r bernardynskieNa rondzie Bernardyńskim zostały zakończone prace związane z wymianą torów tramwajowych na podkładach żelbetowych oraz prace związane z wykonaniem nowej podbudowy betonowej pod nawierzchnię drogową. W tej chwili trwa proces dojrzewania betonu, który potrwa do końca tygodnia. Ostatnim elementem do zakończenia pierwszego etapu remontu będzie wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej na wykonanej podbudowie betonowej. Po zakończeniu połówkowego remontu odcinka od ronda Bernardyńskiego w kierunku ulicy Toruńskiej, ruch samochodowy z ulicy Kujawskiej w kierunku ronda Jagiellonów zostanie prowadzony wyremontowanym odcinkiem i rozpoczną się prace na drugiej części torowiska i jezdni.