Z informacji otrzymanych od wykonawcy robót budowlanych przy realizacji linii tramwajowej do Fordonu wynika, że prace drogowe na ul. Franciszka Kleeberga zostały przedłużone do: 18.05.2015r. 

Prace są prowadzone na odcinku około 100m pomiędzy ul. Zygmunta Berlinga, a ul. Józefa Twardzickiego. W związku z tym, w dalszym ciągu przejazd z ul. Zygmunta Berlinga w ul. Władysława Andersa będzie jedynie możliwy przez nowo wybudowany odcinek ul. Franciszka Kleeberga oraz w kierunku odwrotnym od ul. Władysława Andersa przez ul. Franciszka Kleeberga w ul. Zygmunta Berlinga. Skrzyżowanie ulic Władysława Andersa i Christiana Andersena będzie funkcjonowało we wszystkich relacjach. Dojazd do ul. Franciszka Kleeberga będzie także możliwy od strony ul. Józefa Twardzickiego.

Za utrudnienia w ruchu przepraszamy.