Bieg
Uprzejmie informujemy, że w związku organizacją zawodów TRIATHLON POLSKA w dniu 21.08.2016 r. będzie obowiązywała czasowa organizacja ruchu na ul. Gdańskiej, ul. Jeździeckiej, ul. Zamczysko, Armii Krajowej, ul. Hippicznej, ul. Konnej i ul. Rekreacyjnej.

Zaplanowane zmiany:

ul. Gdańska:
w godz. 07:00 - 17:00 nastąpi zamknięcie ulicy dla ruchu kołowego na odcinku od ul. Jeździeckiej do ul. 11 Listopada,
w godz. 07:00 - 17:00 nastąpi zamknięcie parkingów ogólnodostępnych przy siedzibie MWiK, ZOO i ogródkach działkowych,

ul. Jeździecka:

w godz. 07:00 - 17:00 nastąpi zamknięcie ulicy dla ruchu kołowego na odcinku od ul. Słowackiego w Niemczu do skrzyżowania z ul. Gdańską,
w godz. 07:00 - 17:00 nastąpi zamknięcie parkingu ogólnodostępnego na wysokości ogrodu botanicznego LPKiW,

ul. Zamczysko:
w godz. 07:00 - 17:00 nie będzie możliwości przejazdu przez skrzyżowanie z ulicą Gdańską,

ul. Armii Krajowej:
w godz. 07:00 - 17:00 nie będzie możliwości zjazdu na ul. Gdańską i ul. Jeździecką,

ul. Hippiczna:
w godz. 07:00 - 22:00 nastąpi całkowite zamknięcie ulicy dla ruchu kołowego,

ul. Konna:
w godz. 07:00 - 22:00 nastąpi całkowite zamknięcie ulicy dla ruchu kołowego,

ul. Rekreacyjna:
w godz. 07:00 - 22:00 nastąpi całkowite zamknięcie ulicy dla ruchu kołowego na odcinku od ul. Hippicznej do ul. Gdańskiej.

Mapka z opisanymi zmianami:

Mapka ze zmianami

Z uwagi na bezpieczeństwo bardzo prosimy o bezwzględne stosowanie się do tymczasowego oznakowania oraz poleceń służb porządkowych regulujących ruch w obrębie opisanych ulic.