Węzeł Zachodni - schemat 26.03.2015 r.Informujemy o planowanych, dodatkowych utrudnieniach w ruchu, które pojawią się w rejonie Węzła Zachodniego od dnia 26.03.2015 r. 

Na tym etapie robót planowane jest:

• zamknięcie przejazdu w kierunku ul. Bronikowskiego od strony Ronda gen. St. Maczka;

• zwężenia jezdni ulicy Grunwaldzkiej oraz skrzyżowania w rejonie ul. Elbląskiej.

• Utrzymana zostaje wahadłowa sygnalizacja świetlna przy skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i Bronikowskiego (wprowadzona od 23.03.2015 r.)

• Z uwagi na zamknięcie przejazdu w kierunku ul. Bronikowskiego od strony Ronda gen. St. Maczka projektuje się objazd ulicą Flisacką i Mińską.

• Ponadto wprowadza się tablicę z kierunku Osowej Góry z zalecanym objazdem ulicą Flisacką i dalej Mińską.

Dodatkowo poniżej przedstawiamy schemat dojścia pieszych (pacjentów) do Centrum Medycznego „ZACHÓD” znajdującego się przy ulicy Grunwaldzkiej 138