Karola Chodkiewicza
Trwa remont ulicy Karola Chodkiewicza na odcinku od ulicy Józefa Sułkowskiego do ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego.


Prace rozpoczęły się pod koniec minionego roku. Wykonawca po zerwaniu nawierzchni jezdni oraz chodników, udostępnił gestorom sieci infrastrukturę podziemną. Kilkunastu właścicieli różnego rodzaju przyłączy rozpoczęło prace. Przezbrojona została m.in. infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna, światłowodowa, energetyczna, gazowa. Większość zaplanowanych robót związanych z budową kanalizacji deszczowej, odbudowaniem torowiska oraz jezdni dobiega do końca. Na 08. października wykonawca prac, firma SKANSKA, zaplanowała zakończenie robót przy odbudowie torowiska tramwajowego. Na czas od 08. października do 10. października zakończenie robót na skrzyżowaniu ulicy Karola Chodkiewicza z Joachima Lelewela. Tym samym skrzyżowanie ulic zostanie otwarte dla ruchu. 11. października SKANSKA rozpocznie prace na skrzyżowaniu ulic Chodkiewicza – Wyszyńskiego. Obecnie prowadzone są roboty związane z montażem słupów sieci trakcyjnej oraz kontynuowane prace przy budowie chodników i ścieżek rowerowych na odcinku od firmy Orange do ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Koszt remontu to 21,6 mln. złotych. Po zakończeniu prac szerokość jezdni będzie wynosiła sześć metrów. Powstanie 50 miejsc parkingowych. Przystanki tramwajowe zostaną wyposażona w ramach Inteligentnych Systemów Transportowych z dynamiczną informację pasażerską. Na monitorach LCD będzie można zapoznać się z czasami przyjazdów tramwajów, jak również przeczytać bieżące komunikaty.