Szubińska - Piękna

23 października przekażemy place budowy na ulicy Pięknej oraz na ulicy Powstańców Warszawy. Na Pięknej rozpoczną się prace, które będą polegały na wydłużeniu pasa prawoskrętu w ulicę Szubińską, a na Powstańców Warszawy wybudujemy nową zatokę autobusową.

Na skrzyżowaniu ulic Pięknej i Szubińskiej zostanie wydłużony pas prawoskrętu z Pięknej w Szubińską. Do wydłużenia prawego pasa zostanie wykorzystana stara zatoka autobusowa oraz fragment chodnika. Dzięki realizacji inwestycji nie tylko skróci się czas przejazdu aut osobowych, ale przede wszystkim autobusy linii nr 55 i 79 szybciej przejadą przez skrzyżowanie wjeżdżając w ulicę Szubińską. Koszt inwestycji to ponad 317 tysięcy złotych.
Niestety w trakcie prowadzenia prac, kierowcy mogą się spodziewać dłuższego oczekiwania na wyjazd w Szubińską.

Przy ulicy Powstańców Warszawy na wysokości 10. Wojskowego Szpitala Wojskowego uporządkujemy wjazd na teren placówki medycznej oraz wybudujemy zatokę autobusową. Celem prac jest usprawnienie ruchu. Zaplanowane roboty nie będą się wiązały z rozbiórkami odnowionej w ubiegłym roku nawierzchni. Koszt inwestycji po stronie miasta to 362 tysiące złotych.