Roboty ziemne
Trwa przebudowa ulicy Matki Teresy z Kalkuty. Kontynuowane są prace rozbiórkowe starej nawierzchni i podbudowy jezdni również na ulicy Jasinieckiej.

Jednocześnie prowadzone są roboty ziemne na ulicy Trybowskiego. W ziemi układane są kable, do których zostanie podłączone oświetlenie uliczne. Kontynuowane są prace przy budowie kanalizacji deszczowej oraz roboty brukarskie. Systematycznie przybywa odcinków budowanej jezdni. Ekipy branżowe usuwają tzw. kolizje teletechniczne w obrębie ronda Matki Teresy z Kalkuty – Pod Skarpą.