ikea-logoUprzejmie informujemy, że od dnia: 25.07.2014r. do: 16.09.2014r. w związku z pracami budowlanymi węzła drogowego Fordońska – Rejewskiego (układ drogowy przebudowywany w związku z budową IKEA) przy skrzyżowaniu ul. Fordońskiej z ul. Wiślną prowadzona będzie budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa skrzyżowania Fordońska – Wiślana (budowa prawoskrętu oraz przebudowa zatoki postojowej/ autobusowej).

Na czas opisanych robót będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy na ul. Wiślanej, na odcinku od ul. Fordońskiej do posesji Wiślana 1 (na długości około 40m).

Na ul. Fordońskiej ruch będzie się odbywał nadal dwoma pasami ruchu, a prędkość zostanie ograniczona do 30 km/h.
Ciąg pieszy wzdłuż ul. Fordońskiej zostanie zachowany.

W drugim etapie prac zlikwidowany zostanie przystanek dla linii podmiejskich (obec-nie zlokalizowanego przy posesji Fordońska 228) i zostanie przeniesiony do istnieją-cej zatoki autobusowej zlokalizowanej przed skrzyżowaniem ul. Fordońskiej z ul. Wiślaną (na wysokości kładki dla pieszych nad jezdniami).

Jednocześnie od dnia: 25.07.2014 do: 08.09.2014 prowadzone będą prace zwią-zane z wykonaniem prawoskrętu z ul. Rejewskiego w ul. Fordońską - kierunek do centrum miasta (układ drogowy przebudowywany w związku z budową IKEA). W związku z prowadzonymi pracami zamknięty zostanie prawy pas ul. Rejewskiego na odcinku od wiaduktu kolejowego do początku łącznicy Fordońska – Rejew-skiego, a prędkość zostanie ograniczona do 30 km/h.

Za utrudnienia bardzo przepraszamy