Ważenie pojazdów
Na potrzeby sytemu ważącego pojazdy zaprojektowana i wykonana została zatoka na ulicy Armii Krajowej, której konstrukcja uwzględnienia wszystkie wymagane obecnie standardy dla urządzeń służących kontroli obciążenia osi pojazdów ciężarowych.

Budowany system kontroli wagowej masy całkowitej oraz poszczególnych nacisków osi pojazdu jest systemem wykonującym ważenie legalizowane pojazdów w sposób automatyczny. Proces ważenia od momentu skierowania pojazdu, (co, do którego istnieje podejrzenie przekroczenia dopuszczalnych norm) przez funkcjonariusza Inspekcji Transportu Drogowego w zasadzie odbywa się w sposób automatyczny i dynamiczny. Pojazd podjeżdża do strefy ważenia, następuje automatyczne odczytanie numeru tablicy rejestracyjnej, a to daje sygnał gotowości do ważenia. Sygnalizator zainstalowany przed wagą informuje kierowcę zmianą światła z czerwonego na zielone o rozpoczynającym się procesie ważenia. Następuje przejazd pojazdu przez wagę (pojazd na wadze nie zatrzymuje się jak przy tradycyjnym ważeniu) i automatyczne zostaje zmierzony nacisk poszczególnych osi i masy całkowitej pojazdu z automatycznym porównaniem zmierzonych wartości z obowiązującymi limitami. Przekroczenie dopuszczalnych prawem obciążeń jest sygnalizowane w systemie wagowym oraz dodatkowo wyświetlane na umieszczonym w strefie ważenia wyświetlaczu. Cały proces ważenia trwa do 30 sekund. Po tym okresie może być ważony kolejny, oczekujący pojazd. Zastosowanie wag dynamicznych w systemach kontroli drogowej daje możliwość zwiększenia ilości kontrolowanych pojazdów i w przypadku stwierdzenia przekroczenia, wynik ważenia jest podstawą do nałożenia kary. Zaprojektowany i budowany w tej chwili w Bydgoszczy system jest pierwszym, tak zaawansowanym technicznie systemem w Polsce i w naszej ocenie przyczyni się do skutecznego wyeliminowania z ruchu drogowego pojazdów przeciążonych, stwarzających potencjalne zagrożenie dla innych uczestników ruchu i powodujących degradację nawierzchni bydgoskich dróg.