Nakielska
Zakończyła się przebudowa ulicy Nakielskiej na odcinku od ul. Widok do Plażowej.

Przebudowany układ drogowy umożliwi bezkolizyjny wjazd i wyjazd do powstającego w opisanym rejonie obiektu wielofunkcyjnego w tym stacji benzynowej. W ramach prac powstał tzw. prawoskręt z ulicy Nakielskiej do budowanego kompleksu - jadąc w kierunku do granicy miasta, a w kierunku przeciwnym, dzięki poszerzeniu jezdni, wybudowany został lewoskręt, który umożliwi kierowcom wjazd do stacji paliw, nie utrudniając ruchu w kierunku do centrum. Powstało również nowe przejście dla pieszych z azylem. Wzdłuż przebudowanego fragmentu jezdni, po stronie południowej ulicy wykonano nowy chodnik. Przebudowany fragment Nakielskiej zyskał również nowe dodatkowe oświetlenie uliczne. Po stronie północnej wyremontowano część zatoki autobusowej, a w pasie rozdziału między jezdnią, a chodnikiem nasadzono krzewy. Wykonane zostało także oznakowanie poziome, grubowarstwowe. Całość prac kosztowała niespełna 1,2 mln zł.