Waga przejazdowa
W piątek 05 lutego przekazaliśmy Inspekcji Transportu Drogowego, wagę przy ul. Armii Krajowej - waży ciężarówki przejeżdżające przez miasto.

Urządzenie pozwala wyeliminować z ruchu przeciążone pojazdy, które powodują uszkodzenia bydgoskich nawierzchni. Wykonanie wagi przejazdowej przy ul. Armii Krajowej kosztowało 678 tysięcy złotych, a naprawy zniszczonych jezdni w mieście, to wydatek na poziomie nawet kilkunastu milionów złotych rocznie. To zasadnicze uzasadnienie dla budowy zatok do ważenia pojazdów. Dzięki wyłapywaniu aut, w których został przekroczony dopuszczalny nacisk na jedną oś, elminowane jest powstawanie kolein oraz innych zniszczeń nawierzchni dróg.
Wagę w użytkowanie przekazaliśmy Inspekcji Transportu Drogowego, ponieważ to właśnie Inspekacja Transportu Drogowego jest uprawniona do ważenia i kontroli pojazdów ciężarowych.
W minionych latach miasto wybudowało dwie zatoki o nawierzchni betonowej dla wag stacjonarnych - przy ul. Szubińskiej i Jana Pawła II oraz dwa punkty preselekcji - przy ul. Armii Krajowej oraz Jana Pawła II. Urządzenia pozwalają wstępnie wytypować pojazdy do szczegółowej kontroli oraz dokładnego ważenia.
Inwestycje do kontroli pojazdów idą w parze z systematyczną odbudową bydgoskich ulic. W ostatnich latach miasto na ten cel przeznaczało każdego roku 15 milionów złotych. Dzięki  remontom tylko w ciągu dwóch lat odtworzyliśmy ponad 30 kilometrów dróg w mieście.

 Urządzenia pomiarowe