Projekt na Glinki

26.10.2015 roku przekazujemy plac budowy dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa ul. Glinki na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Bydgoskich Przemysłowców wraz z odwodnieniem nawierzchni".

W pierwszym etapie, zostaną przeprowadzone prace w rejonie pętli tramwajowej. Roboty będą polegały na wykonaniu nowego fragmentu kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącej studni rewizyjnej na kanale piętrowym w jezdni ul. Białogardzkiej. Tym samym, zostanie zmodernizowany najbardziej newralgiczny punkt ulicy, w którym brakowało skutecznego odwodnienia. W ramach inwestycji zostanie także wykonana nowa nawierzchnia jezdni, chodników i zjazdów, będą również skorygowane łuki na skrzyżowaniach.