Wyłożenie do wiadomości
Uprzejmie informujemy, że do 12 kwietnia przedłużamy czas wyłożenia koncepcji do wiadomości publicznej - zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami i zajęcia stanowiska w temacie:
"Rozbudowa trasy wschód-zachód na odcinku od węzła zachodniego do węzła wschodniego". Szczegóły znajdują się pod zdresem:
http://zdmikp.bydgoszcz.pl/index.php/pl/42-inne/3294-rozbudowa-trasy-wschod-zachod-na-odcinku-od-wezla-zachodniego-do-wezla-wschodniego