ikea-logoZ informacji uzyskanych od Wykonawcy przebudowy układu drogowego firmy Betpol S.A. działającego na rzecz Inwestora firmy IKEA planowane jest na dzień 28.08.2014 roku rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem przyczółków tymczasowych wiaduktów nad ul. Rejewskiego niezbędnych do przeniesienia ruchu z ul. Fordońskiej na czas realizacji przebudowy węzła drogowego w tym rejonie.


W związku z niniejszym zamierzeniem inwestycyjnym od dnia 28.08.2014 roku zamknięty zostanie południowy chodnik ul. Fordońskiej w bezpośredniej bliskości łącznicy ul. Rejewskiego tj. na odcinku od wjazdu na teren dawnej fabryki rowerów „Romet" do ul. Łowickiej oraz odcinek chodnika zlokalizowany pod istniejącymi wiaduktami w kierunku ul. Akademickiej (północnym, C.H. Auchan).
Przejście pieszych po stronie południowej ul. Fordońskiej na kierunku wschód – zachód i odwrotnie pomiędzy ul. Łowicką i wjazdem do dawnego „Rometu" będzie możliwe wyłącznie z wykorzystaniem przejścia po terenie „Rometu" z wykorzystaniem istniejącego tam układu drogowego.


Przejście pieszych na kierunku północno-południowym i odwrotnie przez ul. Fordońską (zamiast dotychczasowego przejścia pod wiaduktem) zostanie poprowadzone przez tymczasowe przejście dla pieszych w poziomie jezdni ul. Fordońskiej. Przejście dla pieszych będzie wyznaczone przez zachodni wlot ulicy Fordońskiej (z kierunku Centrum) i dalej przez kolejną jezdnię ulicy Fordońskiej aż do połączenia z istniejącym ciągiem pieszym po północnej stronie ul. Fordońskiej. Na czas wprowadzonych zmian na nowym przejściu przez ul. Fordońska zostanie zainstalowana sygnalizacja świetlna (modyfikacja obecnej sygnalizacji Fordońska – Łowicka).
Po przeprowadzeniu wstępnych prac zaplanowanych na dzień 28.08.2014 roku Wykonawca przystąpi do wdrażania kolejnego etapu przebudowy w pierwszych dniach września br. tj. budowy przyczółka po zachodniej stronie ulicy Rejewskiego czym spowoduje brak możliwości wyjazdu pojazdów z ul. Rejewskiego na ul. Fordońską w kierunku Centrum i kierunku wschodnim (Starego Fordonu). Sytuacja taka potrwa do czasu zakończenia budowanej obecnie nowej łącznicy wyprowadzającej ruch w prawo do ul. Fordońskiej.
W związku z zaplanowanymi pracami nastąpi również zamknięcie łącznicy ul. Rejewskiego wyprowadzającej ruch w prawo w kierunku ul. Fordońskiej, które zbiegnie się w czasie z równoczesnym zamknięciem wjazdu dla pojazdów w ulicę Rejewskiego od strony Akademickiej przez Wykonawcę linii tramwajowej do Fordonu, nastąpi to od dnia 29.08.2014.