepszą jakość nowych jezdni w miejscach, które szczególnie narażone są na uszkodzenia.
Przy końcówkach przęseł, zainstalowane zostały natomiast urządzenia dylatacyjne o kształcie fali, charakteryzujące się właściwościami tłumiącymi hałas.
Te elementy z powodzeniem zastosowaliśmy też na północnym wiadukcie WOŚP na ul. Wojska Polskiego.

 

Read more ...2 października 2023 roku Prokuratura Okręgowa w Słupsku umorzyła, toczące się niemal dwa lata postępowanie, dotyczące rzekomych „nieprawidłowości" przy rewitalizacji płyty Starego Rynku w Bydgoszczy.

Prokuratura w wyniku przeprowadzonych czynności uznała, że zarówno Zamawiający jak Wykonawca robót nie dopuścili się oszustwa, ani nie wyrządzili szkody na rzecz Miasta.

Uznała również, że żaden z nich nie przedłożył nierzetelnych wyników badań ani innych dokumentów.

W uzasadnieniu jednoznacznie wskazano, że zastosowane płyty granitowe spełniają wymagania Polskiej Normy, zostały prawidłowo wprowadzone do obrotu na terenie Polski oraz mogły być wykorzystane w rewitalizacji Starego Rynku.

Read more ...Prokuratura wskazuje również w postanowieniach końcowych, że prace wykonane na płycie Rynku, są objęte gwarancją a wykonawca przeprowadził prace naprawcze na swój koszt zarówno przy wymianie fug jak i czyszczeniu płyt granitowych.

W związku z powyższym 2 października 2023 roku Prokuratura Okręgowa w Słupsku umorzyła postepowanie.

Read more ...Już niebawem zakończymy budowę ulicy M. Kromera na osiedlu Tatrzańskim.
W ramach inwestycji powstają nie tylko nowe jezdnie i chodniki, ale również oczekiwane przez mieszkańców miejsca parkingowe.
Dosadzone zostaną też drzewa i krzewy. 
Dzięki przebudowie ulicy M. Kromera poprawi się dojazd aż do kilkunastu bloków.

Ulica stanowi też dojazd do Szkoły Podstawowej nr 67, przy której funkcjonuje duża sala sportowo-widowiskowa oraz basen.
To już kolejny etap przebudowy ul. Kromera na wysokości tej szkoły. Nowy odcinek połączy się z wcześniej wykonanym zadaniem, zrealizowanym w latach 2020 – 2021 przy okazji budowy basenu.

Read more ...W ramach aktualnie prowadzonych prac powstają nowe jezdnie (przy szkole z betonowej kostki, a w kierunku ul. Bieszczadzkiej z asfaltobetonu), chodniki, zjazdy do posesji, zatoka autobusowa i miejsca postojowe.
Pojawi się energooszczędne oświetlenie i odwodnienie drogi.
Wybudowane zostaną również wyniesione skrzyżowanie i progi zwalniające, które poprawią bezpieczeństwo na tej ulicy.

Read more ...Obecnie zrealizowanych zostało już około 65 procent zakresu rzeczowego. Zakończyliśmy prace związane z drogą przy szkole oraz z kanalizacją deszczową.
Trwają roboty drogowe w ciągu ulicy Kromera i ulicy Bieszczadzkiej oraz prace związane z budową oświetlenia.

Warto podkreślić, że projekt uwzględnił zachowanie potężnej topoli rosnącej u zbiegu ulic Kromera i Bieszczadzkiej.
Dodatkowo na terenach zielonych po zakończeniu robót drogowych dosadzone zostaną kolejne drzewa i krzewy.

Read more ...Zakończenie wszystkich prac planowane jest jeszcze w tym roku.
Wartość inwestycji to prawie 3 mln zł.
Po odbiorach będzie ona objęta 5-letnią gwarancją.

Warto wiedzieć
W ciągu ostatnich 8 lat liczba bydgoszczan mieszkająca przy drogach gruntowych spadła prawie o połowę. To efekt wybudowania 100 lokalnych ulic o długości 50 kilometrów.

Read more ...Trzy firmy zgłosiły się do rozbiórki istniejącej kładki dla pieszych na ul. Wojska Polskiego i budowy w tym miejscu przejścia dla pieszych.
Inwestycja ma ułatwić korzystanie z przystanków tramwajowych osobom starszym i z niepełnosprawnościami.
Zyskać mają też rowerzyści, gdyż nowy przejazd w poziomie jezdni, połączy drogi rowerowe wybudowane po obu stronach ulicy.

Read more ...Na etapie konsultacji społecznych Rada Osiedla Wyżyny i Kapuściska, rowerzyści, stowarzyszenia reprezentujące pieszych, osoby starsze i niepełnosprawne, a także eksperci od organizacji ruchu, opowiedzieli się za likwidacją kładki dla pieszych i budową przejścia dla pieszych na poziomie jezdni.

Pierwszy przetarg został unieważniony z powodu wysokie ceny.

Teraz do ponownego przetargu zgłosiły się aż 3 firmy.
Zaproponowane kwoty wynoszą od prawie 3,6 mln zł do ponad 4,3 mln zł.
Zamierzaliśmy przeznaczyć na realizację inwestycji 1,6 mln złotych.
Przedłożone oferty zostaną teraz dokładnie sprawdzone.

Read more ...Nowe rozwiązania
Po demontażu kładki dla pieszych, powstanie przejście dla pieszych na poziomie jezdni i zamontowana zostanie sygnalizacja świetlna, skoordynowana ze światłami w rejonie ul. Magnuszewskiej.
Konieczne będzie poza tym wydłużenie peronów tramwajowych oraz przesunięcie zatok autobusowych.
Wszystkie nowe nawierzchnie będą powstawały w standardach uzgodnionych z rowerzystami ( asfaltowe drogi rowerowe) i pieszymi (płyty chodnikowe).

Read more ...Kładka na Wyżynach została zaprojektowana w 1981 roku.
Konstrukcja umożliwia pieszym dojście do przystanków tramwajowych oraz przekraczanie ruchliwych jezdni.
Podobnie jak wiele innych konstrukcji budowanych kilkadziesiąt lat temu nie uwzględnia potrzeb osób starszych, z niepełnosprawnościami czy rowerzystów.
Mieszkańcy często więc wskazywali tna ograniczenia związane z korzystaniem z tego miejsca.

Page 7 of 408