Remont ulicy Karola Chodkiewicza
Remont ulicy osiągnął kolejny etap w związku z tym w najbliższym czasie wykonawca robót wprowadzi kolejne zmiany w organizacji ruchu, które będą polegały na:
• otwarciu odcinka ulicy między ul. Wawrzyniaka, a budynkiem Orange,
• otwarty zostanie odcinek między ul. Powstańców Śląskich, a ul. Józefa Wybickiego,
zamknięty zostanie odcinek pomiędzy budynkiem Orange, a ul. Joachima Lelewela,
nie będzie przejazdu przez skrzyżowania ulicy Karola Chodkiewicza i Joachima Lelewela oraz ulicą Karola Chodkiewicza i Ludwika Mierosławskiego.


Obecnie na ul. Chodkiewicza trwa montaż torowiska w rejonie firmy Orange. Wykonawca remontu układa kolejne warstwy asfaltu na wlotach ulic podporządkowanych do ul. Chodkiewicza. W budowie są chodniki na odcinku od ul. Wawrzyniaka do budynku Orange. Pomiędzy ulicą Lelewela i pętlą tramwajową trwa wylewanie betonowej płyty, na której na kolejnym etapie prac zostaną ułożone szyny tramwajowe. Ekipy budowlańców wykonują fundamenty pod słupy do zawieszenia trakcji tramwajowej. Remont ulicy wraz z torowiskiem, chodnikami i nowymi miejscami do parkowania uzupełnią ekarany LCD z dynamiczną informacją pasażerską na przystankach. Ulica zostanie wyposażona w priorytet dla komunikacji tramwajowej w ramach systemu ITS. Wszystkie prace mają się zakończyć do listopada. Szerokość jezdni po przebudowie osiągnie 6 metrów. Wzdłuż ulicy zostanie wybudowana ścieżka rowerowa. Powstanie ponad 50 miejsc parkingowych. Inwestycja kosztuje 21,6 mln zł.