Uprzejmie informujemy, że w związku ze spodziewanymi kolejnymi zmianami w organizacji ruchu w rejonie Ronda Maczka została podjęta decyzja o przesunięciu likwidacji lewoskrętu z ul. Grunwaldzkiej w ul. Kraszewskiego.
Docelowa organizacja ruchu, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, zostanie wprowadzona z chwilą oddania do ruchu przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski w rejonie Węzła Zachodniego.